Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
information-technology-services-334524531.jpeg

Research scientist - Target tracking

Göteborg, Sweden
Closing date: 20 February 2023

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats. Vi på avdelningen för Signal och Databehandling ansvarar för utvecklingen av mjukvaran i våra radarprodukter.

Är du redo för att forma framtiden inom målföljning och dataanalys för vår nästa generations övervakningsradar? Vill du fortsätta utvecklas inom datamodellering och mjukvaruutveckling för komplexa system?

Din roll

Vår grupp ligger i framkant inom utveckling och implementation av klassificering och följealgoritmer. Vi har som mål att kontinuerligt sträva efter att förbättra våra beräkningsmodeller och att utveckla system med högsta prestanda och kvalité.

Du kommer att tillhöra ett team som arbetar med utveckling samt implementation av följealgoritmer och målklassificering. Teamet ansvarar för att utveckla lösningar från ide till färdig produkt, testköra i våra radarlabb och leverera till kund.

Med en karriär hos oss på Saab uppmuntrar vi dig att sikta högt. Du får göra ditt bästa i en konstruktiv miljö där samarbete är i fokus. Vi vill att du ska tänka stort och vi ger dig friheten och stödet du behöver för att förvandla dina idéer till framgångar. Du kommer att fortsätta att utvecklas genom hela din karriär - vi vet att kontinuerligt lärande hos våra medarbetare är avgörande för att behålla vår position som global ledare inom teknik.

Din profil

För den här rollen har du en relevant universitetsexamen, M.Sc / PhD. inom fysik, statistik, matematik eller liknande. Du har erfarenhet av signalbehandling och kunskap om statistiska metoder. Om du dessutom har erfarenhet av radarsystem eller målföljning är det meriterande.

En framgångsrik kandidat kommer att ha ett starkt intresse och erfarenhet inom några av dessa områden:

Statistik, Big Data Analysis och machine learning, model based design, programmeringsspråk så som Matlab, Java, design samt realisering av algoritmer.

Du bör ha god kommunikationsförmåga i form av presentationer, datavisualition samt rapporter i skriftlig text Du är säker i ditt utförande och kan presentera och kommunicera resultatet av ditt arbete. Du gillar att arbeta i team och lösa komplexa problem både själv och tillsammans med andra. Du ser det som en utmaning att ställas inför nya problem och ser det som en naturlig del av jobbet.

Tjänsteresor kan förekomma.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad blir du en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.