Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Systemingenjör Systems Engineering

Göteborg, Sweden
Closing date: 31 March 2023

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Din roll

Utvecklingsorganisationen Engineering består av ett antal olika avdelningar. Du kommer att tillhöra avdelningen Systems Engineering som ansvarar för gränssnittet mot system och de delsystem som bygger våra radarsystem.  

Att vara systemingenjör på Saab innebär att du har ett övergripande ansvar för att kravställningen på komplett system tas om hand och bryts ner på ingående delsystem. Det omfattar att tydliggöra påverkan på respektive delsystem och på gränssnitten mellan de olika delsystemen. Det innebär också ett tvärfunktionellt samarbete med andra teknikområden såsom elektronikkonstruktion. Som systemingenjör har du en sammanhållande och koordinerande roll. Arbetet omfattar också att delta i planering och genomförande av verifiering av funktionskrav samt klimat och miljökrav på såväl system- som delsystemnivå.

Arbetet präglas av att

 • Du arbetar i teknikens framkant inom något av områdena mekanik, datorplattformar eller mikrovågskonstruktion.
 • Du arbetar med komplexa system där målet är att ta fram effektiva lösningar.
 • Du arbetar tillsammans med andra systemingenjörer och konstruktörer i en teambaserad agil organisation.
 • Du tar ansvar för helheten och för att kommunicera lösningar

Vi erbjuder dig en stimulerande miljö som präglas av samarbete med erfarna kollegor i en mängd olika utvecklings- och kundprojekt. Du kommer att tillhöra ett team där ni tillsammans planerar och fördelar era arbetsuppgifter. Ofta löser man sina arbetsuppgifter tillsammans med utvecklare som arbetar i andra team eller på vår systemavdelning.  Arbetet innebär även att du ibland deltar i aktiviteter med vår slutkund.

Den du är idag

Som person är du positiv, utåtriktad, resultatorienterad och en utpräglad lagspelare. Vi ser gärna att du har erfarenheter inom några av följande områden:

 • Mekanikkonstruktion
 • Elektronikkonstruktion
 • RF konstruktion
 • Datorhårdvara
 • Systemdesign
 • Miljökrav och klimatkrav med fokus på mekaniska konstruktioner
 • Kravnedbrytning
 • Kravverifiering
 • Teknisk dokumentation

Du är trygg i att presentera och förklara tekniska lösningar för omgivningen. Du gillar att arbeta i team och att samarbeta med andra. Att hantera nya frågeställningar ser du som en naturlig del av jobbet och du väljer enkla och effektiva lösningar. Du är öppen för att prova på nya teknikområden och vill utvecklas både personligt och professionellt.

Arbetet genomsyras av våra gemensamma kulturvärderingar ”Trust, Drive, Expertise och Diversity”.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.

Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Verksamheten bedrivs i Sverige, USA, UK, Australien, Tyskland, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Danmark och Finland.


Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Observera att du kan ansöka på antingen svenska eller engelska.

Kontaktperson

Nils Dagås, rekryterande chef
+46 0734379039

Jenny Svärd, rekryterande chef

+46 0734379504

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.