Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Live training

Διαλειτουργικότητα εκπαίδευσης

8 min read

Η κοινή εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων των συμμαχικών εθνών είναι ένα βασικό θέμα που απασχολεί όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για την επανεμφάνιση του συμβατικού πολέμου σε αντίθεση με τις αποστολές καταστολής εξεγέρσεων και τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποτελέσει την τάση των δύο τελευταίων δεκαετιών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εκπαίδευση (συχνά από κοινού με διεθνείς συμμάχους) και να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη προετοιμασία για αυτήν την απειλή, καθώς και για να επιτευχθεί η δυνατότητα ευέλικτης και γρήγορης αλλαγής ρόλων, αποδίδεται ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη διαλειτουργική εκπαίδευση σε επίπεδο ταξιαρχίας και πέραν αυτής.

Για τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις που συμβάλλουν σε διεθνείς επιχειρήσεις σταθεροποίησης, η διαλειτουργικότητα και η συνεργασία με άλλα έθνη έχει καταστεί βασικός παράγοντας, ειδικά όσον αφορά τη δυνατότητα νόμιμης εμπλοκής με τους αντιπάλους. Αυτό αφορά τόσο την πολιτική ασφάλειας όσο και τη στρατιωτική στρατηγική και τις τεχνικές πτυχές. Οι επιπτώσεις της διαλειτουργικότητας είναι επομένως σημαντικές και είναι κάτι που όλο και περισσότεροι στρατοί εξετάζουν όταν αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό τους δόγμα, καθώς και την εκπαίδευση, τις τεχνικές και τις διαδικασίες τους (TTP).

Ο πυρήνας της στρατιωτικής εκπαίδευσης

Το 2021, η Saab υπέγραψε ένα συμβόλαιο για την παράδοση αρκετών συστημάτων ζωντανής εκπαίδευσης και υπηρεσιών στις ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας. Η παραγγελία περιλαμβάνει την παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης ζωντανής εκπαίδευσης για ένα ενισχυμένο μηχανοκίνητο τάγμα και τέσσερα κέντρα εκπαίδευσης για μονάδες με μέγεθος λόχου. Η συγκεκριμένη παραγγελία θα διασφαλίσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας θα διαθέτουν καινοτόμες και ευέλικτες εκπαιδευτικές λύσεις, καθώς και την απαιτούμενη εκπαιδευτική ικανότητα. Δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης στις ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας σε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές συνθήκες, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και όπου παρίσταται ανάγκη στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών. Η λύση περιλαμβάνει δυνατότητες όπως τα τελευταία συστήματα ελέγχου ασκήσεων (EXCON) και επικοινωνίας της Saab, καθώς και προσομοιωτές υψηλής πιστότητας τελευταίας γενιάς για στρατιώτες, όπλα και οχήματα. Το μέρος υποστήριξης περιλαμβάνει ενσωματωμένη εφοδιαστική αλυσίδα και επιχειρησιακή υποστήριξη με δυνατότητα ανάπτυξης στις ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας. 

Live training

Η Saab διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγή και την προώθηση υπερσύγχρονων συστημάτων στρατιωτικής εκπαίδευσης και προσομοίωσης και έχει επίσης επιλεγεί από τις ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας για περαιτέρω εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου από το 2020 έως το 2026, η λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Μάχης Gefechtsübungszentrum (GÜZ) της Bundeswehr θα υποστηριχθεί στους τομείς της διαχείρισης και της συντήρησης. Εκτός από τον γερμανικό στρατό, το GÜZ χρησιμοποιείται τακτικά και από άλλες χώρες, όπως από την Ολλανδία, την Αυστρία και την Τσεχία, την 7η στρατιά των ΗΠΑ με το Deployable Instrumented System Europe (DISE) και, πιο πρόσφατα, από τον βρετανικό στρατό.

