Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Finland

Välkommen till Saab Finland

Saab är ett världsledande försvars- och säkerhetsföretag med både global och lokal närvaro. Ända sedan Saab grundades har vi strävat efter att göra människor och samhällen tryggare. Det är ett grundläggande mänskligt behov att känna sig trygg, och vi ser det som en mänsklig rättighet. Med våra system och lösningar kan vi göra detta möjligt.
finnishflag.jpg

Om Saab i Finland

Finland är en av våra viktigaste kunder. Tillsammans har vi under de senaste 60 åren bidragit till att stärka landets försvarsförmåga. Tillsammans med kunden utvecklar vi hela tiden system som passar bäst Finlands behov och krav. Världen utvecklas kontinuerligt och det gör vi också. Teknisk utveckling, i kombination med föränderliga hot, kräver ständig anpassning och innovation. Därför satsar vi en fjärdedel av våra intäkter på forskning och utveckling med tusentals ingenjörer som arbetar med att förutse morgondagens behov och göra samhället tryggare. Med mer än 80 års erfarenhet kan vi tillhandahålla lösningar i världsklass, från 300 meters djup till 15 kilometers höjd.

Om Saab i Finland
Sundsvall_SDATS_Img2

Produkter

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov. Läs mer om våra produkter nedan.

Produkter