Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab skal levere kamptræningssystemer til Holland

Saab har underskrevet en kontrakt om levering af træningssystemer og tjenester til de hollandske væbnede styrker. Ordren omfatter levering af nyt udstyr og funktionaliteter til en værdi af 727 mio. kr. med en 10-årig supportkontrakt til en årlig værdi af 66.9 mio. kr. Den samlede ordre over den tiårige periode har en værdi på ca. 1.4 mia. SEK. Kontrakten har også en option på yderligere fem års support efter den første 10-årige periode.

Manpack

Kontrakten omfatter levering af et opgraderet mobilt kamptræningscenter (MCTC) og afspejler Saabs nyeste markedstilbud med styrket funktionalitet og nye kapaciteter. Disse inkluderer for eksempel "Morter- og fremskudt observatør"-kapaciteten, som introducerer en blanding mellem live og virtuel træning, også kendt som blandet træning.

Blandet træning åbner op for en helt ny dimension for monitoreringen af øvelser, hvor operatører kan monitorere hele træningsområdet samt specifikke soldater i Augmented Reality (AR). Det omfatter også den nyeste generation af en simuleringsplatform for køretøjer. Supportkomponenten består af deployerbare, integrerede logistikelementer og operationel support til de væbnede styrker i Holland.

"Denne ordre vil sikre, at den kongelige hollandske hær og det hollandske marinekorps er udstyret med innovative, fleksible træningsløsninger og den påkrævede træningskapacitet. Dette vil sætte dem i stand til at træne ud fra en behovsorienteret tilgang og så tæt på virkeligheden som overhovedet muligt. Samtidig vil de fortsat være fuldt ud interoperable og indbyrdes kompatible med NATO og andre allierede nationer", siger Åsa Thegström, leder af Saabs forretningsenhed Training & Simulation.

"Dette er en langsigtet løsning, der vil være med til at styrke vores træningskapacitet og sikre muligheden for at træne vores styrker inden for egne landegrænser og sammen med vores internationale partnere. Gennem denne opgradering vil vi forøge realismen og fleksibiliteten af vores træning og forbedre interoperabiliteten med vores partnere, siger generalløjtnant M. Wijnen, øverstkommanderende for den kongelige hollandske hær.

Saab modtog den indledende ordre på det mobile kamptræningscenter, MCTC, for de væbnede styrker i Holland i år 2000 og har siden da løbende leveret opgraderinger og supporttjenester for dette program. Denne ordre vil forlænge levetiden af træningskapaciteten med op til 15 år. Denne kontrakt omfatter ligeledes opgraderinger til det urbane terrænanlæg for militære operationer, der har været i drift siden 2004.