Ο βρετανικός στρατός, από κοινού με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, έχει λάβει μέρος σε διαλειτουργικές ασκήσεις χρησιμοποιώντας το Saab Direct Fire Weapon Effects Simulator (DFWES), το οποίο βρίσκεται σε υπηρεσία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Το DFWES είναι ένα βασισμένο σε λέιζερ διαλειτουργικό σύστημα για την προσομοίωση τακτικών αποστολών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ατομικής, συλλογικής και ειδικής για κάθε αποστολή εκπαίδευσης. Η Saab παρέχει υπηρεσίες διαρκούς υποστήριξης συλλογικής εκπαίδευσης στον βρετανικό στρατό, με ευέλικτες ομάδες πεδίου που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο και παρέχουν ενσωματωμένη υποστήριξη. Ταυτόχρονα, η Saab διαθέτει εγκαταστάσεις σε όλες τις σχολές πεζικού και υποστηρίζει τις ειδικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην εκπαίδευση σχετικά με αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις.

Το Βέλγιο είναι ένα ακόμη ευρωπαϊκό κράτος που έχει αναγνωρίσει τη σημασία της διαλειτουργικότητας. Κατά συνέπεια, οι ένοπλες δυνάμεις του αποφάσισαν πρόσφατα να αποκτήσουν ένα εντελώς νέο κέντρο εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους ικανότητες και να γίνουν πλήρως διαλειτουργικές. Το σύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης Μάχης (CTC) της Saab αποτελεί τον πυρήνα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και συνδέεται με προσομοιωτές όπλων και στόχων, καθώς και με συστήματα οχημάτων και επικοινωνίας για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και τη συλλογή σχετικών και αντικειμενικών δεδομένων εκπαίδευσης υψηλής πιστότητας. Τα δεδομένα υψηλής πιστότητας είναι κομβικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η λεπτομερής ανάλυση και η διενέργεια βελτιωμένων αξιολογήσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετά τη δράση. Εδώ και αρκετά χρόνια, ο βελγικός στρατός χρησιμοποιεί εκπαιδευτικά συστήματα για ρεαλιστικές προσομοιώσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης μάχης και η διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ ήταν το επίκεντρο της τρέχουσας νέας προμήθειας. Από το 2021 εκπαιδεύεται σύμφωνα με τα πρότυπα των μελών της IUC (Interoperability User Community) και συμμετέχει σε πολυεθνικές ασκήσεις από κοινού με τις ένοπλες δυνάμεις της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων.

Carl-Gustaf ODT

Ρεαλισμός – το κλειδί της επιχειρησιακής επιτυχίας

Αν και δεν υπάρχει υποκατάστατο για την πραγματική εμπειρία μάχης, ο ρεαλισμός έχει κομβική σημασία για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Οι εκπαιδευτικές λύσεις ζωντανής προσομοίωσης παρέχουν αυτόν τον ρεαλισμό και τα δεδομένα υψηλής πιστότητας, ώστε να αφομοιωθούν τα βασικά μαθήματα που θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα σε συνθήκες μάχης. Η εκπαίδευση με εικονική προσομοίωση επιτρέπει στον χρήστη να εξασκηθεί στις διαδικασίες και στον χειρισμό του εξοπλισμού, αλλά έχει κάποιους περιορισμούς. Η εκπαίδευση με ζωντανή προσομοίωση προσθέτει κρίσιμους εξωτερικούς παράγοντες επιρροής. Οι δυνάμεις μάχης επιχειρούν σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο πεδίο μάχης, εκτεθειμένες σε ακριβή εχθρικά πυρά, προκαλώντας και δεχόμενες απώλειες, σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και έχοντας στη διάθεσή τους νέες αναδυόμενες τεχνολογίες. 

