Skip to content Go to main navigation Go to language selector

RBS 70 NG – pålidelig og omkostningseffektiv

Det danske forsvar har i mere end 15 år ikke haft et kortrækkende luftværnssystem. NATO har erklæret, at kortrækkende og mobile luftværnssystemer er en væsentlig del af den påkrævede medium infanteribrigade. I Danmark vil dette våbensystem i fremtiden blive anvendt af den nyopstillede 2. Kapacitetsafdeling af Danske Artilleriregiment. Ifølge eksperter vil mobiliteten af sådanne luftværnssystemer være et særligt fokusområde i fremtiden.

_dsc9558_iveco_rws_open.jpg

Det baltiske område og i særdeleshed de tre baltiske lande samt Polen er fokusset for NATO's sikkerheds- og afskrækkelsesforanstaltninger. Da dette område befinder sig i Danmarks baghave, er det militære bidrag til NATO's fremskudte tilstedeværelse (eFP) en naturlig og prioriteret opgave for den danske hær. Den danske hær bestræber sig derfor i øjeblikket på at etablere en medium brigade for NATO-operationer, siger Hans Peter Michaelsen (MJ), der har mange års erfaring fra Flyvevåbnet inden for luftovervågning, luftforsvar, indkøb og akademisk forskning.

Vigtigheden af mobilitet

I dag er mobile styrker og nøgleaktiver sårbare over for fjendtlig luftrekognoscering, måludpegning og angreb fra en bred vifte af luftplatforme. Desuden truer indirekte fjendtlig ild, der forstærkes af brugen af ubemandede luftfartøjssystemer (UAS) og brugen af UAS som "selvmordsdroner" (loitering munitions), kapaciteten til at beskytte egne styrker. Dette kan føre til tab af personel samt indskrænkelse eller endda tab af den operationelle frihed. Mobile luftværnsenheder skal derfor understøtte kampen på den nuværende og den fremtidige slagmark. Vigtigheden af mobil indsættelse af luftværnssystemer vil hurtigt forøges, siger Per Järbur, direktør for forretningsudvikling og strategi hos Saab Dynamics. Svenskeren analyserer alle udviklingstendenser inden for luftværnssystemer for Saab. Kortrækkende luftværnssystemer, der er integrerede på mobile platforme såsom fx køretøjer, afhjælper manglerne i ethvert luftværn og tilbyder fuldstændig dækning. Eksempler på mulig anvendelse: Operationer mod droner, krydsermissiler, fly eller pansrede helikoptere samt operationer i byområder, men også i bakke- og bjergområder.

Allerede implementeret i flere NATO-lande

I alt 19 lande, herunder flere NATO-lande, har til dato allerede anskaffet mere end 1.600 affyringsenheder af typerne RBS 70 og RBS 70 NG samt mere end 18.000 missiler. BOLIDE-missilet er den seneste modifikation af missilet til RBS 70 med en højdedækning på op til 5 kilometer og en effektiv rækkevidde på mere end 9 kilometer; missilet flyver med Mach 2. Den formede sprængladning på det guidede missil anvendes til effektivt at engagere pansrede mål såsom fx ubemandede luftfartøjer (UAV'er), helikoptere og fastvingede luftfartøjer. RBS 70 NG-designets fleksibilitet skaber en lang række anvendelsesmuligheder inden for den samme mission. Systemet kan indsættes hurtigt og rettidigt fra enhver placering - fra en mobil køretøjsplatform eller endda via fjernstyring gennem en integreret applikation, der bruger det modulære visionssystem. Luftværnssystemet kan ideelt set monteres på Piranha 5 pansrede mandskabsvogne, som anvendes i vid udstrækning overalt i den danske hær, siger Hans Peter Michaelsen.

For at holde trit med de konstant ændrede krav på området for jordbaseret luftværn skal en lang række systemkrav være opfyldt. Fokusset bør være på mobilitet, skalerbarhed, integration af flere forskellige systemer og platforme samt omkostningseffektivitet, pålidelighed og modularitet.