Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
_dsc1181_hr.jpg

Výcvik interoperability

7 min read

Společný výcvik spojeneckých zemí je klíčovým tématem všech členů NATO. Jedná se o návrat konvenční války na rozdíl od protipovstaleckých a mírových operací, které byly trendem v posledních dvou desetiletích. Pro zajištění efektivního výcviku – často společně se zahraničními spojenci – a pro přípravu na tuto hrozbu, jakož i pro schopnost pružně a rychle měnit role, se stále větší význam přikládá výcviku interoperability na úrovni brigády i mimo ni.

Pro moderní ozbrojené síly, které se podílejí na mezinárodních stabilizačních operacích, se interoperabilita a spolupráce s ostatními státy staly klíčovým faktorem, zejména s ohledem na schopnost legálně čelit protivníkům.  Týká se bezpečnostních pravidel i vojenské strategie a technických aspektů. Dopady interoperability jsou proto významné a stále více armád je zvažuje při tvorbě výcvikové doktríny a Výcviku Technik a Postupů (TTP – Training, Techniques and Procedures).

Jádro vojenského výcviku

V roce 2021 podepsala společnost Saab smlouvu na dodávku několika živých výcvikových systémů a služeb pro polské ozbrojené síly. Zakázka zahrnuje dodávku kompletního řešení pro živý výcvik posíleného mechanizovaného praporu a čtyř výcvikových středisek pro jednotky velikosti roty. Tato zakázka zajistí, že polské ozbrojené síly budou vybaveny inovativními, flexibilními řešeními výcviku a potřebnými výcvikovými schopnostmi. Umožňuje polským ozbrojeným silám cvičit co nejblíže realitě, a to jak na domácí půdě, tak v místě potřeby v rámci mezinárodní spolupráce. Řešení zahrnuje funkce, jako jsou nejnovější systémy společnosti Saab pro řízení cvičení (EXCON) a komunikaci, jakož i nejnovější generace vysoce věrných simulátorů pro vojáky, zbraně a vozidla. Podpůrná složka zahrnuje nasaditelnou, integrovanou logistiku a operační podporu polským ozbrojeným silám.

Společnost Saab, která má desítky let zkušeností a odborných znalostí v oblasti výroby a prodeje nejmodernějších vojenských výcvikových a simulačních systémů, si pro další prohloubení spolupráce vybrala také německá armáda. Během smluvního období od roku 2020 do roku 2026 bude podporován provoz centra bojového výcviku Bundeswehru Gefechtsübungszentrum (GÜZ) v oblasti správy a údržby. Kromě německé armády systém GÜZ pravidelně využívají i další země, například Nizozemsko, Rakousko, Česká republika, 7. armáda USA se svým systémem DISE (Deployable Instrumented System Europe) a nově také britská armáda. 

_dsc0949_hr.jpg
_dsc0790_hr.jpg

Britská armáda se spolu se svými americkými partnery účastní interoperabilních cvičení s využitím simulátoru přímých účinků palebných zbraní Saab (DFWES), který je v provozu od poloviny 90. let.  DFWES je interoperabilní laserový systém pro simulaci taktických misí a umožňuje individuální i kolektivní výcvik a výcvik pro konkrétní mise. Společnost Saab poskytuje britské armádě trvalou službu podpory kolektivního výcviku, přičemž agilní týmy v terénu jsou nasazovány po celém světě, aby poskytovaly integrovanou podporu. Zároveň má Saab zázemí ve všech pěchotních školách a podporuje britské speciální síly při výcviku protiteroristických operací.

Belgie, další evropský trh, si uvědomila potřebu interoperability a ozbrojené síly se nedávno rozhodly pořídit zcela nové výcvikové středisko, aby posílily své výcvikové schopnosti a staly se plně interoperabilními. Moderní výcvikové centrum pro boj (Combat Training Centre – CTC) dodané společností Saab je jádrem vojenského výcviku a je propojeno se simulátory zbraní a cílů spolu s vozidly a komunikačními systémy pro řízení, monitorování a sběr relevantních, objektivních a vysoce věrných výcvikových dat. Vysoce věrné údaje jsou klíčem, který umožňuje podrobnou analýzu a vypracování rozšířených následných hodnocení výcvikových akcí. Belgická armáda již několik let využívá výcvikové systémy pro realistické simulace v oblasti bojového výcviku a právě na interoperabilitu NATO se zaměřilo současné nové zadávací řízení. Od roku 2021 cvičí podle standardů členů IUC  (Interoperability User Community – komunita uživatelů interoperability) a účastní se mnohonárodních cvičení po boku ozbrojených sil Nizozemska, Polska, Německa, Rakouska, Švédska, Norska, Finska, Spojeného království, armády USA a dalších.

_dsc5046_hr.jpg
_dsc6603_hr.jpg

Realismus – klíč k operačnímu úspěchu

Ačkoli skutečné bojové zkušenosti nelze nahradit, pro optimalizování výcviku je klíčový realismus. Výcviková řešení pomocí živých simulací poskytují tento realismus a vysoce věrná data pro získání klíčových poznatků pro maximalizaci bojové efektivity. Virtuální simulační výcvik umožňuje uživateli procvičovat postupy a manipulaci s vybavením, má však svá omezení. Živý simulační výcvik doplňuje zásadní vnější ovlivňující faktory. Bojové jednotky operují na stále složitějším bojišti, pod přesnou nepřátelskou palbou, způsobují a přijímají ztráty, v extrémních environmentálních podmínkách, a jsou vybaveny novými technologiemi.

