Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Systemingenjör som går på djupet

Linköping, Sweden
Closing date: 3 March 2024

Vi söker dig som vill jobba som systemingenjör i våra undervattensprojekt. Tjänsten bjuder på spännande tekniska utmaningar, men också stora möjligheter till ledande roller med ett brett ansvarsområde och ett stort kontaktnät både internt och externt.

Din roll

Som systemingenjör kommer du att jobba med undervattensfarkoster och torpeder. Den första produkt du kommer få bekanta dig med är en av våra kommersiella farkoster Sabertooth. Du arbetar med att lösa dagens utmaningar och många projekt ger möjlighet att titta på kommande tekniker, analyser och utforma prototyper för morgondagens produkter. 

Din roll ansvarar för att produkterna möter de förväntningar som våra uppdragsgivare ställer på produkternas förmågor. Detta gör du genom att driva det tekniska arbetet genom hela utvecklingsprocessen, från kravanalys via design till verifiering av den slutliga produkten. En stimulerande del i arbetet, trots att det är komplexa system, är att du som systemingenjör ofta sitter nära produkterna och har tillgång till den faktiska hårdvaran, där du kan testa idéer direkt. Närheten till produkten skapar möjlighet att jobba operativt. 

Vår förväntan är att du på sikt ska ha tillräcklig bredd för att förstå helheten i våra produkter men också tillräckligt djup för att kunna kommunicera hur systemet är tänkt att fungera. Du kommer att röra dig inom många teknikområden och ha nära samarbete med företagets andra discipliner.

Din profil

Du är civilingenjör eller motsvarande, gärna med ett antal års erfarenhet av systemarbete på en helhetsnivå.

Du har med fördel erfarenhet av att ha arbetat med systemarkitektur och varit med tillräckligt länge för att ha en god känsla för när det är dags att ta nästa steg i utvecklingsprocessen. Något av det viktigaste för tjänsten är att du har en kombination av nyfikenhet, stort eget driv, förmåga att kommunicera och samarbeta med andra människor vilket du kombinerar med ett brett tekniskt intresse.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 20 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Inom affärsområdet Kockums har vi lång och gedigen erfarenhet av att tillhandahålla avancerade farkoster och plattformar för den navala domänen. På och under havsytan. Med unik kompetens och några av världens förnämaste varvsanläggningar, är Kockums världsledande vad gäller utveckling, byggnation och fortlöpande underhåll och uppgraderingar av ubåtar, ytstridsfartyg och andra navala system.

Utbudet av produkter ger förmågor för informationsinhämtning, övervakning, ytstrid, ubåtsjakt, minjakt samt uppdrag på havsbotten. Mångsidighet, flexibilitet och hög tillgänglighet är egenskaper som karakteriserar samtliga våra produkter. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Som systemingenjör på sektionen System Engineering, får du möjligheten att jobba i en del av Saab som är det ”lilla företaget i det stora”. Det ger dig också möjligheter att påverka tekniken, såväl som metoder och arbetssätt.  Du kommer sitta i en sektion som jobbar mot undervattensprojekt och remotely operated vehicles (ROV). Vi har en öppenhet inom sektionen, där vi på ett prestigelöst sätt delar erfarenheter och stöttar varandra i arbetet. Hos oss prioriterar vi så väl tekniken som medarbetarnas trivsel och utveckling.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.