Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Installation in HQ

Nybyggnadsingenjör Ubåt

Karlskrona, Sweden
Closing date: 11 December 2022

Nybyggnadsingenjör Ubåt

Saab söker dig som vill bli en del av vårt spännande och utmanande arbete att utveckla Ubåtar i världsklass till Svenska marinen. Attraheras du av en arbetsplats där vi uppskattar varandras olikheter och strävar efter att skapa en öppen kultur som präglas av respekt och acceptans, då har du kommit rätt!

Din roll

Som Nybyggnadsingenjör Ubåt kommer du att ha en viktig roll vid tillverkning och modifiering av nya och befintliga ubåtar. Du kommer att följa upp produktionen av ubåtar på plats på varvet i Karlskrona och säkerställa att ubåtarna vi utvecklar och tillverkar uppfyller både våra egna och kundernas krav på kvalité, ändamålsenlighet och funktion. Din roll blir särskilt att ha fokus på produkten ur besättningens perspektiv och vi tror därför att du bör ha erfarenhet från arbete i ledande teknisk befattning, helst från örlogsfartyg eller varv.

Utöver interna kontakter med olika delar av vår egen organisation i både produktion och design så kommer du också att vara en nyckelperson i kontakten med kundens representanter, särskilt i samband med uppföljningen av vår produktion och de tester och verifieringar som görs. Du kommer också att ha en central roll vid driftsättning av nya och modifierade ubåtar

Som nybyggnadsingenjör kommer du att tillhöra en nyinrättad enhet med funktionellt ansvar för verifiering av ubåtar.

Dina uppgifter som nybyggnadsingenjör är främst att:

  • Kontinuerligt följa upp produktionen av ubåtar ur ett användar- och helhetsperspektiv för att säkerställa att högt ställda krav på kvalité, integration och utförande uppnås.
  • Samverka med kundens representanter avseende inspektioner och kontroller i produktionen
  • Planera och genomföra kontroller av att ubåtarna produceras enligt konstruktions- och produktionsanvisningar, specifikationer och produktionsunderlag
  • Stödja beslutsfattande i både utvecklings- och produktionsverksamheterna
  • Delta vid driftsättning av ubåtars olika system

Tjänsten är placerad i Karlskrona men det finns utrymme för flexibilitet både i placering och omfattning för rätt kandidat.

Din Profil

För att lyckas i denna roll måste du vara drivande och initiativrik, ha lätt att etablera kontakter och vara duktig på att kommunicera med medarbetare på alla nivåer inom företaget. Du behöver vara både tydlig och samtidigt vara en god och coachande pedagog. Du behöver också ha bred teknisk kompetens och utöver dina redan förvärvade kunskaper även ha ett stort intresse av att sätta dig in i olika produktionstekniska frågor och kvalitetsaspekter.
 

I vår nästa kollega letar vi efter någon som har

  • Mångårig erfarenhet från arbete i tekniska befattningar på fartyg eller varv. Helst relaterat till ubåtar.
  • Förståelse för och gärna erfarenhet av kommersiella aspekter på varvsprojekt

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Emma Wester.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.

Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system.

Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull- och

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver. Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen.