Skip to content Go to main navigation Go to language selector
information-technology-services-334524531.jpeg

Software Developer - Embedded Linux till Saab i Järfälla, Stockholm

Stockholm, Sweden
Closing date: 21 December 2022

ker du ett nytt och intressant jobb inom mjukvaruutveckling för framtiden? Vi arbetar med nästa generations flygande system för Saabs försvarslösningar, ett unikt och spännande område. Just nu växer vi i Järfälla, Stockholm, inom inbyggda Linux-baserade OS, länken mellan vår  hårdvara och mjukvaruapplikationer. 

Din roll 

Du är med tidigt i utvecklingen, ibland redan på schemanivå, för att tillsammans med HW identifiera vilka komponenter som ska ingå. Sedan utnyttjar du lämpliga utvecklingsbrädor för snabbt prototypande, bättre estimat samt startar upp det som går. Därefter börjar du kunna identifiera möjliga leveranser till teamen för HW och SW Application. Teamet inom Yocto Linux och Board Bring-up levererar kontinuerligt förbättringar och har ett väl fungerande automatiserat flöde. Finner ni nya bättre lösningar får ni chans att implementera det. I korthet ansvarar teamet för OS, Boot och SDK. Teamet är mycket uppskattat och projekten efterfrågar konstant nya lösningar. Blir du en del av oss kommer du ingå i en viktig del av nästa generations system. 

Din profil  

Du är i grunden mjukvaruutvecklare, men har samtidigt en god förståelse och intresse för hårdvaran som körs. Du vet vad det innebär att få ett nytt kort med nya komponenter, som ska bootas upp och verifieras. Du är väl bekant med Linux och har du även kunskaper i Yocto är det ett plus. Även erfarenhet inom PetaLinux eller OpenWrt kan göra introduktionen enklare. Du är inte heller främmande för att ta fram ett oscilloskop för att mäta och bekräfta hårdvaran. När basen är på plats gillar du tanken på att skapa ett optimerat OS med tillhörande SDK, som applikationsteamen sedan använder sig av. Du strukturerar kod för att smidigt kunna återanvända inom liknande projekt och produkter. Tanken på att det arbete du gör ligger till grunden för våra framtida försvarlösningar motiverar dig lite extra. 

Vi uppskattar om du har: 

  • Universitets- eller högskoleutbildning i relevant område; Datavetenskap, Teknisk fysik, Elektroingenjör eller liknande 
  • Intresse av Linux kernel, driver-utveckling, Python och board bring-up 
  • Erfarenhet inom C++, Yocto, Linux drivers, Jenkins och Git 
  • Förståelse och erfarenhet av agil utveckling 
  • Goda kunskaper inom svenska och engelska 
  • En stor nyfikenhet inom ny teknik 


Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av 

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Inom vårt område kring elektroniska försvarssystem (Electronic Warfare) är vi idag cirka 150  mjukvaruutvecklare på vårt kontor i Järfälla utanför Stockholm. Utifrån den egna specialiseringen är vi sedan indelade i sektioner och team  som tar ansvar för sin del i helheten. För bästa resultat fäster vi stor vikt vid gott samarbete mellan teamen och deras områden.  

På Saab har vi en lång historia av att tillverka marknadsledande system som används runt om i  världen, och har gjort det under lång tid. Vi tar hand om och underhåller system som aktivt  används idag, samtidigt som vi tar fram prototyper och nästa generations lösningar för framtiden.  Komplexiteten i det arbete som utförs kan skilja, beroende på om du har 20+ års erfarenhet inom  liknande område, eller om du kommer direkt från skolan och vill växa och lära. 

Om Saab låter intressant, ser jag fram emot din ansökan redan idag! Vänligen observera att vi  arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Du kan ansöka på antingen svenska eller engelska.  

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några  av våra anställda. Saab är stolt karriärföretag 2022 - läs mera här.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.