Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
sabertooth_1.jpg

Havbundskrigsførelse

5 min read

De seneste år er afhængigheden af undersøisk infrastruktur steget på globalt plan. Der har været fokus på undersøiske kabler, som er afgørende for den globale økonomi og kommunikation. Havbundskrigsførelse indebærer derfor en stor risiko for sabotage af undersøisk infrastruktur. Mange lande investerer i deres dybvandskapacitet for at kunne reagere på nuværende og fremtidige trusler, kendt som ’havbundskrigsførelse’.

I foråret 2022 præsenterede Frankrig for eksempel en ny havbundskrigsførelsesstrategi. Med strategien forsøgte man at udvide den franske flådes evne til at forudse og agere på dybder på op til 6000 meter ved hjælp af autonome undervandsfartøjer (AUV'er) og fjernstyrede køretøjer (ROV'er). Ifølge undersøgelsen 'Global Undersea Warfare Systems Market Analysis 2021-2031' vil det fjernstyrede og autonome systemsegment sandsynligvis udvise den højeste vækstrate over de næste ti år eller deromkring.

Eksperter forudser, at militære operationer designet til at beskytte kritisk infrastruktur på havbunden vil have nogenlunde samme kravspecifikationer som de tilsvarende i den kommercielle sektor. Fjernstyrede undervandssystemer bruges generelt til transport af nyttelast, observation, overvågning og minerydning. Væksten skyldes også den stigende efterspørgsel efter stealth-havbundskrigsførelsessystemer og den stigende brug af AUV'er til dybvandskrigsførelse. Ifølge samme undersøgelse vil markedsgrupper højst sandsynligt også blive påvirket af de øgede anskaffelses- og driftsomkostninger for angrebsubåde og den operationelle kompleksitet forbundet med ubemandede undervandssystemer.

sabertooth_2.jpg

Multi-rolle ‘Sabertooth’

Undersøiske operationer står over for en bred vifte af udfordringer, der kræver køretøjer med multi-rolle kapacitet og banebrydende teknologi. Det inspirerede Saab til at skabe 'Sabertooth', der kombinerer militærteknologi med Saabs kommercielle ROV/AUV-teknologi. Med dybvandskapacitet, stor rækkevidde, avanceret AUV-funktionalitet og seks frihedsgrader er Sabertooth det perfekte eksempel på Saabs pionerånd i aktion.

Sabertooth er en meget kraftfuld, men let inspektions-, vedligeholdelses- og reparationsplatform (IMR). Køretøjet placeres ved dockingenheden, hvor dets batterier kan genoplades. Denne enhed gør det muligt at uploade data til overfladen og downloade nye instruktioner. Dens beskedne størrelse, fortøjningsfri betjening og manøvredygtighed sikrer nem og sikker adgang i og omkring komplekse strukturer. Det gør den ideel til offshore kortlægningsarbejde og autonom IMR af undersøiske installationer og tunneler. Sabertooth kan svømme autonomt til docking-enheden og blive der 24/7. Når man bruger en "garage" på havbunden kan den dockes i op til seks måneder uden vedligeholdelse, hvilket fjerner omkostningerne ved overfladefartøjer. Denne dybtgående, ”fritsvævende” AUV/ROV nyder godt af 360° manøvredygtighed med seks frihedsgrader, grænseflader til sensorer og hjælpeudstyr. Den anvender også avanceret autopilotfunktionalitet.

mumns-image-3.jpg

Bekæmpelse af maritime miner – MuMNS

Et andet relevant område er operationer i et kystmiljø udført fra ubemandede platforme, såsom overvågning af vindmølleparker eller minerydning. Med sit ultramoderne detektions- og minerydningssystem MuMNS (Multi-Shot Mine Neutralization System) spiller Saab en rolle i det fransk-britiske Maritime Mine Counter Measures (MMCM)-program i samarbejde med Thales. MuMNS er designet til at identificere og eliminere miner.

Den betjenes fra et moderskib (LCS), data/billeder fra ROV'ens sensor vises for operatøren på multifunktionskonsollen, og de detaljerede data/videoer kan oprettes for at offentliggøre missionen. I fremtiden vil dette system blive betjent fra overfladefartøjer uden Royal Navy eller Marine nationale-besætning. Saab MuMNS-systemet leverer en ny generation af mineneutralisering i et kraftfuldt, modulært system baseret på gennemprøvet Saab-teknologi og mine-modforanstaltninger (MCM)-løsninger. Det leverer uovertruffen operationel kapacitet med større fleksibilitet, der væsentligt forbedrer operationelt tempo og reducerer omkostningerne ved MCM-operationer og risikoen for personalet. Køretøjet fjernstartes fra sit støttefartøj og styres, automatisk eller manuelt, til et specificeret waypoint med hastigheder på op til fire knob. Det flytter derefter målet ved hjælp af dets indbyggede ekkolod og kameraer, og piloten styrer manuelt den endelige tilgang til målet.

sea-wasp-cover.jpg

Undersøiske IED'er: en global terrortrussel

Saabs Sea Wasp repræsenterer en væsentlig forbedring af undervandsoperationer mod IED'er (improviseret eksplosiv anordning) og lignende trusler. Den er designet til at blive betjent af et lille EOD/IED-team (to personer), derfor kan systemet nemt konfigureres til at opfylde de specifikke krav til enhver mission. Sea Wasp kan transporteres over land og kan udsættes fra havnemure eller stranden. Den kan også monteres på overfladestøttende fartøjer og har fleksibiliteten til at blive lastet i flere typer både. Sea Wasp styres ved hjælp af en kontrolkonsol eller fra et køretøj på havnen via en fiberoptisk tøjring.

Køretøjets enestående manøvredygtighed gør det muligt for føreren at arbejde under trange forhold og vanskelige miljøer. ROV'ens sensor- og navigationssuite er primært designet til at lokalisere mål, der kan være blevet placeret på et skibs skrog, en havnevæg eller havbunden. Sea Wasp bruger en række værktøjer og teknikker til at identificere truslens art og den bedste måde at eliminere den på. Når den er klar, bruger operatøren Sea Wasps kraftige thrustere til at låse positionen på et skibs skrog eller en havnevæg. Ved hjælp af manipulatorarmen med fem funktioner kan et tool kit placeres ved siden af målet, klar til detonation. Sea Wasp returneres til overfladen for at blive afhentet, og målet er neutraliseret.

For nylig var Holland det første europæiske land i NATO, der valgte Saabs Sea Wasp. Det komplekse undersøiske miljø er ikke begrænset til bekæmpelse af improviserede eksplosive anordninger (IED'er): andre offentlige myndigheder såsom kystvagten, toldvæsenet, politiet eller redningstjenester ser også et stigende behov for at udføre sikre og effektive undervandsoperationer i lignende miljøer. Selvom de operationelle profiler for disse forskellige instanser kan variere, så er deres grundlæggende behov med hensyn til undersøisk kapacitet de samme. Sea Wasp kan bruges til en lang række civile og militære operationer med mange fordele for brugerne. Takket være dens beskedne størrelse og fodaftryk, dens manøvredygtighed og dens relativt lave vægt er undervandssystemet i Saabs 'Sea Wasp’ perfekt designet til at klare enhver udfordring.

Sea Wasp

Undervandssystemer

Saabs store udvalg af undervandssystemer dækker ethvert behov, der måtte opstå. Der er tillid til, at vores systemer leverer pålidelig, banebrydende teknologi og avancerede kapaciteter til flådestyrker over hele verden.

Læs mere