Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
strategic-planning.jpg

Strategisk planerare - Ubåt

Karlskrona, Sweden
Closing date: 10 December 2023

Håller du med om vår vision "It's a human right to feel safe"? Här kommer du ges stor frihet och möjlighet till inflytande - för att vara med och forma framtiden för svensk ubåtsutveckling. Vi söker en kommunikativ och strukturerad person med uthållighet att arbeta strategiskt och skärpan att vara klok i realtid. Vi söker dig som vill vara med och ta vår ubåtsverksamhet till nya höjder. Här finns det möjlighet att bli en del av en dynamisk, växande och spännande organisation där du tillsammans med dina kollegor kommer driva kontinuerliga förbättringsarbeten för att vi ska bli ännu bättre imorgon.

Din roll

Saabs affärsområde Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system. Vi driver flertalet parallella ubåtsprojekt av olika slag och nu söker vi en strategisk planerare med placering i Malmö eller Karlskrona.

Som strategisk portföljplanerare i vår ubåtsverksamhet kommer du att arbeta som en samordnande kraft för Ubåtsprojektens planering och status. Du kommer vara en viktig del i att få helhetsbilden över olika projekts status, framdrift, och möjligheter för att utifrån den analysen sammanställa beslutsunderlag, identifiera framgångsfaktorer och utnyttja synergier.

Du rapporterar till chefen för projektplanering på affärsenhet Ubåt.

Huvuduppgifterna kommer att vara att:

 • Vara delaktig i strategiska och operativa analyser
 • Samordna ubåtsprojektens planer och föra dialog med projektledare/projektplanerare/linje för att säkerställa planerade leveranser inom ubåtsportföljen.
 • Stötta projektledare och ledning med beslutsunderlag
 • Kvalitetssäkra analysunderlag
 • Samverka med projektorganisationen i frågor kring resursplanering och vara drivande i dialogen
 • Driva arbetet med samordning av ubåtsportföljen i samarbete med projekten.
 • Utveckla arbetssätt och processer

Din profil

Rollen som strategisk portföljplanerare kräver en person med gott omdöme som också är orädd och ansvarstagande. Du har god affärsförståelse och kan omsätta detta i verksamheten för att nå resultat.

Vi tror att du på något sätt har mångårig erfarenhet från planeringsarbete i projekt och inom projektledning. Detta hjälper dig med know-how för att kunna jobba proaktivt, agera över gränsytor, förutse och hantera friktioner samt att på ett proaktivt sätt analysera risker och konsekvenser. Därför söker vi dig med god planeringsförmåga, social kompetens och kapacitet att se helheten såväl som drivkraft att dyka ner i detaljer och inte vara rädd att kravställa organisationen när det behövs.

För att du ska lyckas i rollen tror vi att:

 • Du har lång erfarenhet av projekt och planering.
 • Du kan engagera, övertyga och förmedla budskap på ett tydligt sätt, både i grupp och enskilt.
 • Du fattar beslut i komplexa situationer baserat på logiska antaganden, relevanta fakta, granskning av alternativ, och tillgängliga resurser. Agerar beslutsamt i kritiska situationer, men utan att vara impulsiv.
 • Du har förmågan att hitta balans i att vara resultatorienterad och samtidigt vara en lagspelare som bygger öppna och tillitsfulla arbetsrelationer.
 • Du har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att skapa ordning och tydlighet
 • Du har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.


Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system.

Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull, - och pilotbåtar. Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen.


Du kommer att ingå i ett tvärfunktionellt team med representanter från flera projekt och funktioner. Tillsammans samarbetar vi för att ständigt förbättra och stärka vår kompetens i att leda våra projekt och vårt gemensamma mål är att leverera projekt i världsklass.


Du är också välkommen att kontakta rekryterande chef på Saab:

Marcus Strandepil,

010-217 44 44

marcus.strandepil@saabgroup.com


Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här .

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.