Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nybyggnadskontrollant Ubåt

Location
Karlskrona, Sweden
Closing date
29 May 2022
Apply for this job!

Vill du vara en nyckelspelare i produktionen av våra ubåtar? Missa inte denna chans! På Saab blickar vi ständigt framåt för att utmana gränserna för vad som är tekniskt möjligt och vi delar alla samma vision – att göra världen till en säkrare plats.

Din framtida utmaning:

Som Byggnadskontrollant Ubåt kommer du att ha en viktig roll vid tillverkning och modifiering av nya och befintliga ubåtar. Du kommer att följa upp produktionen av ubåtar på plats på varvet i Karlskrona och säkerställa att ubåtarna vi utvecklar och tillverkar uppfyller både våra egna och kundernas krav på kvalité, ändamålsenlighet och funktion. Din roll blir särskilt att ha fokus på produkten ur besättningens perspektiv och vi tror därför att du har erfarenhet från arbete ombord på ubåtar eller andra örlogsfartyg, gärna från olika ledande tekniska befattningar.  Utöver interna kontakter med olika delar av vår egen organisation i både produktion och design så kommer du också att vara en nyckelperson i kontakten med kundens representanter, särskilt i samband med uppföljningen av vår produktion och de tester och verifieringar som görs.

Som Byggnadskontrollant kommer du att tillhöra en nyinrättad enhet med funktionellt ansvar för verifiering av ubåtar.  

Dina uppgifter kommer främst att vara:

  • Genom att kontinuerligt följa upp produktionen av ubåtar ur ett användar- och helhetsperspektiv säkerställa att den önskade funktionaliteten uppnås och att helheten uppfyller högt ställda krav på kvalité och utförande

  • Samverka med kundens representanter avseende inspektioner och kontroller i produktionen
  • Planera och genomföra kontroller av att ubåtarna produceras enligt konstruktions- och produktionsanvisningar, specifikationer och produktionsunderlag
  • Stödja beslutsfattande i både utvecklings- och produktionsverksamheterna  

Din profil:

För att lyckas i denna roll måste du vara drivande och initiativrik, ha lätt att etablera kontakter och vara duktig på att kommunicera med medarbetare på alla nivåer inom företaget. Du behöver vara både tydlig och samtidigt en god och coachande pedagog. Du behöver också ha en bred teknisk kompetens och, utöver dina redan förvärvade kunskaper, även ett stort intresse av att sätta dig in i olika produktionstekniska frågor

Din bakgrund

  • Du har mångårig erfarenhet från arbete i ledande tekniska befattningar ombord på fartyg, helst ubåtar.
  • Det är en stor fördel om du även har erfarenhet från arbete på varv och från nybyggnationer, ombyggnationer samt underhåll av fartyg och ubåtar.
  • Du behöver ha förståelse för, och gärna erfarenhet från, kommersiella aspekter på varvsprojekt
     

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Det du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.

Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system.

Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull- och pilotbåtar.

Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen.

Har du frågor kring tjänsten eller är du inte helt övertygad? Tveka inte att höra av dig till ansvarig rekryterare här!

Vill du vara en del av att skapa framtidens teknologi samtidigt som du får möjlighet att utveckla dig själv och växa i en lärandekultur så är Saab arbetsgivaren för dig. Vi är stolta över vår kreativa miljö där alla är olika, men delar samma uppdrag – att bidra till ett tryggare samhälle.