Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Utvecklare - Gripen the Smart Fighter

Location
Linköping, Sweden
Closing date
21 January 2022
Apply for this job!

Vill du vara med och utveckla framtida beslutsstödsfunktioner i Gripen E?

Inom utvecklingen av Sensorfusion & Taktisk Styrning vill vi nu förstärka sektionen med flera utvecklare.

Din framtida utmaning

Inom utvecklingen av Gripens Beslutstödssystem vill vi nu förstärka sektionen med både juniora och seniora utvecklare.

Du kommer att arbeta med systemdesign, mjukvaruutveckling samt integration och test av funktion för situationsanalys, multi-sensorstyrning och sensorfusion, centrala delar i det taktiska systemets funktioner i Gripen.

Du kommer att ingå i ett av våra tre tvärfunktionella agila scrumteam. Teamen är självbestämmande med ansvar för sina respektive applikationer och funktioner. Vi arbetar med agila arbetsmetoder och en blandning av beprövade och moderna verktyg som t.ex. Git/Bitbucket, Jira och Confluence. Teamen arbetar med implementation i C++.


Den du är idag

Du har ett genuint intresse av teknik och mjukvara och trivs i agila team. Du tycker att det är intressant att arbeta i hela utvecklingskedjan från koncept till färdigt system och har inga problem att anpassa dig till förändringar under projektets gång.


Vi söker dig som uppfyller följande:

  • Har en högskole- eller civilingenjörs examen, eller 3-5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling av komplexa system.

  • Har goda kunskaper i C++.

  • Gillar att jobba noggrant och systematiskt

  • Är initiativtagande och självständigt inhämtar information som krävs för att lösa uppgiften

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.

Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart.

Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem samt framtidsstudier som förberedelse för framtida bemannade och obemannade flygsystem och vidareutveckling av befintliga produkter.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Brasilien, Norge, Pakistan, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och USA.

Sektionen Sensorfusion & Taktisk Styrning är en del av området Functional Development inom Aeronautics, och ansvarar för utveckling av dagens och framtidens Beslutstödssystem. Beslutstödssystemet syftar till att underlätta för piloten att optimera användningen av flygplanet, eller en grupp av flygplan, mot den taktiska avsikten. Vi löser detta genom att fusionera data från samtliga av flygplanens taktiska sensorer (radar, lR, bildinformation, datalänkar, mm), automatiskt analysera och dra slutsatser baserat på fusionerat data, optimera användningen av flygplanets sensorer mot de uppgifter som ska lösas i varje given situation samt att ge ett taktiskt stöd till piloten.

Kontaktytorna i utvecklingsarbetet är många. Inom Saab samarbetar vi med samtliga team som utvecklar sensorer, Human Machine Interface (HMI), operationsanalys och piloter. Externt har vi täta kontakter med kunder samt användare inom flygvapnet, andra Saab-bolag och forskningsinstitut.

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem
här
Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.