Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
project-management.jpg

Projektledare inom integrerat logistikstöd

Göteborg, Sweden
Closing date: 10 June 2023

Vill du jobba som projektledare för ILS-frågor (Integrerat Logistikstöd) i en internationell miljö? Då är du den vi söker!

Din roll

Att arbeta som ILS projektledare hos oss ingår bland annat:

  • Att påverka våra produkter och system under koncept- och konstruktionsfasen med avseende på robusthet, testbarhet och underhållsmässighet

  • Att bidra till att våra produkter och system får hög ökad operativ tillgänglighet och låg livscykelkostnad

  • Att leda framtagning av underhållsanalyser, framtagning av kunddokumentation och kundutbildning inom ett eller flera projekt

  • Att stödja framtagning av kundanpassade underhållslösningar

  • Att stödja pågående eftermarknadskontrakt

Förutom att leda ett projektteam, upp till 10 personer, förutsätter jobbet planering och koordinering med andra verksamhetsområden som t.ex. projektledning, inköp samt system- och delsystemkonstruktion.

Som ILS projektledare kommer du träffa kundens ILS representanter och slutanvändare samt vissa underleverantörer. Beroende på projekt så kan det förekomma såväl inrikes som utrikes resor i tjänsten.

Din profil

Vi söker dig som är drivande, utåtriktad och villig att ta ansvar. Du har en positiv grundsyn, god samarbetsförmåga och lätt för att kommunicera både i tal och skrift, på såväl svenska som engelska. Ett djupt intresse för teknik är en förutsättning för att trivas i rollen.

Du som söker är ingenjör inom något teknikområde alternativt en bakgrund från försvarsmakten inom relevant område. Du har även erfarenhet från projektledning. Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av underhållsanalyser, underhållsberedning, driftsäkerhet och felmodsanalyser.

  • Kunskap i verktygen: OPUS Suite, LSAR, Windchill Quality Solutions (Relex), JIRA och Antura.

  • Kännedom av ILS standarder

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad blir du en del av

Du kommer att bli en del av ILS avdelningen, som är i en expansiv fas, med ett 50-tal kompetenta medarbetare. Vi är uppdelade i olika team utifrån kompetensområdena ILS-Engineering/Management, Technical Publication samt Training.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
 

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Är du intresserad av vilka förmåner Saab erbjuder sina anställda i Sverige, kan du läsa om dem här

Önskar du att skapa och förnya, samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, har Saab förutsättningar att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.