Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
manufacturing.jpg

Montör till Cabinets Assebly

Göteborg, Sweden
Closing date: 24 February 2023

Vi söker montörer till Cabinets Assembly.

Din roll

Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att:

 • Utföra montering

 • Tillverka kablar

 • Utföra miljöprov

 • Utföra prototyparbete

 • Hantera kemikalier som epoxi, färg och lack

 • Hantera tvättprocesser

 • Aktivt läsa och förstå ritningar samt dokument på svenska och engelska

 • Delta i verifiering och bidra med konstruktionsstöttning

 • Bidra med ständiga förbättringar inom området kvalitet, leverans och ekonomi  

 • Delta i kundkontakt

 • Medverka i utbildning och fadderverksamhet

 • På ett tydligt sätt kunna kommunicera status på arbetet på de enheter du ansvarar för

 

Din profil

Vi söker dig som har erfarenhet av montering av kablage.

Dina personliga egenskaper är viktiga vi ställer stort krav på samarbete i och inom organisationen.
Du har stor förmåga att hantera ständiga förändringar i flödet och har lätt att kommunicera.
Vi ställer höga krav på finmotorik, uthållighet och noggrannhet.
Vi ser gärna att du har en teknisk utbildning/bakgrund.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av


Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här 
 

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Produktionsenheten för Cabinets Assembly ansvarar för montering och provning av kablar, kraftenheter, signal- och dataenheter samt sändare. Vi tillverkar dessa från grunden och levererar till intern och extern kund. Vi producerar en bred flora av artiklar då vi jobbar med både nyproduktion samt service och garantiåtagande Vi är idag ca 15 personer i denna verksamhet.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.