Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

GLSDB-ga saab teha täpseid kaugrünnakuid – erinevatelt platvormidelt

Sõjalised konfliktid on kogu maailmas tõusuteel. Ja liiga sageli satuvad tsiviilisikud tulejoonele, eriti kui lahingud toimuvad linnapiirkondades. See muudab veelgi olulisemaks täppisrelvade olemasolu, mis suudavad vaenlase sihtmärke täpselt tuvastada ja tabada, et vältida nii palju kui võimalik kaasnevaid kahjustusi. Kuid täpsus on ainult üks nõue kaasaegsetele relvasüsteemidele.

Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)

Eriti maavägede puhul, mis on avatud igast suunast lähtuvatele ohtudele, on kaasaegse sõjapidamise arvukate nõudmiste rahuldamiseks vaja mitmekülgseid, kergesti transporditavaid ja kiireid relvi ning laskemoona. „Rohkem kui 10 aastat tagasi panime koos Boeinguga proovile SDB (Small Diameter Bomb, väikese läbimõõduga pommi), mis töötati seejärel välja hävituslennukite jaoks, et kohandada seda maapealseks kasutamiseks, mis muutis selle suurtükiväe jaoks kättesaadavaks,“ selgitab Rootsi kaitsetööstusettevõtte Saabi turundus- ja müügidirektor Morten Jensen. „Miks? Sest sellel on väga pikk laskeulatus ja tabab samas sihtmärki ühe meetri täpsusega.“ Maa pealt lastava väikese läbimõõduga pommi (Ground Launched Small Diameter Bomb GLSDB) laskeulatus on kuni 150 kilomeetrit, mis võimaldab tal olla vaenlase sihtmärkidest või vägedest väga kaugel.

Häiretekindel, kiire

Eriti kaugemalt tulistatud rakettide puhul suureneb vaenlase poolt avastamise ja sekkumise oht. GLSDB  on aga tipptehnoloogiline: „Kõigis testides, aga ka tegelikus kasutuses, toimib see teiste süsteemidega võrreldes esmaklassiliselt, kui tegemist on vastuvõtlikkusega häirete suhtes,“ selgitab Jensen. GLSDB on lahinguväljal usaldusväärne ressurss. Selle tagab innovaatiline tehnoloogia. GLSDB-l on lisaks inertsiaalsele navigatsioonisüsteemile ja segamisvastasele süsteemile navigeerimiseks seitse satelliitkanalit. Need mehhanismid koos turvaprotokollide ja täiustatud sidetehnoloogiaga tagavad GLSDB toimingute järjepidevuse.

GLSDB-l on integreeritud kaks lahingus tõestatud süsteemi, Boeingu väikese läbimõõduga pomm I ja M26 mitmikraketisüsteemi (MLRS, Multiple Launch Rocket System) rakett. Astmetevaheline adapter ühendab pommi ja raketi mootori. Saab on tootnud ka oma kanderaketi platvormi. Lisaks on maa pealt lastavaid väikese läbimõõduga pomme võimalik integreerida ka võib-olla teistesse juba olemasolevatesse kanderaketiplatvormidesse, nagu HIMARS, M270 iseliikuvad kanderaketid või Chunmoo süsteemid. See kombineerimisvõimalus ei säästa mitte ainult relvajõudude ressursse, vaid suurendab ka olemasolevate süsteemide võimekust. HIMARSi ja M270 puhul, mis tavaliselt kasutavad GLMRS rakette, kahekordistub GLSDB rakettidega nii rünnakuulatus kui ka liikumiskiirus. Sellega ei muutu need süsteemid mitte ainult tõhusamaks, vaid ka ohutumaks vägedele, kes ei pea vaenlase sihtmärkide tabamiseks enam nii sageli rindejoonele lähenema. Relva saab integreerida ka teistesse platvormidesse, mis vähendab selle signatuuri ja muudab vaenlase jaoks raskemini avastatavaks.

Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)

Rünnak tagant kattega

Juhitav rakett tõestab ka oma manööverdusvõimet mägipiirkondades või siis, kui sihtmärk asub raskesti ligipääsetaval maastikul ja ainus alternatiiv on lähivõitlus, mis kujutab endast sõduritele suurt ohtu. Ühendatud missiooni planeerimise süsteemiga saab sisenemisnurka määrata individuaalselt ja igakülgselt 360 kraadi. See suurendab tohutult rakenduste valikut ja võimaldab ka nn sõjalist manöövrit „tagurpidi nõlva kaasamine“, st taktikalist rünnakut nõlva tagant. Lisaks ei pea platvormi erinevate sisenemisnurkade saavutamiseks liigutama, millega säästetakse väärtuslikku aega.

Integreeritud ülitäpsed GPS-süsteemid, mida toetavad inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, tagavad vajaliku täpsuse. Eelkõige mõjutavad raketi kurssi tuul ja ilm, kuid GPS-navigatsioonisüsteemid saavad seda parandada, tagades maksimaalse täpsuse. Korrektsioonimehhanismid võimaldavad näiteks takistuste vältimiseks lennu ajal manöövreid. Mõnel juhul kasutatakse ka lasersihtmärkide otsijaid, mis aitavad kaasa täpsele sihtimisele.

GLSDB

Vaenlase tagasitõrjumine

Kuigi tänapäeval peetakse konflikte paljudes valdkondades üheaegselt, on maapealsed rünnakud endiselt eriti tõhusad ja sõja puhul sageli otsustava tähtsusega. Kriisipiirkondades vägede ja tsiviilisikute parimaks kaitsmiseks on oluline vaenlane ja selle baasid rindejoonelt võimalikult kaugele tagasi lükata ja seda minimaalsete kaasnevate kahjustustega. „Täppisjuhitavad raketid mängivad tulevikus olulist osa mis tahes vasturünnakul, kuna see avab võimaluse lüüa kaugelt väärtuslikke sihtmärke ja sundida vaenlast oma üksusi ja laskemoonavarusid kaugemale viima, mis nõrgendab varustusliine ja võimet tegutseda kombineeritud relvajõududena“, teab Morten Jensen.

Löögijõud on ülioluline ka maapealses võitluses. Võime lasta lühikese aja jooksul välja mitu raketti, neutraliseerida ja/või hävitada paljusid sihtmärke, millel on peaaegu samaaegne mõju, omab tohutut potentsiaali. GLSDB ei ole mitte ainult täpsed, vaid neil on ka suur löögijõud ja nad suudavad tungida koobastesse või maa-alustesse peidupaikadesse, sest relv on varustatud mitmeotstarbelise lõhkepeaga, millel on plahvatus - ja killustuv toime. Samuti on olemas laservariant, mis sobib eriti hästi mobiilsete sihtmärkide jaoks. Programmeeritav löögi- ja viivitus sütik tagab sügavale tungimise või isegi lähilöögi.

Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)

Kulutõhusus muutub üha olulisemaks

Täppisjuhitav rakett oli algselt mõeldud õhus toimetamiseks, kuid tõestab end nüüd üha sagedamini kõikehõlmava maapealse talendina. See ei ole esimene kord, kui Saab on kohandanud olemasolevaid süsteeme teistele valdkondadele ja loonud seeläbi lisaväärtust: „Kuna oleme kõigis valdkondades väga heal positsioonil, saame kasutada sünergiat ja rakendada olemasolevaid teadmisi teistes valdkondades. Arenduses vaatame alati väga tähelepanelikult, mis on juba olemas, mida saab kohandada ning milliseid tõestatud võimeid ja tehnoloogiaid saame uutesse süsteemidesse üle kanda,“ ütleb Saabi turundus- ja müügidirektor Morten Jensen.

Ajal, mil sõjaväelased peavad kasvavate konfliktide tõttu oma eelarveid ja ressursse veelgi tõhusamalt planeerima, ei ole see vähetähtis tegur. Seetõttu jätkatakse selliste relvasüsteemide nagu GLSDB arendamist ka tulevikus, kuna missiooni täitmisel on võtmeroll paljudel rakendustel. Sellised süsteemid nagu GLSDB on kindlasti üks paindlikumaid ja tõhusamaid lahendusi relvajõududele, kes otsivad taskukohast, ülitäpset ja pikamaa ulatusega lahendust.