Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Systemutvecklare Data Fusion till Saab AB

Location
Järfälla, Sweden
Closing date
30 January 2022
Apply for this job!

Din Roll

Våra Data Fusionsprodukter är en central del i våra ledningssystem, vilka bl a annat används för att övervaka vårt luftrum.
 

Systemet använder data från flertalet sensorer – såväl aktiva såsom radar som passiva såsom signalspaningsutrustning - för att kunna skapa en lägesbild med högsta möjliga kvalitet. Data från dessa sensorer sammanställs med hjälp av avancerade matematiska algoritmer i syfte att upptäcka, identifiera och följa objekt som finns i detta luftrum.
 

Vi börjar också utveckla mer datadrivna AI-funktioner i systemet som t ex kan upptäcka avvikelser i lägesbilden baserat på anomalier i uppträdandet hos ett eller flera objekt jämfört med ”normalt”.
 

Du arbetar med systemutveckling i realtidskritiska tekniska tillämpningar, både med programvaruutveckling i kontorsmiljö, byggmiljö, integration med och konfigurering av HW, tester i referensanläggning men även med driftsättningar och kundinteraktion som t ex installation, support och utbildning i operativa miljöer såväl i Sverige som internationellt.
 

Vi arbetar med ett flertal olika datormiljöer och programmeringsspråk, de vanligaste är UNIX och C++.
 

Data Fusionsteamet består av 12 medlemmer med teknisk utbildning på minst civilingenjörsnivå, 3 av dem har avlagt doktorsexamen.
 

Din Profil

Du tycker det är kul med såväl matematik som programvaruutveckling av tekniska system och har åtminstone några års professionell erfarenhet av detta, gärna med inslag av realtidssystem.
 

Relevant utbildningsbakgrund är civilingenjör eller motsvarande med relativt stort inslag av programvaruutveckling.
Doktorsexamen är inte nödvändig men meriterande, lämpliga områden kan vara tillämpad matematik, reglerteknik eller datavetenskap.

 

Du gillar att arbeta i team och är van vid att planera ditt eget arbete i syfte att kunna leverera rätt teknisk funktion i rätt tid. Du delar gärna med dig av dina kunskaper till andra, och söker också aktivt information från andra om du inte har den tillgänglig själv.
 

Det är viktigt för oss att du har ett accepterande förhållningssätt till andra människor oavsett vem du möter. Respekt och värdighet bör vara ledord för dig i alla sammanhang.
 

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
 

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet. Verksamheten bedrivs i Sverige, USA, UK, Australien, Tyskland, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Danmark och Finland.
 

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre?
Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.
 

Läs mer om oss här