Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
land1_large_cmyk_cut.jpg

Saab в България

Иновативен и доверен партньор

Saab обслужва глобалния пазар с водещи световни продукти, услуги и решения в областта на отбраната и гражданската сигурност. Компанията има служители и оперира на всеки континент. Чрез иновативния си, кооперативен и прагматичен подход Saab разработва, внедрява и усъвършенства нови технологии, за да отговори на променящите се нужди на клиентите.

Истории

RBS15
Story

Несигурността в Черно море налага България спешно да придобие нов брегови ракетен комплекс

Дълго време Черно море не бе разглеждано от НАТО като зона на особен интерес. Обяснението бе, че клаузите на Конвенцията от Монтрьо за Проливите (бел. ред. Дарданели и Босфор), (Montreux Convention regarding the Regime of the Straits) ограничават присъствието в Черно море на военен кораб от нечерноморска държава до 21 дни. Нещо повече - едновременно в Черно море не могат да пребивават повече от 9 кораба на нечерноморски държави с общ тонаж от 15 000 т, както и че през Проливите не могат да преминават кораби на нечерноморски държави с тонаж над 10 000 т. Освен това общият тонаж на нечерноморските военни кораби, които се намират едновременно в Черно море, не може да надвишава 45 000 т, като тонажът на корабите от една нечерноморска държава не може да надвишава 30 000 т. Присъствието на военни кораби от натовските държави се измерваше с 2-3-годишни визити на кораби на военноморските сили (ВМС) на САЩ, Франция и Великобритания за посещения на добра воля и учения PASSEX с ВМС на България, Румъния и Украйна. Другата форма на внимание от НАТО към членовете на Алианса в региона бе участие на постоянните военноморски и/или противоминни групи на НАТО (NATO Maritime Group 2 (SNMG2) и Standing NATO Mine Countermeasures Group 2) в националните учения с чуждестранно участие от сериите "Бриз" (България), Sea Shield (Румъния) и Sea Breeze (Украйна).
Sirius Compact | Podcast

Нарастващото използване на средства за електронна война (EW) и огромните инвестиции в технологиите доведоха до все повече и повече военни конфликти, при които противниците се сражават с едни и същи видове оръжия. В резултат на това в тактическата война информацията и данните имат все по-голямо значение. Получаването на тези данни на ранен етап, без знанието на врага, е изящно изкуство и умение, което ще играе ключова роля при решаването на изхода от бъдеща война. Sirius Compact предоставя на отделни лица и малки бойни единици незабавна информация за ситуацията - където и когато имате нужда от нея.

 

Прочетете повече: Sirius Compact

Video - 16:10
land1_large_cmyk_cut.jpg

RBS15

Използването на една и съща противокорабна ракетна система от новите многоцелеви модулни патрулни кораби (ММПК) и от бреговите ракетни подразделение ще даде следните предимства - полза от „ефекта на мащаба“, способност за координирани удари от много платформи по много цели с момент на изненада, доминиране на крайбрежието, сушата и откритите морски пространства. RBS15 е готова да отговори на заплахите на днешния и утрешния ден.

_ska0525.modified_reworked_rgb.jpg
rbs15-swenex_fmv.jpg
land4_large_cmyk.jpg

RBS15

RBS15 Mk3 е ракета с голям обсег на действие, с възможност за атакуване  на морски и брегови цели. Ракетата е високотехнологична и отговаряща на съвременните и на перспективните нужди и изисквания за далечина на стрелбата (200+ km) и за мощност на бойната глава. Това гарантира сигурно поразяване на всякакви небронирани цели. RBS15 Mk3 има надеждно автономно насочване и способност за надеждна работа при всякакви метеорологични условия. RBS15 Mk3 е модулна и е предназначена за пуск от всякакви платформи - въздушни, морски и брегови. Ракетата е многоцелева - предназначена е за поразяване на надводни кораби, брегови обекти и критична инфраструктура.

Прочетете повече

Soldier with Carl-Gustaf M4 and FCD 558 and thermal sight.

Наземни бойни действия

За да се гарантира сигурността на гражданите и обществата в бъдеще, технологичните и интелектуалните граници трябва да бъдат преодолявани всекидневно. Затова експертите на Saabпостоянно анализират минали и настоящи военни събития в контекста на глобалните тенденции, за да извлекат поуки за бъдещето. Техните прогнози са в основата на развойната дейност на компанията в продължение на десетилетия и допринасят за снабдяването на войските по света днес, готвейки ги за предизвикателствата на утрешния ден.

Новини

20150408-sv-1859028-1.jpg

Arthur

Arthur (Artillery Hunting Radar) е високомобилна система за откриване на оръжия, тактически разположена в близост до предната линия на собствените войски. В секторите на бойното поле или зоните на интерес, Arthur бързо открива и проследява артилерийски снаряди и изчислява мястото на изстрела и на поразяване.

Прочетете повече
Мобилен хангар

Мобилният хангар "Deployable Maintenance Facility DAM" предлага разширени защита и способности за поддръжка и ремонт на активи с висока стойност, като например изтребители, но също и на хеликоптери и всякакви превозни средства. DAM разполага с пълна многоспектърна камуфлажна защита, която осигурява устойчивостта на активи с висока стойност. Хангарът е мобилен, но е разработен така, че да отговаря на стандартите за структурна здравина на постоянни сгради и може да издържа на значително въздействие на околната среда.

 

Прочетете повече

Video - 00:54

Обща информация за решението за мобилен хангар DAM

DAM - Deployable Maintenance Facility - Hungarian Air Force

Тренирай, както би се сражавал

Съвместното обучение между съюзническите държави е ключова тема за всички страни-членки на НАТО. На обучението за оперативна съвместимост на ниво бригада и на по-високо ниво се отделя целенасочено внимание, за да се осигури ефективно обучение и подготовка за настоящите и бъдещите заплахи. Въоръжените сили са оборудвани с нови и нововъзникващи технологии и оперират на все по-комплексно бойно поле, под точен вражески огън, нанасяйки и понасяйки жертви, в екстремни природни условия. Въпреки че няма заместител на реалния боен опит, реализмът е от ключово значение за оптимизиране на обучението. Решенията на Saab за обучение „на живо“  осигуряват този реализъм, както и данни с висока степен на достоверност, за да се постигне максимална бойна ефективност.

Прочетете повече

Carl-Gustaf ODT
Carl-Gustaf ODT
_dsc3419_hr.jpg
_dsc0901_hr.jpg

Свържете се с нас

Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image

Информация за политиката за поверителност на Saab можете да намерите тук.