Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Underhållsingenjör Flygsäkerhetsmateriel

Location
Linköping, Sweden
Closing date
3 December 2021
Apply for this job!

Din roll

Du kommer i din roll som underhållsingenjör stötta kund och brukare i tekniska ärenden som kan uppstå under produktens livslängd. Ditt fokus kommer att ligga på underhållsfrågor och du kommer att jobba i nära samarbete med vår kund. I de uppdrag du tilldelas kommer du att ansvara för beredning, kalkylering, genomförande och leverans. Du ansvar också för att löpande kommunicera med kund samt övriga medarbetare som berörs av uppdraget.

Inom uppdragen kommer du att:

  • Producera underhållspublikationer, främst i form av FMV Teknisk Order.
  • Driva och genomföra tekniska utredningar eller underhållsberedning som sedan ligger till grund för arbete med underhållspublikationer.
  • Ta fram rapporter, sammanställa statistik eller skapa andra typer av beslutsunderlag.
  • Utveckla materiel eller vara ett stöd till kunden vid utveckling av materiel.
  • Fungera som expertstöd till övriga i organisationen inom ditt område.

Då vi inom sektionen även bedriver utbildningsverksamhet kommer du inom ditt ansvarsområde genomföra utbildning som i första hand riktar sig till underhållstekniker hos våra kunder. Utbildningen har fokus på materielkännedom och underhållsprocedurer och genomförs i mindre grupper.

Rollen som underhållsingenjör är bred och uppdragen är varierande. Allt som oftast arbetar du från ax till limpa och tar hjälp av kollegor eller externa rådgivare när det behövs. Uppdragen vi får in kan vara enkla eller mer komplexa, vilket gör att förutsättningarna är olika i varje uppdrag.

Din profil

Vi söker dig som gillar både teknik och dokumentation och som trivs i rollen som problemlösare. Du har god samarbetsförmåga och ditt arbetssätt är relationsskapande på ett naturligt sätt.

Det är viktigt att du trivs i en roll där du inom givna ramar är den som själv driver arbetet framåt och får saker att hända. Samtidigt som du är handlingskraftig, inser du vikten av noggrann analys och välgrundade beslut.

Vi tror att du har en teknisk utbildning, till exempel högskoleingenjör, kombinerat med några års arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av arbete med flygsäkerhetsmateriel är meriterande. Det är även positivt om du har kunskaper om regler för militär luftfart, och om de system och förutsättningar som råder inom Försvarsmakten och Försvarets Materielverk.

Då du kommer att arbeta med publikationer och utbildningar är det även grundläggande att du kan uttrycka dig väl i tal och i skrift, både svenska och på engelska.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Sektionen Safety Equipment and Publication Engineering med placering i Linköping Malmslätt jobbar med tekniska utredningar, teknikinformation, utbildning, projektledning och illustrationer, delvis för Saabs produkter och delvis på direkt uppdrag av våra kunder.

Sektionen består av 17 medarbetare, varav några ingår i ett team som har fokus på Flygsäkerhetsmateriel. Flygsäkerhetsmateriel avser utrustning som en pilot eller annan besättningsmedlem har på sig eller med sig under flygning. Det kan till exempel röra sig om flyghjälmar, syrgasmasker, flytvästar eller nödutrustning så som livflottar. Det är till detta team som vi nu söker en ny medarbetare.

Inom sektionen har vi även team som jobbar med publikationer och utredningar kopplat mot andra teknikområden, till exempel markstödsutrustning eller brand- och räddning.

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.

Läs mer om oss här