Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Projektledare Fysiskt Anläggningsskydd

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
5 October 2021
Apply for this job!

Din roll

Vi erbjuder dig ett omväxlande och spännande arbete med möjlighet att påverka utvecklingen i ett av Sveriges mest högteknologiska företag där förändring är vardag. Saab AB befinner sig i en expansiv fas där vi bygger upp lokalresurser för flera stora projekt. Propertyorganisationen är en utpräglad beställarorganisation för lokal-/fastighetsfrågor och med detta tillhörande tjänster.
 

Som Projektledare fysiskt anläggningsskydd inom Property kommer du att vara en i huvudsak taktisk resurs i Propertys arbete med anläggningsskyddsfrågor. I tjänsten ingår ett övergripande ansvar för att samordna Propertys arbete med säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen och förordningen, fysiskt skydd, riskhantering samt utveckling, planering och förvaltning av det tekniska och fysiska anläggningsskyddet.
 

I rollen som Projektledare skall du fungera som ett kvalificerat stöd till såväl de operativt ortsansvariga såväl som de olika verksamheterna så att säkerhetsarbetet i Property får en bra struktur byggt på analys och att projekten genomförs systematiskt i linje med gällande styrdokument.
 

Du förväntas i stor utsträckning kunna bidra till att förbättra och utveckla våra arbetsmetoder och rutiner inom området. En del av arbetet innebär även att ta fram styrdokument, handlingsplaner och rapporter. Du ska kunna formulera väl avvägda rekommendationer, riktlinjer och fungera som sakkunnig både i kontakten med ortsansvariga, säkerhetsorganisationen och andra verksamheter.
 

Din profil

Då arbetet är mycket självständigt och sker med många kontakter krävs det att du är lyhörd, har gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du är lugn, stresstålig, flexibel och kan hantera pressade situationer. Vidare krävs att du är kommunikativ och drivande. Du ska ha god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och vara van vid att lösa problem samt anta utmaningar. I den här rollen krävs att du har en ekonomisk medvetenhet och förstår samt tillämpar affärsmässiga principer.
 

Du har eftergymnasial utbildning med inriktning mot säkerhetsområdet eller annan relevant utbildning samt erfarenhet av processledning, projektledning och god förhandlingsvana.
 

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbetsledande befattning eller projektledning inom området och från förvaltning, samt om du har erfarenhet från fastighets- och/eller byggbranschen, t.ex. av nyproduktion av bostäder eller kommersiella fastigheter, eller av entreprenadverksamhet.
 

Exempel på relevant arbetserfarenhet är: militärt­, polisiärt­, bevaknings­, el-  tele- tekniskt samt säkerhetsarbete eller annan motsvarande för utbildningen relevant yrkeserfarenhet av en samordnande/ koordinerande yrkesroll.

Du talar och skriver obehindrat svenska och engelska. Arbetet innebär resande inom landet, men även internationella resor kan förekomma. Du har B-körkort

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 


Vad du blir en del av

Saabs fastighetsavdelning, Property, har till uppgift att tillgodose Saabs nuvarande och framtida behov av ändamålsenliga lokaler. Property deltar i processen att anskaffa, vidmakthålla och avveckla lokaler, vilket kan innebära allt från att hyra, köpa eller bygga eller när så krävs avyttra, säga upp eller riva. Property består av en fastighetsägande del och en del med ansvar för fastighetsbeståndet i Sverige som internationellt. Vi hanterar ca 900 000 kvadratmeter kontor, produktion- och lagerytor i Sverige idag. Vi är verksamma från Malmö i söder till Luleå i norr.
 

Avdelning Property tillhör organisatoriskt Operational Excellence. Property är idag organiserat i tre linjeorganisationer och består av totalt ca 20 medarbetare fördelade över Sverige. Du kommer att tillhöra avdelning FM-South & Regional. Avdelningen har idag fem medarbetare och ansvarar för förvaltning (drift och underhåll) av ca 250 000 kvadratmeter lokaler i södra Sverige. Då Property är en, till medarbetarantal, liten organisation, arbetar vi ofta över organisationsgränserna och hjälper/stödjer varandra.

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.