Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Live training

Koostalitlusvõime koolitus

6 min read

Liitlasriikide ühine väljaõpe on kõigi NATO liikmesriikide keskne teema.  See puudutab konventsionaalse sõja taasilmumist vastandina mässutõrje- ja rahuvalveoperatsioonidele, mis on olnud trendiks viimased kaks aastakümmet. Et tagada tõhus väljaõpe – sageli koos rahvusvaheliste liitlastega – ja olla selleks ohuks valmis ning vahetada paindlikult ja kiirelt rolle, omistatakse järjest suuremat tähtsust koostegutsemisvõime väljaõppele nii brigaadi tasemel kui ka väljaspool seda.

Rahvusvahelisse stabiliseerimisoperatsiooni panustavate kaasaegsete relvajõudude jaoks on koostalitlusvõime ja koostöö teiste riikidega muutunud võtmeteguriks, eriti mis puudutab suutlikkust vastaseid seaduslikult kaasata. See puudutab nii julgeolekupoliitikat kui ka sõjalist strateegiat ja tehnilisi aspekte.  Seetõttu on koostalitlusvõime mõju märkimisväärne ja midagi, mida üha enam sõjavägesid oma väljaõppedoktriini ning väljaõppe, tehnika ja protseduuride (TTP) väljatöötamisel arvesse võtavad.

Sõjalise väljaõppe tuum

2021 aastal sõlmis Saab lepingu mitmete reaalaja treeningsüsteemide ja -teenuste tarnimiseks Poola relvajõududele. Tellimus hõlmab terviklikku reaalajas treeninglahendust  tugevdatud mehhaniseeritud pataljonidele ja nelja väljaõppekeskuse tarnimist kompanii-suurustele üksustele.  See korraldus tagab, et Poola relvajõud on varustatud uuenduslike, paindlike väljaõppelahenduste ja vajaliku väljaõppevõimega.  See võimaldab Poola relvajõududel treenida nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelise koostöö raames, vajaduse korral võimalikult realistlikult. Lahendus sisaldab selliseid võimalusi nagu Saabi uusim harjutusjuhtimissüsteem (EXCON) ja sidesüsteemid, aga ka uusima põlvkonna ülitõhusad simulaatorid sõduritele, relvadele ja sõidukitele.  Toetuskomponent hõlmab Poola relvajõududele paigutatavat integreeritud logistikat ja operatiivtoetust. 

Aastakümnete pikkuse kogemuse ja teadmistega tipptasemel sõjaliste väljaõppe- ja simulatsioonisüsteemide tootmisel ja turustamisel valiti Saab ka Saksamaa relvajõudude poolt edasiseks süvendatud koostööks. Lepinguperioodil 2020-26 toetatakse Bundeswehri lahinguväljaõppekeskuse Gefechtsübungszentrum (GÜZ) tegevust juhtimise ja hoolduse valdkondades.   Lisaks Saksa armeele kasutavad GÜZ-i regulaarselt ka teised riigid, nagu Holland, Austria, Tšehhi, USA 7. armee oma Deployable Instrumented System Europe’iga (DISE) ja viimasel ajal ka Briti armee.  

Live training

Briti armee on koos oma USA partneritega osalenud koostalitlusvõimelistel õppustel, kasutades Saab Direct Fire Weapon Effects Simulator (DFWES) süseemi, mis on olnud kasutusel alates 1990 aastate keskpaigast. DFWES on koostalitlusvõimeline laseripõhine süsteem taktikalise missiooni simuleerimiseks ning võimaldab nii individuaalset kui ka kollektiivset ja missioonipõhist väljaõpet. Saab pakub Briti armees kestvat kollektiivse väljaõppe tugiteenust, kus vilkad välimeeskonnad on sisseehitatud toe pakkumises üle maailma paigutatud. Samal ajal on Saabil rajatised kõigis jalaväekoolides ja ettevõte toetab Ühendkuningriigi eriüksusi terrorismivastaste operatsioonide väljaõppel.

