Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
customer-service.jpg

Risk and Opportunity Coordinator

Karlskoga, Sweden
Closing date: 25 May 2024

Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.

Din roll

Vi har en stark tillväxt och behöver förstärka vår verksamhet med en driven och engagerad Risk Manager för vår projekt- och programverksamhet. Du kommer att leda riskarbetet för Dynamics produktions i Karlskoga och Östergötland. Rollen kommer stötta ledningsgruppen i riskarbetet på en övergripande nivå. Här kommer du även få både driva och stötta våra projektledare i större och mindre projekt med aktivt risk- och möjlighetsarbete. Vi vill också att du tar ett ansvar för att utveckla vår kompetens och metodtillämpning inom området.

Din anställning kommer att vara på Projektkontorets sektion Risk & Internal Project. Inom Projektkontoret har vi också uppgiften att förse våra projekt och projektledare, projektsupport, planerings- och uppföljningsstöd samt kalkylledning.

Utifrån projektens faser så kan dina arbetsuppgifter variera över tid, men i din tjänst ingår att:

  • Leda, driva och utveckla riskarbetet för produktionen inom Dynamics produktions i Karlskoga och Östergötland

  • Stödja och leda projekt i det praktiska risk- och möjlighetsarbetet samt hålla workshops i detta.

  • Bidra aktivt med riskidentifiering, klassificering, konsekvensbedömning samt skapa åtgärds- och handlingsplaner och bedöma ekonomisk påverkan.

  • Följa upp och rapportera arbetet och åtgärdsplaner.

  • Delta i koncernens metod- och processutvecklingsarbete.

  • Vid behov internutbilda våra medarbetare.

  • Annat arbete inom sektionen vara aktuellt.

Din profil

Du har yrkeserfarenhet från projektledningsområdet och produktutvecklande verksamhet. Rollen förutsätter att du har erfarenhet att identifiera, hantera och mitigera risker på ett metodiskt sätt.

Om du inte har en ingenjörsutbildning så behöver du kunna förstå och sätta dig in i utveckling och produktion av tekniskt avancerade produkter. Har du tidigare erfarenhet av tillhörande affärssystem och planeringsverktyg är det en fördel. Vi jobbar bland annat i  excel, Antura och IFS för produkt- och dokumentstyrning. Det är också önskvärt att du dokumenterad erfarenhet och metodkompetens för olika former av workshoparbete.

Rollen förutsätter att du har erfarenhet att identifiera, hantera och mitigera risker på ett metodiskt sätt

För att lyckas i rollen bör du vara nyfiken, social, drivande och resultatinriktad. Som person är du initiativtagande, men också uthållig. Du är strukturerad och kan skapa ordning. Du knyter kontakter och samarbetar väl med andra, oavsett vilken funktion eller roll de arbetar i. Du kommunicerar på ett tydligt sätt,  du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

Vi arbetar med både nationella och internationella kunder och du bör därmed kunna uttrycka dig väl på svenska och obehindrat på engelska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassning, kan ii förekommande fall medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.

Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.

Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här