Σύμφωνα με μελέτες, οι στρατιώτες που βιώνουν μια ρεαλιστική εκπαίδευση με ζωντανή προσομοίωση και λαμβάνουν αντικειμενική ανατροφοδότηση δεδομένων υψηλής πιστότητας μαθαίνουν ταχύτερα και αποκτούν εμπιστοσύνη στην απόδοσή τους. Αυτό τους δίνει τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής τους σε πραγματικό περιβάλλον μάχης. Ουσιαστικά, ο στόχος είναι να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν οι τακτικές δεξιότητες και επιδόσεις στο πλαίσιο αυθεντικών και ρεαλιστικών αποστολών και σεναρίων μάχης, καθώς και να αναπτυχθούν τα προσωπικά ένστικτα των στρατιωτών. Η ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία των συστημάτων προσομοίωσης που αναπτύσσουν αυτές τις δεξιότητες και τα συγκεκριμένα ένστικτα αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας.

Τα συστήματα εκπαίδευσης πρέπει να αναπαράγουν με ακρίβεια όλα τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων οπλικών συστημάτων. Τα όπλα και ο εξοπλισμός προσομοίωσης πρέπει να αναπαράγουν τα ακριβή χαρακτηριστικά, τη μορφή και τη λειτουργία του πραγματικού οπλικού συστήματος. Εξίσου τεράστια σημασία έχει και η απόδοση του οπλικού συστήματος, όπως η εμβέλεια, τα βαλλιστικά δεδομένα και ο χρόνος πτήσης. Εκτός από τυχόν ακουστική ανατροφοδότηση, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της πυροδότησης ενός όπλου προσομοίωσης και ενός πραγματικού όπλου. Η ομαλή μετάβαση μεταξύ των όπλων προσομοίωσης και των πραγματικών όπλων δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναπτύξει δεξιότητες και να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του σε συνδυασμό με την εκπαίδευση, τις τεχνικές και τις διαδικασίες (TTP) των αντίστοιχων στρατών. 

BT 46
BT 46

Εκπαίδευση υψηλής πιστότητας

Τα περισσότερα συστήματα ζωντανής εκπαίδευσης χρησιμοποιούν λέιζερ για την προσομοίωση της εκτόξευσης πυρομαχικών από άρματα μάχης, αντιαρματικά όπλα και υποστηρικτικά πυρά από οπλικά συστήματα τεθωρακισμένων οχημάτων, αλλά μόνο το σύστημα λέιζερ 2 κατευθύνσεων BT46 της Saab προσομοιώνει την ταχύτητα και τον χρόνο πτήσης, καθώς και την τροχιά των πυρομαχικών. Αυτά τα βαλλιστικά δεδομένα υψηλής πιστότητας παρέχουν ακριβή και αξιόπιστη ανατροφοδότηση σχετικά με την ακρίβεια βολής όπλων με διαμέτρημα άνω των 40 χιλιοστών. Επιπλέον, αυτή η εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί επίσης να προσαρμοστεί για χρήση με μικρότερα εξειδικευμένα όπλα, όπως τουφέκια ελεύθερου σκοπευτή, πολυβόλα και εκτοξευτές χειροβομβίδων. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον ζωντανής προσομοίωσης μάχης και ως εκπαιδευτικό σύστημα πυροβολικού υψηλής πιστότητας, προσφέροντας καλή σχέση ποιότητας-τιμής και εξοικονομώντας το κόστος που συνεπάγεται η χρήση πραγματικών βλημάτων, ενώ παράλληλα προσφέρει την ίδια εκπαιδευτική αξία. Ο κώδικας λέιζερ που ανέπτυξε η Saab θεωρείται σήμερα το πρότυπο του ΝΑΤΟ στον τομέα της εκπαίδευσης και της προσομοίωσης.

