Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
procurement.jpg

Supplier Quality Manager

Arboga, Sweden
Closing date: 28 February 2023

Din roll

Du kommer vara en viktig del inom inköpsorganisationen hos BU Gripen Sustainment för reservdelar, reparation och underhåll avseende kvalitetssäkring av etablerade leverantörer och dess produkter och tjänster samt i samband med nyetablering av leverantörer och dess produkter och tjänster. Du kommer att ingå i de gränssnitt inom organisationen där behov finns att analysera kvalitetsutfall och agera för att uppnå förbättringar i leveransflödet och hos våra leverantörer. I detta ligger också att samarbeta med övriga kvalitetsfunktioner inom företaget.


I din roll som Supplier Quality Manager (SQM) kommer du att:

 • Kvalitetssäkra inköpta produkter och tjänster

 • Säkerställa implementationen av SAABs inköpsstrategi, -policy och -rutiner

 • Utvärdera, analysera leverantörers kvalitetsprestanda samt föreslå åtgärder vid behov

 • Registrera, utvärdera samt följa upp kvalitetsavvikelser och reklamationer i orderflödet

 • Vid behov upprätta begäran om korrigerande och förebyggande åtgärd samt efterfråga grundorsaksanalys

 • Analysera, planera och driva korrigerande åtgärder med syfte att förbättra en leverantörs kvalitetsprestanda

 • Vid behov genomföra revisioner av leverantörer och produkter

 • Utföra samt vara sammanhållande för kontrollberedning av inköpta artiklar

 • Vid behov granska och om tillämpligt godkänna leveransdokumentation

 • Aktivt delta i tvärfunktionella leverantörsteam


 

Din profil

Vi ser att du är en person med stark drivkraft och initiativförmåga, du är analytisk och värdesätter god struktur och ordning. Du är en god kommunikatör, gillar att samarbeta i team och bygga relationer.

För att lyckas i rollen tror vi att du har: 

 • Relevant eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, kvalitet eller produktionsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet

 • Erfarenhet av att jobba internationellt med leverantörer samt har intresse och förståelse av människor och andra kulturer. 

 • Utmärkta kommunikativa kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

 • Stor personlig integritet och mognad

 • Praktiska kunskaper i systematiskt problemlösningsarbete

 • Erfarenhet som användare av affärssystem (gärna IFS), ärendehanteringssystem (av typen avvikelsehantering) och Microsoft Office (Word, Excel & Power Point)

 • Körkort B

Om du har någon av dessa färdigheter är detta en fördel: 

 • Kunskap och erfarenhet av system/process/produktrevisioner

 • Kunskaper och erfarenheter inom kvalitetsledningsstandarder som ISO 9001, EN9100

 • Erfarenhet och förståelse för verksamhet som bedrivs och styrs av ledningssystem, regelverk och lagar

 • Kunskaper och erfarenhet av produktion/produktionsstyrning, Lean och relaterade verktyg och metodik

 • Kunskap och erfarenhet om inköp, lager- och produktionslogistik

 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling och/eller projektledning

Då tjänsten ibland kan kräva resor inom och utom Sverige och undantagsvis även med kort varsel behöver du ha möjlighet till detta vid behov.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 


 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Läs mer om oss här. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem samt framtidsstudier som förberedelse för framtida bemannade och obemannade flygsystem och vidareutveckling av befintliga produkter.

Du blir en del av avdelningen Sourcing & Supplier Management inom BU Gripen Sustainment. Avdelningen består av strategiskt inköp och leverantörsutveckling.
 

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här. Saab är stolt karriärföretag 2022 - läs mera här.

Vi tillämpar löpande urval för denna rekrytering vilket innebär att rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Om du känner dig säker på att du matchar profilen som beskrivs ovan - vänligen inkom med din ansökan så snart som möjligt! Du kan ansöka på antingen svenska eller engelska.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.