Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Praktisk Systemägare

Karlskrona, Sweden
Closing date: 13 April 2023

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Din roll

Området som vi är specialiserade på är fartygens operativa sensorer, navigationssystem, sambandssystem och stridsledningssystem. Även vapen och luftförsvar faller på vår lott.

Vi hanterar allt från nya system till att uppgradera och underhålla de befintliga.

Ett typiskt åtagande kan vara att navigationsradarn på en fartygsklass har blivit obsolet.  Baserat på den kravställning som vi har från vår kund kontaktar vi olika leverantörer för att reda ut vilket system som passar bäst som ersättare. 

För att systemet skall kunna samexistera med andra system på fartyget, där du agerar proaktivt för att delge samt upphämta information, måste det ske med följande intressenters medverkan:

 • Projektledning - Sköter den dagliga styrningen.
 • Kund - Våra kunder har god kunskap och brukar vara närvarande för att känna. trygghet i leverans och prestanda.
 • Inköp - Inköp hjälper oss med kontraktsupplägg och dess innehåll.
 • Underleverantör - Vi behöver följa upp leverantörerna så att deras produkter och dess prestanda kan levereras i tid.
 • Elkraft - De flesta av våra system förbrukar elkraft.  Det är viktigt att eldistributionen är dimensionerad för nya/förändrade förbrukare.
 • Elkonstruktion - Detta avsnitt tar fram de elektriska produktionsunderlagen för inkoppling av systemet.
 • Värme & Kyla - Alla effektförbrukare avger värme.  Det är därför viktigt att kylsystemen är dimensionerad för ny/ändrad last.
 • Vikt & balans - För bibehållen stabilitet av farkosten måste vi ha koll på vikt och placering av enheterna ombord.
 • Hydrodynamik - Ansvarar för att farkosten har minimal friktion i vattnet. Utrustning som ska monteras utombords måste ske i samråd med detta avsnitt.
 • Strukturanalys - Systemen måste tåla den belastning som hård sjö och explosioner i närområdet medför.
 • Signatur - Låg signatur = Låg risk för upptäckt. Enheter som visuellt, audiellt eller elektromagnetiskt riskerar att röja fartyget måste hanteras.
 • Systemsäkerhet - Våra system får inte riskera att skada personalen.
 • IT-säkerhet - I takt med ökad datorisering ökar också hotet för manipulation, stöld och sabotage av våra system.  Detta måste hanteras.
 • ILS - Hanterar beskrivningsböcker, reservdelsanalyser och tillgänglighet av våra farkoster.
 • Rumskonstruktion - Skapar installationsritningar som används av produktion.
 • Skrovkonstruktion - Konstruerar skrovet och allt som ska fästas i det.
 • Produktion - El, Mek, komposit med flera som bygger ett fartyg.
 • Verifiering - Systemen skall testas i sin rätta miljö.

Din profil

Den vi söker är en erfaren praktisk ingenjör som gillar variation i arbetet och har förmågan att finna rätt väg framåt. De personer som har fungerat bäst är de som har någon form av teknisk utbildning, är noggranna och målmedvetna. Att vara vänliga och uthålliga hjälper oss att nå våra mål. Erfarenhet av marina system är en stor fördel.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Sektionen består av en växande skara på 8 personer med varierad bakgrund och erfarenheter.  Gemensamt hos dem alla är att de bidrar till en fantastisk samhörighet och vilja att komma i mål med sina åtaganden.

Placeringsort är primärt Karlskrona men placering i Malmö eller på Musköbasen kan också komma i fråga beroende på den personliga preferensen.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system. Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull- och lotsbåtar. Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi ser mångfald som en tillgång och ständigt lärande som en självklarhet. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Om du är intresserad av vilka förmåner du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, så kan du läsa om dem här. Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. För komplett ansökan krävs CV och personligt brev.


 

Saab är stolt karriärföretag 2023 - läs mera här

Vill du vara en del av att skapa framtidens teknologi samtidigt som du får möjlighet att utveckla dig själv och växa i en lärandekultur så är Saab arbetsgivaren för dig. Vi är stolta över vår kreativa miljö där alla är olika, men delar samma uppdrag – att bidra till ett tryggare samhälle.