Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
manufacturing.jpg

Sektionschef Technical Management & Maintenance

Linköping, Sweden
Closing date: 29 March 2023

Din framtida utmaning

Som sektionschef inom Structural Design är du chef med fullt ansvar för verksamheten och dess uppdrag. Du är delaktig i det dagliga arbetet och leder det operativa och strategiska arbetet inom sektionen. Huvudsakligen ansvarar sektionen för teknisk ledning samt deklarerings- och underhållsarbetet för områdets uppgifter men är även ansvarig för kompetens-/resurshållare mot relaterad FoT-verksamhet och andra uppdrag inom området.

I din roll som sektionschef kommer du att coacha, vägleda och motivera dina medarbetare för att nå individuella, operativa och linjegemensamma mål. Rollen innebär kontinuerligt arbete i form av prioriteringar, resursallokeringar och produktkalkylering.

Du kommer att ingå i ledningsgruppen för området Structural Design tillsammans med områdeschefen, tre sektionschefer och en administratör. Inom ledningsgruppen tar vi ett gemensamt övergripande ansvar för området som helhet, vilket öppnar för stora möjligheter till delaktighet i att forma det framtida arbetet inom området.

Den du är idag

Vi söker dig som är drivande, van att ta ansvar och bra på att samarbeta. Du gillar att utveckla människor, verksamhet och teknik. Som sektionschef arbetar du både strategiskt och operativt med många kontaktytor så god kommunikationsförmåga och fokus på resultat är viktigt. Du har ett intresse av agila arbetssätt och metoder samt hur verksamheten kan utvecklas.

Din bakgrund är teknisk högskoleutbildning med erfarenhet och intresse av produktutveckling. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Tidigare erfarenhet av ledande position är meriterande.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här.

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.

På Aeronautics utvecklas och konstrueras skrov och systemartiklar till alla delsystem i flygplanen på avdelningen Design Airframe & Vehicle System. Avdelningen innefattar områden Structural Design, System Installation Design, Structural Analysis, Industrialisation Development, System Engineering Management, Operational Planning och Vehicle Systems.

Sektionen har idag totalt 14 medarbetare och ingår i området som består av en mindre stab samt ytterligare tre sektioner som täcker in skrovkonstruktion, MRB, geometrikontor samt geometrisäkring och mätteknik med totalt ca 70 medarbetare. Vårt gemensamma ansvar är att utveckla och vidmakthålla samtliga framtida och befintliga flygsystem genom att tillhandahålla kompetens i världsklass inom teknologi och ingenjörskonst.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.