Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Underhållsberedare, ILS Gripen, Airframe

Location
Linköping, Sweden
Closing date
8 July 2022
Apply for this job!

Vi söker dig som vill vara med och arbeta med nuvarande & framtida militära flygfarkoster som ILS ansvarig för underhåll på område Structural Design. Arbetet innebär att man jobbar brett inom Saab med avseende på ILS (Integrated Logistics Support), underhållsfrågor och underhållsberedning.

Din framtida utmaning

Vårt utvecklingsarbete bedrivs i linjen och våra arbetsverktyg är i första hand ordinarie PDM-system TeamCenter och underhållsberedningssystem för Gripen E/F, Delmia och Aras. För designunderlag används konstruktionsverktyget CATIA V5.

Utvecklingsarbetet förutsätter även ett samarbete med andra kompetensområden som t.ex. ILS design, materielansvarig, konstruktion, flygprov, produktion, mek-, el- och avionikinstallation, hållfasthet, system och miljö. Vi har också kontakter med kunder, leverantörer och partners både i Sverige och utlandet. 

Rollen som ILS ansvarig underhållsberedare innebär arbetsuppgifterna bland annat:

  • Analysera och definiera behovet av förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder
  • Bygga underhållsstrukturer för struktur design.
  • Identifiera, definiera och utreda påverkan på underhållssystemet
  • Analysera och identifiera verktygsbehov för underhållsåtgärder.
  • Att genom granskning säkra att ändringar och nya konstruktions-lösningar bereds i våra underhållssystem samt att underhålls- och driftsäkerhetsmässiga krav innehålls
  • Verka som sammanhållande och sakkunnig gällande underhåll för struktur design.
  • Delta i granskningar och granska analyser och teknisk underhållsdokumentation.
  • Kalkylera och följa upp underhållsverksamhet för struktur.
  • Även att utvärdera (tekniska) driftanmärkningar avseende behov av kompletterande utredning/åtgärd

I rollen ingår att aktivt delta i det operationella arbetet att säkra att vår produkt fungerar hos slutkunden. Du ska kunna utveckla förmågan att ta fram kompletta beredningsunderlag baserat på konstruktionsunderlag, samt ha god kunskap om hur och under vilka förutsättningar slutkund använder underlaget. Du kommer även att stötta eftermarknad vid underhållsfrågor, från tidiga konceptstudier till färdiga underlag.

Arbetet ger möjlighet att utveckla både helhetssyn inom ILS-området samt god produktkännedom gällande Saabs flygplan, vilka ger goda förutsättningar för framtida ledarutmaningar inom området.

Den du är idag

Vi tror att du har en bakgrund som ingenjör 80-120p, tekniker, beredare, med inriktning mot ILS, flygteknik, mekanik eller har på annat sätt skaffat sig erfarenhet av flygunderhåll eller motsvarande.

Som person förstår du värdet av att samarbeta, samtidigt som du är strukturerad och noggrann – du kan se både helheten och detaljerna i arbetet. Har du även god kunskap om hur och under vilka förutsättningar brukaren arbetar kommer det underlätta för ditt dagliga arbete. Goda kunskaper i engelska och god datavana är ett krav för denna tjänst.

Meriterande är om du har en bakgrund och/eller erfarenhet från flygunderhåll gällande struktur, som flygingenjör, flygtekniker eller arbetat som produktionstekniker ("beredare") alternativt någon form av erfarenhet av underhållsberedning. Om du har arbetat som underhållsberedare och har kunskap eller erfarenhet av Teamcenter, Delmia eller CATIA V5 är det givetvis ett plus.

Engelska är koncernspråk och bör därför behärskas väl, både muntligt och skriftligt.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Sista ansökan: 8/7.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Området består av en mindre stab samt fyra sektioner som täcker in underhållsberedare, skrovkonstruktion, MRB, geometrikontor samt geometrisäkring med totalt ca 70 medarbetare. Vårt gemensamma ansvar är att utveckla och vidmakthålla samtliga framtida och befintliga flygsystem genom att tillhandahålla kompetens i världsklass inom teknologi och ingenjörskonst.

På Aeronautics utvecklas och konstrueras skrov och systemartiklar till alla delsystem i flygplanen på avdelningen Design Airframe & Vehicle System. Avdelningen innefattar områdena Structural Design, System Installation Design, Structural Analysis, Industrialisation Development, System Engineering Management och Operational Planning.

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.