Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Teknikledare- Digitala lösningar

Karlskoga, Sweden
Closing date: 1 June 2024

Som teknikledare för digitala lösningar inom vårt team kommer du ha en sammanhållande roll för en grupp specialister och experter inom nyckelteknologier så som simuleringsteknik, bildbehandling och AR/VR. Vill du vara med och påverka i det större sammanhanget? - På Saab är din del viktig!

Din roll

Du kommer att ansvara för att tillhandahålla teknisk vägledning och ledarskap för att säkerställa framgångsrik leverans av projekt och fortsatt tillväxt och utveckling av vårt team.

Huvudsakliga ansvarsområden

 • Sammanhåll ett team av specialister inom bland annat simuleringsteknik, bildbehandling och AR/VR där du aktivt arbetar för att främja en kultur av samarbete, innovation och excellens.

 • Ansvara för att leda och driva innovationsprojekt och teknikstudier inom området, vilket innefattar att identifiera nya möjligheter, utforska och utvärdera nya teknologier samt leda genomförandet av banbrytande initiativ.

 • Vara en aktiv part i framtagning av vår övergripande teknikstrategi samt i arbetet med att omsätta denna i verkligheten genom att delta i strategisk planering och sedan möjliggöra implementeringen av strategin genom att tillhandahålla teknisk expertis och vägledning.

 • Delta i projekt inom området för digitala lösningar, bidra med din tekniska kompetens och ledarskap för att säkerställa framgångsrik leverans av projekt och uppfyllandet av projektets mål.

 • Samarbeta med tvärfunktionella team för att definiera projektbehov, etablera tekniska road-maps och säkerställa samstämmighet med affärsobjektiv.

 • Hålla dig uppdaterad inom branschtrender och teknologiska framsteg, identifiera möjligheter till innovation och kontinuerlig förbättring.

 • Fungera som ämneskunnig, representera teamet inom digitala lösningar vid kundmöten, samarbetsprojekt och interna diskussioner.

Din profil

Som medlem i vårt team kommer bidrar du till att effektivt handleda och motivera dina teammedlemmar. Du får möjlighet att arbeta med spännande projekt i teknologins framkant, göra en meningsfull påverkan och bidra till vår gemensamma framgång.

 • Magisterexamen inom datavetenskap eller ett relaterat område.

 • Bred kunskap inom digitala system

 • Kompetens och övergripande förståelse inom områden så som simuleringsteknik, bildbehandling och AR/VR.

 • Ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter

 • Övergripande förståelse för mjukvaruutvecklingsmetodiker, arkitektoniska principer.

 • Förmåga att samarbeta effektivt med tvärfunktionella team och intressenter för att driva projektframgång.

 • Starka problemlösningsfärdigheter och en passion för innovation och teknologi.

 • Erfarenhet av en teknisk ledarroll, med fokus på digitala lösningar och nya teknologier är meriterande.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.

Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.

Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här