Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
information-technology-services-334524531.jpeg

Systemutvecklare Data Fusion

Stockholm - Järfälla, Sweden
Closing date: 18 August 2024

Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.

Din roll

Våra Data Fusionsprodukter är en central del i våra ledningssystem, vilka bl.a. annat används för att övervaka vårt luftrum. Systemet använder data från flertalet sensorer, såväl aktiva såsom radar och AIS som passiva såsom signalspaningsutrustning, för att kunna skapa en lägesbild med högsta möjliga kvalitet. Data från dessa sensorer sammanställs med hjälp av avancerade matematiska algoritmer, exempelvis Kalmanfilter och Bayesiansk statistik, i syfte att upptäcka, identifiera och följa objekt som finns i detta luftrum.

Vi börjar också utveckla mer datadrivna AI-funktioner i systemet som t ex kan upptäcka avvikelser i lägesbilden baserat på anomalier i uppträdandet hos ett eller flera objekt jämfört med ”normalt” beteende eller gentemot logiskt uppsatta spatiala och temporala regler.

Du arbetar med systemutveckling för realtidskritiska tekniska tillämpningar, både med programvaruutveckling - vilken sker i kontorsmiljö, byggmiljö -, integration och tester i skarpa referensanläggningar och även med driftsättningar och kundinteraktion som t ex installation, support och utbildning i operativa miljöer såväl i Sverige som internationellt.

Vi arbetar med ett flertal olika datormiljöer och programmeringsspråk, de vanligaste är Windows/Linux och C++.

Data Fusionsteamet består av 15 medlemmar med teknisk utbildning på minst civilingenjörsnivå, 4 av dem har avlagt doktorsexamen.

Resor förekommer i tjänsten.

Din profil

Du tycker det är kul med såväl matematik som programvaruutveckling av tekniska system och har några års professionell erfarenhet av detta, helst med distribuerade realtidssystem och gärna med ”AI-tillämpningar”.

Relevant utbildningsbakgrund är civilingenjör eller motsvarande med relativt stort inslag av matematik och programvaruutveckling.

Doktorsexamen är inte nödvändig men meriterande, lämpliga områden kan vara tillämpad matematik, reglerteknik eller datavetenskap.

Du gillar att arbeta i team och är van vid att planera ditt eget arbete i syfte att kunna leverera rätt teknisk funktion i rätt tid. Du kan självständigt föreslå och implementera förbättringar i systemet baserat på egna erfarenheter och genom aktiv dialog med kunder/användare.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.

Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.

Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.