Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Milieu

Saab voert een deel van zijn Traffic Management-activiteiten uit in Nederland. Het hoofdkantoor in Apeldoorn werkt aan het beperken van de CO2-uitstoot, waarvoor de CO2-Prestatieladder als hulpmiddel wordt gebruikt. Deze prestatieladder is een Nederlandse norm die bedrijven en organisaties stimuleert om hun CO2-uitstoot te verminderen, zowel in hun bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Het terugdringen van de CO2-uitstoot wordt bereikt door het verbruik van fossiele energie te verminderen en waar mogelijk te vervangen door duurzame energie.

Zie de SKAO website voor meer informatie. De CO2-Prestatieladder is voor Saab in Nederland het instrument voor:

  • het inventariseren van onze emissies, d.w.z. het bepalen van onze CO2-voetafdruk;
  • het actief verminderen van onze CO2-voetafdruk;
  • het betrekken van belanghebbenden bij het realiseren van reductie.

Het bedrijf is gecertificeerd op niveau 3. Het bijbehorende certificaat van DNV kunt u hier vinden in het Engels of Nederlands.  

Neem gerust contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over Saab en de CO2-Prestatieladder of als u een bijdrage over dit onderwerp wilt leveren: info.apeldoorn@saabgroup.com.

Wij verwijzen u ook graag naar onze Saab Corporate Sustainability pagina: saab.com/about/sustainability.

Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. Hiervoor is een emissie-inventarisatieformulier ontwikkeld, waarmee de CO2-voetafdruk kan worden gemeten en inzichtelijk kan worden gemaakt:

Reductie

Op basis van Insight (de emissie-inventarisatie) zijn een aantal acties geformuleerd om de voetafdruk te verkleinen:

Transparantie

Via deze websitepagina krijgt u toegang tot de CO2-prestaties van Saab in Nederland. Updates zullen periodiek worden gepubliceerd, elke 6 maanden. Daarnaast is een bedrijfsinterne communicatiestructuur opgezet, met daarin de betreffende interne en externe publicaties:

Participatie

Informatie over onze initiatieven en participaties is hier te vinden: