Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Policy för behandling av personuppgifter i samband med bioevent den 1 juni 2022

Vi behandlar dina personuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress samt i vissa fall adress och födelsedata) endast för att administrera rekryteringsärenden. Personuppgifter sparas i upp till tre (3) år efter genomgången rekryteringsprocess för att finnas tillgängliga vid senare rekryteringsprocesser där du kan vara intressant som kandidat. Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills du återkallar ditt samtycke. När samtycket upphör att gälla anonymiseras personuppgifterna permanent utom om det följer av lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då Talangjägarna kan komma att lagra uppgifter längre än vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt att få dem rättade eller raderade.

Begäran om detta kan du göra via e-post till info@talangjagarna.se. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och eventuellt motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Integritetsskyddsmyndigheten. På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om dessa regler. Om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen på Talangjägarna kan du skicka via e-post till info@talangjagarna.se

Tillbaka till anmälningsformuläret