Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Medarbetare till Systemverifiering AEW&C med inriktning programmering

Göteborg, Sweden
Closing date: 19 February 2023

Din roll

Du kommer att arbeta med integrations-, verifierings- och acceptansaktiviteter på högsta systemnivå av våra avancerade flygburna spaningsradarsystem (AEW&C) och vara stöd vid flygplansintegration, samt även bidra med utveckling och automatisering av riggmiljö. Våra program och projekt sträcker sig från kortare uppgraderingsuppdrag till fleråriga utvecklingsprogram. Våra uppdrag innehåller allt från framtagande och genomförande av testfall, till deltagande i flygprov med tillhörande analyser och utvärderingar av mätmetoder och provresultat. Arbetet sker i tätt samarbete med övriga delar inom Saab. Efter leverans till kund kan du komma att vara en del av support-teamet på hemmaplan och på plats hos kund.

Vår personal är indelad och verifierar inom olika funktionsområden, just nu har vi behov av personal inom flera funktionsområden. Bland annat behöver vi personal som efter anställning riktas in mot Länk, sensorer och system-tvärfunktioner. Vi ser mycket positivt på att vår personal på sikt utvecklas inom flera områden där även den enskilde medarbetaren har möjlighet att påverka sin inriktning utifrån verksamhetens behov och dina förutsättningar.  

Din profil

Vi tror att du har en relevant högskoleutbildning, med kunskap inom programmering. Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom området är det meriterande. Vidare så tror vi att du är en stark problemlösare som trivs med att arbeta handgripligen med både mjukvara och hårdvara. Hos oss kommer du inte primärt arbeta med utveckling eller konstruktion utan snarare verifiering, men vi behöver personal som förstår våra system på ett djupare plan och har goda förutsättning att samverka med andra som arbetar med just utveckling. Resor både inrikes och utrikes förekommer med varierande intensitet och du måste i någon mån vara resbar.

För tjänsten är det dessutom meriterande att ha:

  • Goda kunskaper inom programmering

  • Goda kunskaper inom Linux

  • Kunskap inom grafiskprogrammering LabView

  • Ett strukturerat arbetssätt och god analysförmåga

  • Förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp

  • Stark drivkraft och förmåga att tillföra energi till gruppen

  • Erfarenhet av konstruktion av komplexa tekniska system

  • Erfarenhet av att dokumentera och rapportera progress i arbetet

  • Erfarenheter av kundkontakter

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad blir du en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här
 

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Affärsenheten Radar Solutions, inom Surveillance, ansvarar för radar- och övervakningssystem varav Airborne Early Warning and Control (AEW&C) är ett av dessa. Inom vår gruppering arbetar ca 30 systemverifierare med olika inriktningar och specialkompetenser. Vi arbetar i team och har ett nära samarbete över gränserna gentemot andra delar av Saab.

Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö där balans mellan arbete, fritid och familjeliv är en självklarhet. Tillsammans med dina kollegor ges du möjlighet att utvecklas inom vårt teknikområde samtidigt som du lär dig mer om nya inriktningar och på så sätt fördjupar dina kunskaper.

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.