Διαλειτουργικότητα και επεκτασιμότητα 

Εκτός από τη διαλειτουργικότητα και τον ρεαλισμό, σημαντικά στοιχεία μιας ιδανικής εκπαίδευσης προσομοίωσης αποτελούν επίσης η δομοστοιχείωση και η επεκτασιμότητα. Η Saab υποστηρίζει την εξέλιξη από την ατομική στη συλλογική εκπαίδευση, μέχρι το επίπεδο ταξιαρχίας. Η υποστήριξη διευκολύνεται σε κλίμακα, με βελτιστοποίηση του συνδυασμού και της αλληλεπίδρασης υλικού, λογισμικού και πολλαπλών επιλογών επικοινωνίας, ώστε να μπορεί να παρέχεται ένα υπερρεαλιστικό περιβάλλον προσομοίωσης μάχης. Οι μεμονωμένοι στρατιώτες εξοπλίζονται με συστήματα ασυρμάτου και αισθητήρων που παρακολουθούν τη θέση τους, τα αποτελέσματα των πυρών και των χτυπημάτων, καθώς και την ιατρική τους κατάσταση. Το σύστημα είναι επίσης σε θέση να εξοπλίζει οχήματα μάχης εδάφους, ελικόπτερα και θαλάσσια σκάφη. Επίσης, είναι εφικτή η προσομοίωση απειλών στο πεδίο της μάχης, ενώ για την προσομοίωση εκρήξεων χρησιμοποιούνται πυροτεχνήματα και εξοπλισμός που βασίζεται σε αέρα υψηλής πίεσης. 

_dsc4115_hr.jpg

Πολλαπλά πεδία μάχης μπορούν να συνδεθούν μέσω δορυφόρων και να ενσωματωθούν σε ένα σενάριο συνδυασμένης άσκησης. Ένα έξυπνο δίκτυο επικοινωνίας και το λογισμικό Saab WinExcon συλλέγουν δεδομένα υψηλής πιστότητας σε πραγματικό χρόνο από έως και 2.500 παίκτες και επιτρέπουν την αναπαραγωγή, καθώς και την ανάλυση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική και στοχευμένη ανατροφοδότηση. Με το σύστημα ζωντανής προσομοίωσης είναι επίσης δυνατή η εκπαίδευση σχετικά με αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, χημικούς, βιολογικούς, ραδιολογικούς και πυρηνικούς παράγοντες (CBRN), καθώς και η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (C-IED).

Πέρα από τη ζωντανή εκπαίδευση

Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη (Ο τομέας "Πέρα από τη ζωντανή εκπαίδευση") συνδυάζει τον ρεαλισμό της ζωντανής εκπαίδευσης υψηλής ακρίβειας με εικονικές τεχνολογίες. Για πρώτη φορά, η Saab επιδεικνύει δυνατότητες μη οπτικής επαφής, όπως με τους πυραύλους "Fire & Observe". Αυτές οι νέες λύσεις έμμεσου πυρός ενσωματώνονται στο λογισμικό WinExcon, όπου οι χρήστες μπορούν να σχεδιάζουν, να εκτελούν, να ελέγχουν και να αξιολογούν ασκήσεις στρατιωτικής εκπαίδευσης. Ένα νέο χαρακτηριστικό στο WinExcon είναι το HoloLens Sandbox της Microsoft, το οποίο επιτρέπει την τρισδιάστατη παρακολούθηση κάθε συμμετέχοντα στην άσκηση σε πραγματικό χρόνο. Το One World Terrain της Vricon παρέχει φωτορεαλιστικούς τρισδιάστατους χάρτες στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι παραπάνω τεχνολογίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και θα καλύψουν το κενό στην ανάγκη για βελτιστοποιημένες εμπειρίες ζωντανής εκπαίδευσης.

CBRN training

Η πρώτη γραμμή της σύγχρονης εκπαίδευσης

Η ρεαλιστική εκπαίδευση, ακολουθούμενη από άμεση ανατροφοδότηση, είναι ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας για την πραγματική αποστολή. Η εκπαιδευτική εμπειρία οδηγεί σε γρήγορη και σωστή λήψη αποφάσεων σε πραγματικές καταστάσεις, σώζοντας ζωές που κινδυνεύουν.

Περισσότερα