Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
procurement.jpg

Sektionschef Inköp

Karlskrona, Sweden
Closing date: 3 December 2023


Vår inköpsavdelning växer i takt med att Saab Kockums växer och inom Strategiskt Inköp behöver vi nu en sektionschef för Sub-Contracting.

Din roll 


Du kommer i din roll som sektionschef ansvara för att leda, fördela och motivera dina medarbetare i linje med uppsatta mål inom Sourcing & Supply. Detta inkluderar daglig styrning i form av planering och utförande av inköpsaktiviteter. Ditt arbete är mångsidigt och du kommer vara en nyckelspelare i olika projekt och aktivt delta i organisationens utveckling. Dessutom kommer du att bygga och förbättra våra samarbeten och gränsytor med våra kollegor inom Design, Engineering och Produktion.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 • Utveckla inköpsarbetet inom området för att möta behov i närtid och framtiden.
 • Utbilda och utveckla medarbetare för att möta dagens och framtida behov och stötta dina kollegors utveckling
 • Leda och fördela upphandlingsarbetet inom Sektionen för att möta uppsatta projektmål
 • Säkra resursbehov i form av rekrytering / konsultlösningar baserat på behovsplan och scenarioplanering
 • QDC ansvar för leverantörsbasen inom sitt respektive område, leda och fördela arbetet med leverantörsbas inom sektionen
 • Säkerställa att sektionen levererar utifrån uppsatta mål och KPI:er inom Sourcing & Supply
 • Utveckla gränsytan mot våra avdelningar Design & Engineering och produktion, coacha och supporta medarbetare att hitta rätt samt driva förbättringar i gränsytan.

Din Profil 

Vi letar efter någon med rätt personlighet och sunda drivkrafter för ledarskapet. Kanske har du bakgrund inom Contract Management / Supplier Management eller kanske du har jobbat med närliggande uppgifter men har bakgrund från konstruktion eller produktion? Vi behöver någon som trivs i rollen som förhandlare och har en flerårig erfarenhet inom en verksamhet som bedriver tillverkning, produktion & beredning av större komplexa konstruktioner. 

Då rollen innebär att du interagerar med flertalet stakeholders internt och externt tror vi att du tycket det är spännande och utvecklande att jobba med förändring och att bygga nätverk. Vidare ligger utveckling av både verksamheten och medarbetare dig varmt om hjärtat. Din ledarstil kännetecknas av att bygga öppna och tillitsfulla arbetsrelationer, behandlar alla rättvist och med respekt, och skapar ett klimat där kollegor engagerar sig i att dela information och erfarenheter med varandra.

För att lyckas i denna rollen tror vi att du: 

 • Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
 • Påverkar andras perspektiv, attityder och beteenden med ord och handling.
 • Kunskaper om upphandling/konstruktion/beredning av konstruerade produkter
 • Kunskaper om ”Contract Management” och ”Supplier Management” inom affärsområdet egenritade produkter
 • Ger vägledning genom att skapa struktur och tydliga delmål för att teamet ska kunna uppnå sina mål och analysera sitt arbetssätt/effektivitet.
 • Mycket god förmåga att presentera och att kommunicera i tal och skrift. Kan engagera, övertyga och förmedla budskap på ett tydligt sätt, både i grupp och enskilt.

Meriterande förmågor

 • Budgeterfarenhet

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av 

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Inom affärsområdet Kockums har vi lång och gedigen erfarenhet av att tillhandahålla avancerade farkoster och plattformar för den navala domänen. På och under havsytan. Med unik kompetens och några av världens förnämaste varvsanläggningar, är Kockums världsledande vad gäller utveckling, byggnation och fortlöpande underhåll och uppgraderingar av ubåtar, ytstridsfartyg och andra navala system. Utbudet av produkter ger förmågor för informationsinhämtning, övervakning, ytstrid, ubåtsjakt, minjakt samt uppdrag på havsbotten. Mångsidighet, flexibilitet och hög tillgänglighet är egenskaper som karakteriserar samtliga våra produkter. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

På Strategic Sourcing blir du en del av ett härligt team bestående av 36 strategiska inköpare, CAM och SQM. Vårt arbetslag är fördelat mellan våra kontor i Malmö och Karlskrona, och vi är organiserade under Sourcing & Supply. 

Ansökan kan vara på Engelska och Svenska. 

Frågor angående jobbet? Tveka inte att höra av dig

Jesper Appelberg, recruiting manager +46 734 34 16 93
 

Lär dig mer om oss här:

Kockums
Inside our leading naval factory
Meet our people


If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.