Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Systemingenjörer antenner och mikrovågsteknik

Göteborg, Sweden
Closing date: 31 January 2024

Din roll

Vi erbjuder ett klimat där du arbetar i nära samarbete med några av de allra bästa inom området för att utveckla framtidens radarsystem. Tillsammans utmanar vi gränserna för vad som är tekniskt möjligt.


Du erbjuds en stor variation av utvecklande arbetsuppgifter inom många olika teknikområden. Det innebär att vara med tidigt i konceptfasen av våra nya produkter där du ställs inför komplexa lösningsalternativ med helheten i fokus. Prestanda ska vägas mot producerbarhet och utvecklingskostnad. Det komplexa systemet bryts ner till realiserbara mindre delsystem och produkter och du agerar som teknisk ledare i konstruktionsarbetet.
Integrations- och verifieringsarbete på en hög nivå blir en väsentlig del av ditt arbete. Du gillar att delta och bidra till arbetet i våra utvecklingslabb. 

Du har ett tätt samarbete med kollegor lokalt men även internationellt. Vi jobbar mot samma mål – att göra världen till en säkrare plats.

 
Vår verksamhet genomsyras av våra gemensamma värderingar ”Trust, Drive, Expertise och Diversity”.
 

Din profil

Vi önskar att du har den positiva inställningen att svåra problem finns till för att lösas. Att du är en utpräglad lagspelare som samtidigt gillar att hålla ihop och leda tekniska uppdrag. Att du söker nya utmaningar och utveckling både personligt och professionellt.

Du känner igen dig i några av följande kriterier:

  • Flera års erfarenhet av antenn – och mikrovågskonstruktion

  • Intresse för systemdesign och ett tvärdisciplinärt tankesätt

  • Goda kunskaper i Matlab

  • Erfarenhet av simuleringsverktyg exempelvis HFSS, ADS

  • Vana av att arbeta med kravnedbrytning.

  • Erfarenhet av kravverifiering

  • Erfarenhet av praktiskt integrations- och verifieringsarbete i labbmiljö och instrumenthantering

  • Erfarenhet av systematiskt felsöknings arbete

  • Använder ett strukturerat arbetssätt och är bekväm med att ta fram teknisk dokumentation

  • Vi tror du har en relevant högskoleutbildning inom elektronikområdet

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad blir du en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
 

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Kontaktpersoner:

Jenny Svärd, rekryterande chef +46(0)734-379504

Niclas Ylvén, rekryterande chef +46(0)734-378148

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.