Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Projektingenjör, Slutmontering och Installation – Saab Aerospace Systems

Linköping, Sweden
Closing date: 2 April 2023

Saab Aerospace Systems står inför ökande åtaganden med avseende på industrialiseringsförmåga för både våra befintliga civila program samt Industrialisering av Boeing T-7A projektet. Vi behöver öka vår produktionstekniska förmåga inom slutmontering och installation, är det dig vi söker?

Din roll

I rollen som Projektingenjör vid slutmontering och installation ansvarar du för att stötta och säkerställa verksamhets- och metodkrav på tekniska lösningar, såväl mjukvara som hårdvara. För att ha bra produktionsteknisk förståelse innehåller rollen även operativt produktionstekniskt beredningsarbete i projekt/ program.

Rollens huvudinriktning är:

 • Slutmontering och Installation
 • Mekanisk montering
 • El-montering och installation
 • Avionik montering
 • Rör- och hydraulikmontering och installation

Rollen omfattar bland annat:

 • Senior rådgivare inom produktionsteknik, Slutmontering
 • Verksamhets- och processarkitekt (IT Business Analyst)
 • Verksamhetsutvecklare
 • Senior rådgivare inom produktionstekniska processer och gränssnitt
 • Agera som produktionstekniker för att säkerställa kontinuerlig kompetens inom området

Vanligt förekommande arbetsuppgifter:

 • Specificera verksamhets- och systemfunktioner/integrationer inom området produktutveckling och industrialisering
 • Identifiera gap i informationssystem och föreslå lösningar
 • Agera kravställare, bollplank och teknisk rådgivare för metodutvecklare
 • Ställa krav på systemintegrationer med avseende på verksamhetsanpassning och förutsättningar
 • Bidra till informationsmodellering
 • Granska/godkänna verksamhets- och systemfunktioner
 • Utvärdera nya system och funktioner
 • Skriva och granska manualer och instruktioner
 • Upprätta produktionsunderlag
 • Granska/godkänna produktionsunderlag
 • Projektledning

Du kommer att ingå i sektionen Manufacturing Methods and Industrialization, inom området Industrialisering. Rollen är en viktig del mellan produktutveckling, produktion och övriga funktioner som ingår i ett produktionssystem för serieproduktion.

Din profil

Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom flygbranschen. Vi vill att du har högskoleutbildning eller motsvarande kunskapsnivå inom området. Praktisk erfarenhet från verkstads- /underhållsverksamhet av slutmontering och installation såväl som systemkännedom, och erfarenhet av, Catia, Delmia och 3D Experience värderas högt.

För att trivas och fungera väl i rollen ser vi att du är van att vara självgående i ditt arbete och att ta egna initiativ. Då arbetet ofta sker i interaktion med andra avdelningar är det viktigt att du är tydlig i ditt sätt att kommunicera samt har en god samarbetsförmåga och hög social kompetens. Arbetet innebär att du är en ledare inom området Slutmontering och Installation och det är därmed viktigt att du är trygg med grund i din tidigare erfarenhet.

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Affärsenheten Aerospace Systems ingår i affärsområdet Aeronautics. Vi utvecklar, industrialiserar och producerar flygplansstruktur med ingående system till flygindustrier över hela världen. Aerospace Systems är en integrator med helhetsansvar med projekt innehållande utveckling, industrialisering och produktion av delar till kundernas flygplan. Våra kunder är främst Airbus och Boeing.

Området Industrialisering ansvarar för produktionsteknisk utveckling, industrialisering och teknisk support av flygande strukturer inklusive systeminstallation till affärsenhets externa kunder som t.ex. Airbus, Boeing och RUAG. Men även till våra interna kunder. Avdelningen består av tre grupper. De tre grupperna är Produktionsteknisk metodutveckling och industrialiseringsledning, Produktionsteknik och Verktygsutveckling. Inom avdelningen arbetar drygt 50 medarbetare.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Välkommen med din ansökan!

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.