Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Installation in HQ

Systemansvarig / Teknisk produktledare Sensor Core

Göteborg, Sweden
Closing date: 27 August 2022

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Nästa generation av sensorsystem möter kundernas krav i en värld med snabba förändringar.

Inom Sensor Core gör vi det möjligt att implementera ny teknik i våra framtida sensorlösningar inom Surveillance, med hjälp av modulariserade byggblock.

Din roll

Som systemansvarig / teknisk produktledare ansvarar du för utformningen av våra framtida systemlösningar inom Sensor Core och  definitionen av de tekniska roadmaps som ligger till grund för utvecklingen. Du ansvarar också för att utvecklingen av våra byggblock följer de tekniska spår som vi valt.

I arbetsuppgifterna ingår även att stötta våra tekniska ledare i utvecklingsarbetet samt att arbeta tillsammans med integration- och verifieringsingenjörer i arbetet med att testa och verifiera systemlösningar på ett effektivt sätt i våra labb.

I rollen som systemansvarig / teknisk produktledare ingår kravställning av våra produkter, kostnadsskattning av nya systemlösningar samt utformning av systemarkitekturer.

Din profil

Vi söker en erfaren systemingenjör med stort teknikintresse, gärna inom radar/sensor-området. Erfarenhet inom mikrovågsteknik och/eller signalbehandling är önskvärt.

Som teknisk produktledare förväntas du vara sammanhållande för andra tekniska ledare/systemingenjörer. Du skall vara trygg med att presentera tekniska lösningar och du gillar att arbeta i team och att samarbeta med andra. Du skall också vara väl förtrogen med arbetssätt inom Systems Engineering och en vilja att arbeta med komplexa system.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad blir du en del av

Vi erbjuder en stimulerande miljö med stort teknikfokus i en hjälpsam och respektfull atmosfär. Du arbetar med komplexa system och skapar effektiva tekniska lösningar tillsammans med andra i en teambaserad agil miljö.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
 

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Avdelningen Sensor Core Platforms är en del av Saab Surveillance. Vår uppgift är att utveckla effektiva och användbara plattformsprodukter för våra framtida sensorer, drivet av kundbehov och produkt-roadmaps. Vi leder utvecklingen av dessa produkter samt ansvarar för systemarkitektur och integration & verifiering.

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.