Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Sara Mazur

Sara Mazur

Ledamot av styrelsen sedan 2013

Director Strategic Research, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Född 1966
Docent elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Teknologie doktor elektroteknik, KTH
Civilingenjör elektroteknik, KTH
Filosofie Hedersdoktor Luleå Tekniska Universitet
Aktier i Saab: 4 500

Andra styrelseuppdrag

Ordförande i styrelsen för Wallenberg Autonomous System and Software Program, (WASP). Styrelseledamot i Investor AB, Combient AB och Nobel Media AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning för utbildning och forskning.

Tidigare anställningar och befattningar

Vice President and Head of Ericsson Research, Ericsson AB. Vice President System Management, Business Unit Networks Ericsson AB. Director Wireless Access Networks Research, Ericsson Research, Ericsson AB. Styrelseledamot i Chalmers Tekniska Högskola AB, RISE Research Intitutes of Sweden AB, RISE SICS North Swedish ICT AB och Integrated Transport Research Lab, KTH. Ledamot i Skolstyrelsen, Strategiska rådet för Elektro- och Systemteknikskolan KTH samt styrelsen för Wireless@KTH.