Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
information-technology-services-334524531.jpeg

Sektionschef till Flight Data & Navigation

Linköping, Sweden
Closing date: 9 April 2023

Låt oss börja med att säga att Saab är en arbetsplats för alla. Olika människor, i olika skeden i livet, ger oss möjlighet att möta våra utmaningar och våra kunders krav och önskemål utifrån olika perspektiv. Är du exempelvis teamledare, projektledare eller chef och är redo för nya utmaningar samt har passande teknikbakgrund bakom dig? Då kanske denna tjänst är för dig!

Din roll

Vi söker dig som vill leda vårt team inom Primärdata och Hårdvaruintegration; ett härligt gäng på 9 personer.

Att vara verksamhetsansvarig chef på utvecklingsavdelningen är ett mångfacetterat, krävande, roligt och utvecklande uppdrag. Din uppgift blir bland annat att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av sektionen.

Verksamhetsansvarig chef ska:

 • Utöva gott ledarskap
 • Operativt leda sektionen
 • Vara arbetsgivare och hantera arbetsrätt, arbetsmiljö, säkerhet, osv.
 • Säkerställa en effektiv verksamhet som använder ändamålsenliga processer, metoder och verktyg samt en sund produktutveckling över hela livscykeln så att utvecklingsuppdrag kan genomföras enligt åtagande beträffande tid, teknik och ekonomi
 • Säkerställa ett framåtblickande och strategiskt arbete på linjeenheten avseende teknik, produkt, kompetens och förmåga
 • Kunna möta kunder, leverantörer och partners inom ditt teknikområde

Du ingår i områdets ledningsgrupp där du får vara med och utveckla hela områdets förmåga, i form av strategier, gemensamma personalfrågor och stöttning mellan sektionerna.

Din profil

Som ledare drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande och inkluderande ledarskap. Du använder din kommunikativa förmåga för att skapa tillit och bygga förtroende. Du utmanar och ifrågasätter, för att vi ständigt ska bli bättre och utvecklas tillsammans. Du ser individerna och deras potential, samt hur de tillsammans bidrar på bästa sätt till helheten och kommer till sin rätt i arbetet. 

För att lyckas i denna roll tror vi att du har:

 • ledarerfarenhet exempelvis teamledare, projektledare eller chef
 • erfarenhet från arbete i systemutvecklingsprojekt
 • teknikinriktad examen från universitet/högskola
 • erfarenhet av utveckling tillsammans med underleverantörer
 • har goda kunskaper i engelska och svenska

Vi hoppas att du känner igen dig i dessa personliga egenskaper:

 • drivande samtidigt som du tar ansvar för att samtliga medarbetare på sektionen och i projektet har balans mellan jobb och fritid
 • intresserad av att utveckla människor och verksamhet
 • tekniskt intresserad
 • kommunikativ
 • hjälpsam

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Område Flight Data & Navigation ingår i en av Aeronautics utvecklingsavdelningar och har ca 35 medarbetare fördelade på tre sektioner. Områdets uppgift är att genomföra utvecklingsuppdrag och tekniska studier inom områden Primärdata, Navigering och Landning.

Observera att du kan ansöka på antingen svenska eller engelska

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Saab är stolt karriärföretag 2023 - läs mera här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.