Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Gripen E_SWE_BRA

Gripen E/F - Älykäs hävittäjä

Gripen E on ainutlaatuinen hävittäjä, joka tasapainoisesti yhdistää operatiivisen suorituskyvyn, huipputeknologian, kustannustehokkuuden ja paikallisen teollisuusyhteistyön yhdeksi kokonaisuudeksi. Siksi se tunnetaankin nimellä The Smart Fighter - älykäs hävittäjä. Gripenin suunnittelussa ja valmistuksessa on alusta pitäen otettu huomioon käyttö- ja päivityskustannukset sekä pohjolan vaativat olosuhteet.

Gripen E on seuraavan sukupolven monitoimihävittäjä. Se on varustettu maailman uudenaikaisimmalla aseistuksella, kuten Meteor-ohjuksilla, ja kykenee tehokkaaseen toimintaan kaikissa ilma-, meri- ja maataistelutehtävissä sekä tiedustelutehtävissä. 

Teknologisten ominaisuuksiensa ja suuren aseistusmääränsä ansiosta se on erittäin tehokas torjuntatehtävissä ja kykenee tarvittaessa myös vaihtamaan toimintarooliaan ilmassa, tai jopa toimimaan useassa eri roolissa samanaikaisesti.

Suunniteltu kaikkiin olosuhteisiin

Gripen E on suunniteltu toimimaan kaikissa oloissa ja se kykenee siten operoimaan kaikissa lämpötiloissa arktisesta kylmyydestä aavikon kuumuuteen.

Se on optimoitu lyhyeen kääntöaikaan ja kykenee toimimaan tehokkaasti vaativissa, Suomellekin ominaisissa maantietukikohtaolosuhteissa, tarjoten erinomaista käytettävyyttä hyvin pienellä logistisella jalanjäljellä. Esimerkiksi sen kenttähuolto ilmasta-ilmaan varustuksessa kestää vain 10 minuuttia, mukaan luettuna polttoaine- ja ampumatarvikekuormaus. Lyhyen kääntöajan lisäksi sen innovatiivinen suunnittelu mahdollistaa huollettavuuden pienen varusmiesmekaanikkoryhmän toimesta, ilman kiinteitä tukikohtarakenteita.

Laskeutumiseen ja nousuun se tarvitsee vain lyhyen, tavallisen maantiepätkän. Täten se soveltuu täydellisesti myös Suomen luonnonolojen asettamiin vaatimuksiin ja varusmiespohjaiseen puolustusjärjestelmään.

Jatkuvasti kehittyvä järjestelmä

Gripen on erittäin varttunut ja kokenut järjestelmä, joka on päivittäisessä operatiivisessa käytössä useilla käyttäjillä ympäri maailman. Vaikka Gripen E on täysin uusi hävittäjä, on se rakennettu tämän vankan ja testatun järjestelmän luomalle perustalle.

Järjestelmää myös kehitetään jatkuvasti, jotta se kykenee parhaiten vastaamaan sekä nykyajan että tulevaisuuden vaatimuksiin. Modulaarisuutensa ja avoimen suunnittelunsa ansiosta Gripeniin voi esimerkiksi integroida minkä tahansa asiakkaan haluaman aseen tai järjestelmän.

Suunnittelu mahdollistaa jatkuvien päivityksien suorittamisen käyttäjän tarpeiden ja vaatimuksien mukaan, mikä varmistaa Gripenin operatiivisen tehokkuuden ja säilyttää sen nykyaikaisuuden läpi koko elinkaaren. Kalliiden ja hitaiden elinkaaripäivitysten sijasta Gripenin järjestelmät kehittyvät teknologisen kehityksen mukana pienin, nopein päivityksin, mikä on ainutlaatuinen ominaisuus muihin hävittäjiin verrattuna.

Täydellinen tilannekuva  

Delta- ja canard-siivet yhdistettynä fly-by-wire-ohjausjärjestelmään antavat hävittäjälle täydellisen tasapainon liikkuvuuteen, kiihtyvyyteen, nopeuteen ja toimintakykyyn lyhyillä kiitoradoilla ja jopa maanteillä. Optimaalinen ohjattavuus tarjoaa lentäjälle enemmän aikaa keskittyä itse tehtävään koneen ohjaamisen sijaan. Suunnittelussa on otettu huomioon tulevaisuuden verkostosodankäynnin kasvava merkitys. Gripen E:n verkostokeskeisen sodankäynnin suorituskyvylle on vaikea löytää vertaista. Jokaisessa Gripen E:ssä painottuvat monipuolinen sensoriteknologia sekä informaation jakaminen koko puolustusverkoston kesken.

Tavoitteena on kerätä informaatiota ja hyödyntää sitä kaikkien omien joukkojen toiminnassa. Se on jo varustettu suurien Nato-johtoisten operaatioiden taistelunjohdossa käytettävällä Link 16 -datalinkillä, digitaalisella lähi-ilmatuella sekä videolinkillä, joka mahdollistaa yhteistyön havainto- ja ilmavalvonta-asemien kanssa. Gripen E onkin todellinen monitoimihävittäjä, joka varmistaa täydellisen tilannekuvan saannin kaikissa tilanteissa, antaen lentäjälle ratkaisevan etulyöntiaseman päätöksenteossa.

Lyömätön elinkaarikustannuksissa 

Olemme ottaneet huomioon kaikki huoltoon ja logistiikkaan liittyvät kysymykset jo suunnittelun alkumetreillä. Innovatiivisen ajattelutapamme kautta Gripen E:n operatiivinen tehokkuus on maksimoitu, minimoimalla ylläpidon, huollon ja korjaustyön aiheuttaman työkuormituksen sekä ajankäytön. Gripenin hankinta- ja elinkaarikustannukset ovat eittämättä markkinoiden kustannustehokkaimmat. Matalammat kustannukset tarjoavat ilmavoimille vakautta operatiivisen toiminnan ja kaluston ylläpidon budjetoinnin suunnitteluun pitkällä tähtäimellä.

Gripenin luotettavuus ja pieni huoltomäärä suhteessa lentotunteihin mahdollistavat suuremman keskittymisen operatiivisen toiminnan kannalta tärkeimpiin osa-alueisiin ja niiden tuomiin kustannuskysymyksiin. Gripenin edulliset elinkaarikustannukset takaavat, että myös maa- ja merivoimien jatkuvaan kehittämiseen on varaa.

Teollisuusyhteistyö keskiössä

Hävittäjäjärjestelmää käytetään ja ylläpidetään hankinnan jälkeen vuosikymmenien ajan. On usein tärkeää mahdollistaa jatkuva operatiivinen käyttö kaikissa tilanteissa, minimaalisilla ulkoisilla riippuvuuksilla. Omaamme pitkän kokemuksen teollisuusyhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa ja yhteistyöläheisen lähestymistapamme ansiosta meillä on oikeat välineet ja ajattelumallit huoltovarmuuden turvaamiseen ja varmistamiseen.

production3.jpg

Gripen E on osoitus taidokkaasta ja tasapainoisesta hävittäjäsuunnittelusta, jossa yhdistyvät välttämättömät ajattelumallit. Se on optimaalinen ratkaisu nykypäivän ja huomisen turvallisuuden takaamiseksi. Innovatiivisen ja yhteistyöläheisen lähestymistapamme ansiosta, tarjoamme voimakasta ja tehokasta ratkaisua erittäin kilpailukykyisillä elinkaarikustannuksilla.

Gripen maksimoi operatiivisen tehokkuuden suhteessa kuluihin ja tarjoaa turvallisuutta yhteiskunnalle ja ihmisille tänään ja tulevaisuudessa.

Ominaisuudet

Hävittäjän tehtävä on kuin suuren mittakaavan shakkipeli, jossa hävittäjä tarjoaa oikean tilannekuvan ja antaa päätöksentekoon tarvittavat oikeat tiedot. Tämä pitää paikkansa kaikenlaisissa tehtävissä, niin ilmataistelu- ja tiedustelutehtävissä kuin hyökkäyksissä maamaaleja vastaan. Kaikissa näissä tehtävissä hävittäjä tarvitsee:

 • tietoja
 • liikehdintäkykyä
 • aseistusta

Gripen E on varustettu uudenaikaisimmalla saatavissa olevalla teknologialla kaikilla näillä osa-alueilla. Alla on esitelty joitakin ominaisuuksia, jotka tekevät Gripen E:stä älykkään hävittäjän.

Gripen E/F - Ominaisuuksia

AESA

AESA on lyhennys sanoista Active Electronically Scanned Array (aktiivinen elektronisesti keilaava tutka). Se tarkoittaa, että siinä on edellisten sukupolvien tutkien yhden antennin sijaan suuri määrä pieniä antenneja, joita kutsutaan elementeiksi. Niiden ansiosta tutka voi samanaikaisesti seurata useita kohteita itsenäisesti kohteiden määrästä riippumatta.

Verkosto

Gripen E on verkostokeskeisen sodankäynnin hävittäjä, joka pystyy kommunikoimaan kaksisuuntaisesti kaikkien aseistettujen yksiköiden kanssa. Se on varustettu suojatuilla ja toimintavarmoilla datalinkkijärjestelmillä, jotka tarjoavat täydellisen tilannekuvan. Saadut tiedot – yhdessä kunkin Gripenin sijainnin, polttoainemäärän ja asejärjestelmien tilan kanssa – jaetaan muiden Gripen-hävittäjien kanssa datalinkin kautta.

Omasuoja

Gripen E on suunniteltu selviytymään vaativissa taisteluolosuhteissa. Gripenin taktinen toiminta perustuu erilaisten elektronisen sodankäynnin menetelmien älykkääseen käyttöön. Tutkavaroitin (RWR) havaitsee tarkasti tutkan kaltaiset signaaleja lähettävät uhat. Ohjusvaroitinjärjestelmä (MAW) havaitsee kaikentyyppiset lähestyvät ohjukset ja seuraa niitä.

IRST

IRST on koneen nokalle ohjaamon eteen asennettu elektro-optinen järjestelmä, joka tarkkailee laajaa sektoria koneen etupuolella ja havaitsee lentokoneiden, helikopterien sekä maalla ja merellä liikkuvien kohteiden lämpöjäljet. Passiivisen anturin taktinen etu on, ettei se paljasta seuraavan koneen omaa asemaa.

Aseistus

Gripen E on aseistuksen suhteen hyvin joustava, joten siihen voi integroida käytännössä minkä tahansa asejärjestelmän. Tätä edesauttaa koneen erittäin joustava avioniikka-arkkitehtuuri. Gripenin todistettavasti kaikenkattavien aseintegrointimahdollisuuksien ansiosta konetta päätettiin käyttää uusimman pitkän kantaman ilmataisteluohjus Meteorin pääasiallisena testausalustana. Gripen oli maailman ensimmäinen hävittäjä, joka otti Meteor-ohjuksen operatiiviseen käyttöön. Se on ollut Ruotsin ilmavoimien operatiivisessa käytössä jo vuodesta 2016.

ELSO

Huippumoderni elektronisen sodankäynnin järjestelmä (ELSO) voi käyttää joko passiivisia tai aktiivisia antureita. Se varoittaa saapuvista ohjuksista tai konetta tarkkailevista tutkista. Järjestelmää voi käyttää myös elektronisiin hyökkäyksiin ja tutkahäirintään. Yhdessä silppu- ja soihtu-omasuojajärjestelmien kanssa kanssa ELSO-järjestelmä parantaa koneen selviytymiskykyä.

Datafuusio

Gripen E/F -hävittäjän keskeisiä ominaisuuksia on tiedon sulauttaminen kaikista koneen ja muiden yksiköiden sensoreista yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaikki sensorit toimivat yhteistyössä. Kone optimoi automaattisesti mitä sensoreita se kulloinkin käyttää, parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi. Kone voi hyödyntää esimerkiksi nokan AESA-tutkaa elektronisen vaikuttamisen tehtävässä lisäämään lähetystehoa ja vastaavasti ELSO-järjestelmää voidaan hyödyntää tilannekuvan luontiin. Lentäjällä on aina ajankohtainen ja tilannekuva, minkä ansoista hän kykenee tekemään päätöksiä vastaustajaa nopeammin. 

Elektroninen sodankäynti keskiössä

Gripen E:n parannettu monitoiminen elektronisen sodankäynnin järjestelmä (ELSO), MFS-EW, perustuu Arexis-nimiseen ELSO-tuoteryhmään. 

Arexis perustuu digitaaliseen laajakaistatekniikkaan, joka on varta vasten kehitetty toimimaan luotettavasti nykyisessä haastavassa signaaliympäristössä. Arexis-järjestelmän ytimenä ovat hyvin laajakaistaiset digitaaliset vastaanottimet ja DRFM-häirintälaitteet, galliumnitridi (GaN) -puolijohdetekniikkaan perustuvat AESA-tutkahäirintälähettimet ja interferometriset suunnistusjärjestelmät.

Sirius-surveillance-graphic

Elektronisen sodankäynnin tuoteryhmä

Arexis on Saabin uusi hävittäjäkoneiden vaatimuksia tukeva tuoteryhmä, joka käsittää tutkavaroitusjärjestelmän (RWR), tiedustelu- ja valvontaominaisuudet (ISR) sekä elektroniset vastatoimet (ECM). Tutkavaroitusjärjestelmä antaa koneen miehistölle omasuojauksen edellyttämän tilannekuvan, ja ISR-ominaisuudet antavat taktista tukea. Järjestelmän antama tilannekuva yhdessä elektronisten vastatoimien kanssa parantaa asennusalustan selviytymismahdollisuuksia.

Lue lisää
ew_2340.jpg

Elektroninen sodankäynti Gripen E/F:n keskiössä

Nykyaikaisella taistelukentällä hävittäjien on pystyttävä toimimaan runsaasti uhkia sisältävässä toimintaympäristössä, kuten vahvasti puolustetussa ilmatilassa ja integroituja ilmapuolustusjärjestelmiä vastaan.

Lue lisää

Tekniset tiedot

Gripen E

6views_e_armed.png
 • Pituus: 15,2 metriä
 • Siipien kärkiväli: 8,6 metriä
 • Suurin lentoonlähtöpaino: 16 500 kg
 • Suurin työntövoima: 98 kN
 • Aseripustimet: 10
 • Suurin nopeus: Mach 2
 • Yliäänilentokyky ilman jälkipoltinta: Kyllä
 • Tankkaus ja asetäydennys maassa: 10 minuuttia
 • Lasku/nousuvaatimus: <800m pitkä, 16m leveä maantie

Gripen F

6views_f_armed.png
 • Pituus: 15,9 metriä
 • Siipien kärkiväli 8,6 metriä
 • Suurin lentoonlähtöpaino: 16 500 kg
 • Suurin työntövoima: 98 kN
 • Aseripustimet : 10
 • Yliäänilentokyky ilman jälkipoltinta: Kyllä
 • Tankkaus ja asetäydennys maassa: 10 minuuttia
 • Lasku/nousuvaatimus: <800m pitkä, 16m leveä maantie

Taistelukentän tietoverkko

Gripenin datalinkkijärjestelmä (TIDLS) ja Link 16 tai National Data Link tarjoavat seuraavat ominaisuudet:

 • Taktisen lentoyksikön sisäinen datalinkki
 • Gripen E:n, AEW&C-koneiden ja maalla tai merellä olevien      ilmajohtamiskeskusten välinen datalinkki
 • Datalinkki FAC-ilmavalvonnan kanssa

Monitoimihävittäjä

Gripen E
gripen-e---meteor.jpg

Gripen E:n aseistus sopii kaikenlaisiin tehtäviin: oheisvahinkoja vähentävistä, ohjatuista liitopommieista aina pitkän kantaman ketteriin ilmatorjuntaohjuksiin ja raskaaseen meritorjunta-aseistukseen. Lisäksi koneella on kyky tarkkuusiskuihin ja kaukolaukaisuaseiden käyttöön.

Yksipaikkainen Gripen E on varustettu 27 mm:n Mauser BK27 -tykillä. Sitä voi käyttää hyökkäyksissä maa- tai merimaaleja vastaan, ja lisäksi se soveltuu ilmatilan valvontatehtäviin. Gripen E voidaan myös varustaa ulkoisilla laitteistosäiliöillä ja antureilla tiedustelu- ja erikoistehtäviä varten. Tällaisia säiliöitä ovat esimerkiksi Litening-, Reccelite-, DJRP (Digital Joint Reconnaisance Pod)-, MRPS (Modular Reconnaissance Pod System) tai Arexis Advanced Electronic Attack jammer pod. Mikä tahansa koneeseen soveltuva säiliö sille tarkoitettuun aseripustimeen asetetaan, on sen tarjoama tieto suoraan sulautettu osaksi koko sensorifuusiota.

Gripen E on lajissaan yksi maailman helpommista koneista eri asejärjestelmien integroimisen kannalta. Se on myös puolustusteollisuuden suosiossa, sillä konetta on helppo mukauttaa eri aseiden kehitystyötä varten. Tästä on käyttäjille se hyöty, että uudet asejärjestelmät ovat saatavissa siihen selkeästi nopeammin ja matalammilla kustannuksilla kuin muihin markkinoilla oleviin hävittäjäkoneisiin. Se voi kantaa jopa seitsemää pitkän kantaman Meteor-ilmataisteluohjusta. Vuonna 2016 Gripenistä tuli maailman ensimmäinen hävittäjä, jossa Meteor-ohjus otettiin operatiiviseen käyttöön.

Ladattava materiaali

PDF
30 heinäkuuta 2021
Jamie_Hunter_2.jpg

Suomen Sotilaan reprint-erikoispainos

Suomen Sotilaan Gripenistä, GlobalEyesta ja HX-hanketarjouksestamme kertova reprint-erikoispainos nyt ladattavissa PDF-muodossa.

Lataa PDF

Meteor - Tarkkuutta horisontin taakse

Meteor on moderni pitkän kantaman tutkaohjattu BVRAAM (beyond-visual-range air-to-air missile) ‑ilmataisteluohjus, joka on ominaisuuksiltaan ylivoimainen muihin vastaavantyyppisiin ohjuksiin verrattuna. Meteor on alan mullistava uutuus.
Meteor
Gripen on maailman ensimmäinen hävittäjä, jossa uusi Meteor-ilmataisteluohjus otettiin käyttöön.

Ohjus pystyy torjumaan ilmamaaleja autonomisesti päivällä tai yöllä, kaikissa sääolosuhteissa ja vaativissakin elektronisen sodankäynnin ympäristöissä. Poikkeuksellinen liikehtimiskyky, kaksisuuntainen datayhteys ja aktiivinen tutkamaalinhaku varmistavat, että Meteor osuu maaliinsa pitkänkin matkan päästä.

vidsel_sunset.jpg
Gripen E_SWE_BRA
Artikkeli

Tulevaisuuden sisältävä hävittäjä

Modernien suihkuhävittäjien on testattu kestävän yhteensä 8 000 lentotuntia operatiivisen käyttöikänsä aikana. Kunkin koneen vuosittainen lentoaika on keskimäärin 200 tuntia, joten hävittäjiltä odotetaan tehokasta toimintaa erilaisissa tehtävissä noin 30–40 vuoden ajan.

 

Lue lisää hävittäjien kehittämisestä