Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
manufacturing.jpg

Sektionschef för Customer Desk

Linköping, Sweden
Closing date: 9 February 2023

Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, få individer att växa och med stor vilja och engagemang leder dina medarbetare till att nå verksamhetens förväntade resultat. Du blir en del av produktionsorganisationen inom Saabs affärsområde Aeronautics, och mer specifikt området Production Management Office, som ansvarar för produktionens behov av kalkylering, kundorderhantering samt strategisk, taktisk och operativ planering.

Din roll

Sektionen Customer Desk är en del av Sales and Operation Process och ansvarig för kalkylering, kundorderhantering och statusrapportering till respektive affärsenhet på tagna åtaganden. Din uppgift blir att operativt leda verksamheten med fullt ansvar för personal, ekonomi och leverans. Du ska också bedriva en fortsatt positiv utveckling av området.

Som sektionschef präglas ditt ledarskap av att skapa förutsättningar för medarbetarens egna möjligheter att ta ansvar för sina egna och gruppens arbetsuppgifter. Genom att sprida engagemang, och tydligt informera om områdets övergripande mål, kommunicerar du de övergripande strategierna från ledningsgruppen som du också ingår i. Du ansvarar även för att verkställa och följa upp beslut inom ramarna för produktionssystemet.

Din profil

  • Att utveckla och förbättra verksamheten genom att skapa delaktighet och motivation är självklart för dig.
  • Du är drivande, uthållig och energisk samt van att påverka och ta ansvar.
  • Att leda i förändring kräver både omdöme, personlig mognad och prestigelöshet, vilka är egenskaper som kännetecknar dig.
  • För att lyckas i det här jobbet bör du vara en god kommunikatör internt och externt företaget och ha förmågan att engagera samt skapa förtroende.
  • Du har goda kunskaper i det engelska språket

Stor hänsyn kommer att tas till dina personliga egenskaper och erfarenheter. Vi förutsätter att du är en person med gedigen erfarenhet av ledarskap och arbete inom Sales and Operation Processes eller motsvarande.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.