Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
information-technology-services-334524531.jpeg

Sektionschef för Koncept & marknadssimulatorer, Saab

Linköping, Sweden
Closing date: 4 October 2023

Training systems är ett område bestående av sju sektioner och cirka 120 medarbetare som utvecklar träningsprodukter för utbildning av piloter och tekniker för vapensystemet Gripen. Vi utvecklar och tillhandahåller även simulatorer för konceptsimulering som stödjer utveckling och evaluering, samt simulatorer för marknadsföring av Gripen. Tillsammans skapar vi ”Experience in advance” – vill du vara med?

Din roll

Som sektionschef kommer du att leda ett team av motiverade ingenjörer som tillsammans ansvarar för att sektionen Concept and Marketing Simulators ska kunna leverera den simulatorförmåga som användarna behöver. Ofta innebär det dagliga jobbet också samarbeten med olika avdelningar inom Saab. Till exempel kan utvecklingsavdelningen behöva prova ut ny funktionalitet, marknadsföringsavdelningen koordinera förberedelser för mässor, avdelningen för operationsanalys kan behöva testa scenarion eller validera taktisk funktion. Anläggningen får också besök då skolklasser som presidenter ges möjlighet att kliva ner i cockpit för att spaka en Gripen. Som sektionschef kommer du få en bred förståelse för simulatorer i allmänhet och för simulering av Gripen i synnerhet.

Arbetet med att ge användare av våra simulatorer de verktyg de behöver för sin konceptutvecklings- och prototyping-verksamhet drivs av ett team med hög teknisk förmåga, bred kunskap om många teknikdiscipliner och där tiden från idé till implementation ofta är mycket kort. Du blir en viktig del i arbetet med att utveckla vår simulatorfunktion men också som ytterligare kraft att fortsätta den påbörjade förändringsresan mot en robust teknikplattform byggd med moderna verktyg och utvecklingsprinciper.

Som sektionschef kommer du att ha både personal- och verksamhetsansvar för sektionen Concept and Marketing Simulators som består av cirka 20 medarbetare, varav två teamledare och en teknikledare. Detta innebär ett operativt ledarskap med fokus på sektionens verksamheter. Arbetet sker i nära samarbete med team- och teknikledarna samt de kunniga och drivna medarbetarna. Du arbetar med deras långsiktiga behov av utveckling såväl som med dagliga förutsättningar inom teamen. Ett mångfacetterat, krävande, roligt och utvecklande uppdrag.

En arbetsmiljö där allas åsikter och idéer är viktiga är en förutsättning för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar inom utvecklingsområdet. På Saab får du möjligheten att påverka riktningen i din fortsatta karriär, baserat på dina intresseområden. Du ingår i områdets ledningsgrupp där du är med och utvecklar hela områdets förmåga, i form av strategier, gemensamma personalfrågor och stöttning mellan sektionerna. Du verkar i ledningsgruppen för att öka delaktigheten och synergierna mellan din sektion och områdets övriga verksamhet. Du verkar även mot uppdragsgivare och andra samarbetsparter från olika avdelningar inom affärsområdet Saab Aeronautics.

Din profil

Vi söker dig som har erfarenhet att leda verksamheter, gärna där mjukvara blandats med hårdvaruintegration. Du tycker om att driva verksamhet och representera denna både inom den egna organisationen och utåt. Du trivs med att arbeta operativt i din roll men kan också hantera det strategiska perspektivet.

Som ledare tar du ansvar för att uppgifter slutförs i tid och med hög kvalitet. Du arbetar gärna med andra mot gemensamma mål, och förstår vilket ansvar och vilka aktiviteter som krävs för att skapa bra samarbete med grund i öppna och tillitsfulla relationer på arbetsplatsen. Att ge och få tydlig och konsekvent feedback, uppmuntran och vägledning är något du som ledare värderar, eftersom du har ett intresse av att utveckla dig själv, dina medarbetare och arbetsplatsen samt att du vill stödja affärstillväxten och förbättra processer, produkter och tjänster.


Arbetet är huvudsakligen baserat i Linköping men resor kan förekomma. Det är önskvärt att du har körkort med behörighet B.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och inkluderande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Sektionen Concept and Marketing Simulators utvecklar och förvaltar simulatorer för utveckling och marknadsföring av Gripen-systemen. Våra simulatorer används bland annat för att testa idéer och förslag på funktioner långt innan de implementeras i flygplanet. Sektionen utgör även en viktig del i Saabs marknadsföring, dels med besök i vår anläggning i Linköping och dels med våra mobila simulatorer. De senare används för att ge besökare på mässor och liknande evenemang runt om i världen en möjlighet att vara Gripen-pilot för en stund. Utvecklingen av affärsområdet Aeronautics användning av XR-teknik drivs också inom sektionen.

Din blivande chef heter Rikard Gunzenheimer och står för ett ledarskap som bygger på samarbete, ansvarstagande, engagemang och tillit. Rikard drivs av att utveckla verksamheten genom nya metoder och arbetssätt, ny teknik samt att ge de mjuka värdena ett stort utrymme i verksamheten. Det ska vara roligt att gå till jobbet, eller hur?

Vill du bli denna spännande sektions nya chef? Välkommen med din ansökan!

Observera att du kan ansöka med CV på antingen svenska eller engelska. Om du väljer att dessutom skicka in personligt brev vill vi att du fokuserar på din kompetens och vad du kan bidra med.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver