Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Sirius-surveillance-graphic

Elektroninen sodankäynti Gripen E/F:n keskiössä

Nykyaikaisella taistelukentällä hävittäjien on pystyttävä toimimaan runsaasti uhkia sisältävässä toimintaympäristössä, kuten vahvasti puolustetussa ilmatilassa ja integroituja ilmapuolustusjärjestelmiä vastaan.

Gripen E/F:n varustukseen kuuluu monenlaisia aktiivisia ja passiivisia keinoja, joilla se voi häiritä vihollisen toimintaa ja suojata niin itseään kuin muitakin omia kohteita. Sen edistyksellinen elektronisen sodankäynnin järjestelmä toimii elektronisena suojakilpenä ja estää tehokkaasti vihollisen toimintakyvyn. Se toimii niin apuvälineenä vihollisen kohteiden tuhoamisessa kuin keinona heikentää tai kokonaan evätä vihollisen mahdollisuuksia muodostaa tilannekuvaa ja kykyä reagoida.

Samalla voidaan varmistaa tehtävän onnistuminen käyttäen uusinta ase- ja vastatoimitekniikkaa. Tämä toimintavapaus antaa Gripen E/F -lentäjille kyvyn torjua kaikki uhat – missä tahansa – ja palata turvallisesti kotiin.

Elektronisen sodankäynnin järjestelmien tarkoitus on saada yliote kaikista uhista. Estää vastustajan päätöksenteko tai saada heidät tekemään huonoja päätöksiä. Mekanismi toimii tekemällä vastustajan tilannekuvasta mahdollisimman huonosti todellisuutta vastaava ja säilyttämällä oma tilannekuva mahdollisimman tarkkana. ELSO-järjestelmä toimii kuin elektroninen suojakilpi, jota voi käyttää vastustajan häirintään, mutta myös hyökkäämiseen.

Gripen E välttää havaituksi tulemisen toimimalla hiljaisesti tai estämällä vihollisen toimintakyvyn. Samalla voidaan varmistaa tehtävän onnistuminen käyttäen uusinta ase- ja vastatoimitekniikkaa. Gripen E/F torjuu kaikki uhat– missä tahansa – ja palaa turvallisesti kotiin.