Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
customer-service.jpg

Underhållsingenjör Gripen, Arboga

Arboga, Sweden
Closing date: 29 September 2023

Underhållsingenjör Gripen, Arboga

Din roll

I rollen som Underhållsingenjör kommer du tillhöra en sektion som ansvarar för underhållsresurser för Avionik i framförallt Gripen men även andra plattformar. Underhåll sker på de flesta elektronikapparaterna i flygplanet och på olika nivå, allt från att vi använder underleverantörer till att vi felsöker och byter enskilda komponenter på kretskort. Detta innebär att underhållsresurserna har olika komplexitet.
 

Arbetet spänner över flera olika teknikområden som analog-, digital-, mjukvara, mikrovågsteknik och mätteknik.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Utveckling och support av underhållsresurser för avionikapparater vilket innefattar både hårdvara och mjukvara.
 • Teknisk support till kunder, slutanvändare och andra Saab-enheter
 • Arbete i projekt som kan innefatta uppföljning av progress, omfattning och ekonomi.
 • Dokumentation av utfört arbete för nå upp till kraven i regelverken (EMAR, EASA etc) vilket till stor del sker i vårat MPS system.
 • Support till våra avionikverkstäder med felsökning, komplexa fel och förbättringsarbete.

Din profil

För att lyckas i denna roll så behöver du vara nyfiken, positiv och ha ett brinnande teknikintresse. Du tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Det krävs också att du är strukturerad och kan dokumentera utfört arbete, både för spårbarheten som är kopplad till regelverket för flyg men även för att kunna göra ett avslut på arbetsuppgifter så att de kan återtas senare.

Du har:

 • Du har en positiv attityd och vill utvecklas
 • God kunskap inom elektronik

Önskad kompetens:

 • Ingenjörsexamen
 • Erfarenhet av underhåll av flygplanselektronik
 • Kunskap inom programmering
 • Kunskap inom mätteknik och hantering av mätinstrument
 • Erfarenhet av projektarbete och projektledning
 • Erfarenhet av material and planeringssystem

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem samt framtidsstudier som förberedelse för framtida bemannade och obemannade flygsystem och vidareutveckling av befintliga produkter. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.

Som underhållsingenjör Avionik kommer du att arbeta tillsammans med ett 20-tal andra teknikintresserade personer där samarbete och driv uppskattas. Eftersom vi arbetar med låga volymer men med stor variation så blir ingen dag den andra lik.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.