Om webbplatsen

Denna webbplats, dess design, innehåll, text och bilder, är ett samarbete mellan Saab AB och Försvarsmakten i Sverige i samband med Svenska Marinens 500-års jubileum.

Webbplatsen ägs och administreras av Saab AB
https://www.saab.com/site-info/legal-notice/

Tekniska specifikationer är per 2022-05-01, och dessa kan fortlöpande komma justeras.


Jobba hos Försvarsmakten

Försvarsmakten erbjuder många karriärvägar. Du kan arbeta som soldat, sjöman, officer eller civil. Du kan också gå med i Hemvärnet eller jobba deltid. Oavsett hur du engagerar dig kommer du att göra skillnad för Sverige.

Läs mer på
https://jobb.forsvarsmakten.se/

Jobba hos Saab

Saab delar alla medarbetare ett och samma uppdrag; att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om att bygga jaktflygplan, undervattensteknik, cybersäkerhet eller toppmoderna flygledningssystem är du som jobbar med oss en del av vår mission.

Läs mer på
https://www.saab.com/gransen/career/

Jobba hos Försvarsmakten

Försvarsmakten erbjuder många karriärvägar. Du kan arbeta som soldat, sjöman, officer eller civil. Du kan också gå med i Hemvärnet eller jobba deltid. Oavsett hur du engagerar dig kommer du att göra skillnad för Sverige.

Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/

Jobba hos Saab

På Saab delar alla medarbetare ett och samma uppdrag; att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om att bygga jaktflygplan, undervattensteknik, cybersäkerhet eller toppmoderna flygledningssystem är du som jobbar med oss en del av vår mission.

Läs mer på https://www.saab.com/career/job-opportunities/

Korvett typ Visby
boat
Byggår
2000-2009
Uppgraderad
2015
Antal
5
Längd
73m
Bredd
10.5m
Skrov
Kolfiberkomposit
Fart
35 knop
Besättning
44

Smygteknik

Försvarsmaktens fem Visbykorvetter utgör stommen av marinens ytstridsfartyg. Smygtekniken (stealth) som ger fartygen dess karaktäristiska utseende är utvecklat för att motståndaren skall få svårare att upptäcka det, oavsett om spaningen sker med hjälp av radar, infraröd teknik (värmestrålning) eller hydroakustik (ljud).


Visbykorvetterna skall kunna lösa uppgifter i tre dimensioner, i luften, på ytan och under ytan. Deras operativa uppgifter är ytstrid, ubåtsjakt, eskortering och luftförsvar. Möjlighet att landa helikopter ombord finns.

Korvett typ Gävle
boat
Byggår
1986-1993
Uppgraderad
2022
Antal
2
Längd
57m
Bredd
8m
Skrov
Stål
Fart
25 knop
Besättning
40

Ännu vassare

Korvetter är byggda för att vara lättrörliga och passar utmärkt för mindre hav som Östersjön. De ursprungliga fyra fartygen i Göteborgsklassen (HMS Göteborg, HMS Gävle, HMS Kalmar och HMS Sundsvall) byggdes mellan 1990 och 1993.


Korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall är under modernisering. De förses med flera av de system som redan finns ombord på Visby-korvetterna och kommer bli ett slagkraftigt tillskott i skyddet av Östersjön.


Under 2006 och 2007 ingick HMS Gävle och HMS Sundsvall i den första marina FN-styrkan någonsin, för att säkra farvattnen utanför Libanons kust. Det var första gången svenska korvetter deltog i en skarp internationell insats.

Minröjningsfartyg typ Koster
boat
Byggår
1986-1993
Uppgraderad
2009
Antal
5
Längd
47.5m
Bredd
9.6m
Skrov
Glasfiberkomposit
Fart
14 knop
Besättning
28

Minor, bomber och granater

Förutom huvuduppgiften minröjning kan båtarna göra insatser med minor, sjunkbomber och granater vid ubåtsjakt. De kan även utföra traditionell "manuell" minsvepning med vajrar och lägga ut egna minor. Båtarnas skrov är tillverkade i polyester kring en kärna av PVC-plast, vilket gör att de inte drar till sig minor och står emot detonationer bättre än andra material.


Bland de modifieringar som inleddes i början av 2000-talet märks förbättrad sonar för att leta efter minor under vattnet, ett nytt stridsledningssystem och nya fjärrstyrda undervattensfarkoster.

Ledningsfartyg Carlskrona
boat
Byggår
1980-1982
Uppgraderad
2002
Deplacement
3150 ton
Längd
106.3m
Bredd
12.2m
Skrov
Stål
Fart
20 knop
Besättning
162

Ledningsfartyg

HMS Carlskrona är stöd- och ledningsfartyg som ursprungligen byggdes som ett minfartyg. Hon patrullerar även det svenska sjöterritoriet inom ramen för marinens ständiga sjöövervakning. Fartyget kan vara ledningsfartyg för en sjöstyrka samt stödja stridsfartygen med logistikstöd, som reservdelar och drivmedel och kan ha ombordbaserad helikopter. Ombord finns också en modern sjukvårdsavdelning med operationssal.


HMS Carlskrona har i två omgångar medverkat i EU:s Operation Atalanta mot pirater i Adenviken, tidvis som ledningsfartyg för samtliga EU-styrkor. Den senaste insatsen för HMS Carlskrona pågick mellan mars och augusti 2013.

Ubåtsräddningsfartyg Belos
boat
Byggår
1985
Uppgraderad
1992
Deplacement
6150 ton
Längd
104.9m
Bredd
18m
Skrov
Stål
Fart
13 knop
Besättning
40

Ubåtsräddning

Med tryckkammare, helikopterplatta och dynamisk positionering har ubåtsräddningsfartyget HMS Belos allt som krävs för att fullgöra sina uppgifter inom ubåtsräddning och avancerade dykuppdrag. Fartyget är också fullt kompatibel med Natos system för ubåtsräddning, Nato Submarine Rescue System (NSRS).

Ubåt typ Gotland (A19)
boat
Byggår
1992-1996
Uppgraderad
2019
Antal
3
Längd
60.4m
Bredd
6.2m
Skrov
Stål
Dykdjup
150m
Besättning
25

Smygteknik

Gotlandsklassens moderniserade ubåtar är Försvarsmaktens modernaste. Tack vare sina tystgående och luftoberoende Stirlingmotorer kan de stanna i undervattensläge flera veckor. Den förmågan gör det möjligt för ubåtarna att under lång tid bedriva spaning och informationsinsamling utan upptäckt.


Ubåtarna av typ Gotland är bestyckade med både lätta torpeder för självförsvar mot andra ubåtar, och tunga torpeder för insatser mot ytfartyg. Då de är svåra att upptäckta utgör de ett omfattande hot och har en avskräckande förmåga gentemot en potentiell motståndare.

Ubåt typ Blekinge (A26)
boat
Leverans
2027-2028
Antal
2
Längd
66.1m
Bredd
6.75m
Skrov
Stål
Dykdjup
200m
Besättning
35

Evolutionär utveckling

Designen för A26 bygger på tidigare svenska ubåtar, men med förbättrad prestanda för att möta framtidens hotbild. Att kunna verka dolt med en låg signatur och att kunna lyssna, spana och verka är grundläggande egenskaper hos en ubåt.


En viktig del för att kunna operera dolt under långa tider, är det luftoberoende Stirling-systemet. Det innebär att ubåten ska kunna operera under långa tider utan att behöva gå upp till ytan för att ladda batterierna.


Den ska kunna operera i de flesta hav världen över, från arktisk miljö till tropiska vatten. Men den är i grunden optimerad för de grunda och komplicerade farvatten som finns i Östersjön.

Stridsbåt typ 90 HSM
boat
Byggår
2018-2021
Framdrift
Vattenjet, diselmotorer
Deplacement
25ton
Längd
16.3m
Skrov
Aluminium
Fart
+40 knop
Besättning
3 + 18 soldater

Spaning och transport

Stridsbåt typ 90 HSM är i första hand avsedd för spaning och snabb transport av trupp och materiel, men kan även sättas in vid strid i skärgårdsmiljö. Stridsbåt 90H har aluminiumskrov och dubbla vattenjetmotorer. Bestyckningen består normalt av tre tunga kulsprutor, men kan även innefatta granatspruta samt räls för fällning av minor och sjunkbomber.