Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Sara Mazur

Sara Mazur

Ledamot av styrelsen sedan 2013.

Vice Verkställande Ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Född 1966
Docent elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Teknologie doktor elektroteknik, KTH
Civilingenjör elektroteknik, KTH
Filosofie Hedersdoktor Luleå Tekniska Universitet
Aktier i Saab: 4 500

Andra styrelseuppdrag

Ordförande för Wallenberg Autonomous System and Software Program (WASP) och Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). Ledamot i Wallenberg Investments AB och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare anställningar och befattningar

Vice President and Head of Ericsson Research, Ericsson AB. Vice President System Management, Business Unit Networks Ericsson AB. Ledamot i Investor AB, Nobel Prize Outreach AB, Combient AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, RISE Research Institutes of Sweden AB och RISE SICS North Swedish ICT AB.