Studie ukazují, že vojáci, kteří podstoupí realistický živý simulační výcvik a dostanou objektivní zpětnou vazbu s vysoce věrnými daty, se učí rychleji a získávají důvěru ve vlastní výkon. To jim dává nejlepší šanci na úspěšné splnění mise v reálném bojovém prostředí. Cílem je rozvíjet a zlepšovat taktické dovednosti a výkonnost v rámci autentických, realistických bojových scénářů a misí a rozvíjet osobní instinkty vojáků. Klíčem k úspěchu je robustnost a spolehlivost simulačních systémů, které tyto dovednosti a instinkty rozvíjejí.

Výcvikové systémy musí přesně kopírovat všechny vlastnosti příslušných zbraňových systémů. Simulované zbraně a vybavení musí přesně kopírovat vlastnosti, tvar a funkci živého zbraňového systému. Stejně tak je nesmírně důležitý výkon zbraňového systému, jako je dostřel, balistika a doba letu. Kromě zvukové zpětné vazby by neměl být mezi střelbou ze simulační a skutečné zbraně žádný rozdíl.  Plynulý přechod mezi simulačními a skutečnými zbraněmi umožňuje uživateli rozvíjet dovednosti a optimalizovat výkon ve spojení s principy TTP příslušných armád.

_dsc5345_hr.jpg

Výcvik s vysokou věrností

Zatímco většina systémů pro živý výcvik používá lasery k simulaci střelby munice z tanků, protitankových zbraní a podpůrné palby ze zbraňových systémů obrněných vozidel, pouze dvoucestný laserový systém BT46 společnosti Saab simuluje rychlost a dobu letu i trajektorii munice.  Tato vysoce věrná balistická data poskytují přesnou a spolehlivou zpětnou vazbu o přesnosti střelby ze zbraní ráže nad 40 milimetrů. Tuto výcvikovou technologii lze navíc přizpůsobit i pro použití s menšími specializovanými zbraněmi, jako jsou odstřelovací pušky, kulomety a granátomety. Systém lze používat v prostředí živé simulace boje i jako vysoce věrný trenažér střelby – nabízí dobrý poměr ceny a výkonu, protože při stejné hodnotě výcviku šetří náklady na drahou ostrou munici. Laserový kód vyvinutý společností Saab je dnes považován za standard NATO v oblasti výcviku a simulace.

Interoperabilita a škálovatelnost

Kromě interoperability a realističnosti jsou důležitými součástmi vynikajícího simulačního výcviku také modularita a škálovatelnost.  Saab podporuje postup od individuálního výcviku přes kolektivní až po brigádní úroveň. Podpora je umožněna ve velkém měřítku, přičemž optimalizuje kombinace a interakce hardwaru, softwaru a různých komunikačních možností, aby bylo zajištěno hyperrealistické simulované bojové prostředí. Jednotliví vojáci jsou vybaveni rádiovými a senzorovými systémy, které sledují jejich polohu, účinky střelby a zásahů a také jejich zdravotní stav.  Systém je rovněž schopen přístrojově vybavit pozemní bojová vozidla, vrtulníky a námořní plavidla. Je také možné simulovat hrozby na bojišti, zatímco pyrotechnika a vysokotlaká vzduchová zařízení slouží k simulaci výbuchů.

_dsc4115_hr.jpg

Prostřednictvím satelitů lze propojit více bojišť a integrovat je do scénáře kombinovaného cvičení. Inteligentní komunikační síť a software Saab WinExcon sbírají v reálném čase vysoce věrná data až od 2 500 hráčů a umožňují přehrávání i analýzu účinků a výsledků, aby poskytly objektivní a cílenou zpětnou vazbu.  Systém živé simulace umožňuje také výcvik v oblasti protiteroristických operací, chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní (CBRN) a proti improvizovaným výbušným zařízením (C-IED).

Nad rámec živého výcviku

Další krok ve vývoji – nad rámec živého výcviku – kombinuje realismus vysoce přesného živého výcviku s virtuálními technologiemi. Společnost Saab poprvé předvádí schopnosti bez přímého výhledu, jako jsou střely typu „Vystřel & Pozoruj“ (Fire & Observe). Tato nová řešení pro nepřímou palbu jsou integrována do softwaru WinExcon, v němž mohou uživatelé plánovat, provádět, řídit a vyhodnocovat vojenská cvičení. Novinkou ve WinExcon je HoloLens Sandbox společnosti Microsoft, který umožňuje 3D sledování každého účastníka cvičení v reálném čase. Aplikace One World Terrain od společnosti Vricon poskytuje fotorealistické 3D mapy pro tuto aplikaci. Výše uvedené technologie dále rozšíří výcvikové možnosti a zaplní mezeru v potřebě optimalizovaného živého výcviku.

_dsc1181_hr.jpg

Školení a simulace

Realistický výcvik s následnou okamžitou zpětnou vazbou je nejlepší způsob, jak se připravit na skutečnou misi. Zkušenosti z výcviku vedou k rychlému a správnému rozhodování v reálných situacích, což zachraňuje ohrožené životy.

Přečtěte si více