Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Sektionschef - Flygautonomi

Location
Linköping, Sweden
Closing date
8 August 2022
Apply for this job!

Område E/F Aeronautical Engineering ingår i en av Aeronautics utvecklingsavdelningar och har ca 100 medarbetare fördelade på åtta sektioner. Områdets uppgift är att genomföra utvecklingsuppdrag och tekniska studier, samt stödja affärsområdets produkter i tjänst inom följande teknikområden:

- Aerodynamik

- Flygmekanik och prestanda

- Styrsystem

- Flygautonomi

Flygautonomi är en del av Core Autonomy som drivs inom Aeronautics. Automatstyrning och DAA (Detect and Avoid) är två viktiga förmågor inom flygautonomi.

Vi har ett antal sameuropeiska projekt pågående parallellt inom DAA, bland annat flera SESAR projekt, vilka primärt syftar till utvärdering av DAA för obemannade flygplan ur operationellt och säkerhetsmässigt perspektiv. Säkerhetsmässigt analyseras systemets förmåga att förhindra kollisioner genom att bygga statistiskt underlag med miljontals simuleringar. Operationellt bedöms systemet utifrån sina egenskaper att passa in med de befintliga procedurer och system som idag används av flygtrafikledare och piloter för att undvika konflikter och kollisioner.

Ett av våra projekt syftar till att ta fram en prototyp för ett DAA system för obemannade flygplan. Prototypen är tänkt att integreras i simulatorer för att utvärderas prestandamässigt samt på olika typer av flygplan för att testas i sin rätta miljö.

Samtliga pågående projekt stödjer den standardisering inom EUROCAE som SAAB leder.

Din roll

Vi söker dig som vill leda vårt nuvarande team och verka i en bred roll som innefattar såväl utveckling som kravhantering, verifiering, flygprov och standardisering i en dynamisk internationell miljö med teknik på framkant.

Att vara verksamhetsansvarig chef på utvecklingsavdelningen är ett mångfacetterat, krävande, roligt och utvecklande uppdrag. Verksamhetsansvarig chef ska:

  • Utöva gott ledarskap
  • Leda projekt inom sektionen
  • Vara arbetsgivare och hantera arbetsrätt, arbetsmiljö, säkerhet, osv.
  • Säkerställa en effektiv verksamhet som använder ändamålsenliga processer, metoder och verktyg samt en sund produktutveckling över hela livscykeln så att utvecklingsuppdrag kan genomföras enligt åtagande beträffande tid, teknik och ekonomi.
  • Säkerställa ett framåtblickande och strategiskt arbete på linjeenheten avseende teknik, produkt, kompetens och förmåga
  • Vara kontaktyta inom Saab avseende flygautonomi.
  • Kunna möta kunder, leverantörer och partners inom sitt teknikområde

Du sitter i områdets ledningsgrupp där du är med och utvecklar hela områdets förmåga.

Vi söker dig som vill leda arbetet med olika utvecklingsprojekt för kollisionsundvikningssystem för så väl existerande som framtida obemannade flygplan, ha kontaktytor med många olika avdelningar och teknikområde inom Saab samt med externa partners i nationella och internationella projekt.

Den du är idag

Vi söker dig som är drivande och är van vid att påverka och ta ansvar. Du gillar att utveckla människor och verksamhet samt är tekniskt intresserad. Som person har du god kommunikativ förmåga och är resultatorienterad. Din uppgift blir bl a att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av sektionen.

Som sektionschef arbetar du både strategiskt och operativt och dina kontaktytor är både externa och interna, nationella och internationella. Din bakgrund är teknisk högskoleutbildning samt erfarenhet och stort intresse av flygteknisk utveckling. Goda kunskaper i engelska förutsätts.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.