Belgia kaasatusega on teine turg Euroopas tunnistanud vajadust olla koostalitlusvõimeline ning riigi relvajõud otsustasid hiljuti hankida täiesti uue väljaõppekeskuse, et suurendada oma väljaõppevõimet ja muutuda täielikult koostalitlusvõimeliseks.  Saabi tarnitav kaasaegne lahinguväljaõppe keskus (CTC) on sõjalise väljaõppe süda ja ühendub relva- ja sihtmärgisimulaatoritega ning sõidukite ja sidesüsteemidega asjakohaste objektiivsete kõrgtäpsusega koolitusandmete juhtimiseks, jälgimiseks ja kogumiseks.  Kõrge täpsusega andmed on võtmetähtsusega, et võimaldada koolitusürituste detailset analüüsi ja täiustatud järelülevaateid. Belgia armee on juba mitu aastat kasutanud lahinguväljaõppe valdkonna realistlike simulatsioonide väljaõppesüsteeme ning käimasoleva uue hanke fookuses oli NATO koostalitlusvõime. Alates 21. aastast treenivad nad vastavalt IUC liikmete (Interoperability User Community) standarditele ning osalevad rahvusvahelistel õppustel koos muuhulgas Hollandi, Poola, Saksamaa, Austria, Rootsi, Norra, Soome, Ühendkuningriigi ja USA armee relvajõududega.

_dsc1181_hr.jpg

Realism - operatiivse edu võti

Kuigi tegelikku lahingukogemust ei asenda miski, on realistlikkus koolituskogemuse optimeerimisel võtmetähtsusega.  Reaalajas simulatsiooni koolituslahendused pakuvad seda realistlikkust ja ülima täpsusega andmeid, et saada lahingutõhususe maksimeerimiseks põhilisi õppetunde. Virtuaalse simulatsiooni koolitus võimaldab kasutajal harjutada protseduure ja seadmete käsitsemist, kuid sellel on oma piirangud. Reaalajas simulatsioonikoolitus lisab olulisi väliseid mõjutegureid. Lahinguväed tegutsevad üha keerulisemal lahinguväljal, täpse vaenlase tule all, mis toob kaasa kaotusi, seda äärmuslikes keskkonnatingimustes ja tingimustes, kus üksused on varustatud uute arenevate tehnoloogiatega. 

Uuringud näitavad, et väed, kes kogevad realistlikku reaalajas toimuvat simulatsioonitreeningut ja saavad objektiivset kõrge täpsusega andmete tagasisidet, õpivad kiiremini ja omandavad oma töös suurema kindlustunde. See annab neile parima võimaluse oma ülesannet reaalses lahingukeskkonnas edukalt täita. Lõppkokkuvõttes on eesmärk arendada ja parandada taktikalisi oskusi ja sooritust autentsete, realistlike lahingustsenaariumide ja -missioonide raames, samuti arendada sõdurite isiklikke instinkte.  Neid oskusi ja instinkte arendavate simulatsioonisüsteemide tugevus ja usaldusväärsus on edu võti.

Treeningsüsteemid peavad täpselt kordama vastavate relvasüsteemide kõiki omadusi. Simulatsioonirelvad ja -varustus peavad jäljendama reaalajas relvasüsteemi täpseid omadusi, vormi ja funktsiooni.  Samuti on tohutult olulised relvasüsteemi jõudlus, nagu laskekaugus, ballistika ja lennuaeg.  Peale igasuguse kuuldava tagasiside ei tohiks olla vahet simulatsioonirelvast ja pärisrelvast tulistamise vahel.   Sujuv üleminek simulatsioonirelvade ja pärisrelvade vahel võimaldab kasutajal arendada oskusi ja optimeerida jõudlust koos vastavate armee TTP-dega.

BT 46
BT 46

Ülima täpsusega treening

Kui enamik reaalajas treeningsüsteeme kasutab lasereid, et simuleerida laskemoona tulistamist tankidest, tankitõrjerelvadest ja toetavat tuld soomukite relvasüsteemidest, siis ainult Saabi BT46 kahesuunaline lasersüsteem simuleerib nii laskemoona lennukiirust ja aega kui ka laskemoona lennutrajektoori.  Need ülitäpsed ballistikaandmed annavad täpset ja usaldusväärset tagasisidet üle 40-millimeetrise kaliibriga relvade lasketäpsuse kohta.  Lisaks saab seda treeningtehnoloogiat kohandada kasutamiseks ka väiksemate spetsiaalsete relvadega, nagu snaipripüssid, kuulipildujad ja granaadiheitjad. Süsteemi saab kasutada reaalajas simulatsioonilahingu keskkonnas ja kõrge täpsusega lasketreenijana – pakkudes head hinna ja kvaliteedi suhet, säästes sama koolitusväärtuse eest kallite täiskaliibriga laskemoona kulusid. Saabi väljatöötatud laserkoodi peetakse tänaseks NATO standardiks väljaõppe ja simulatsiooni valdkonnas.

Koostalitlusvõime  ja mastaapsus

Lisaks koostalitlusvõimele ja realistlikkusele on suurepärase simulatsioonikoolituse olulised komponendid ka modulaarsus ja mastaapsus.  Saab toetab üleminekut individuaalselt koolituselt kollektiivsele koolitusele, kuni brigaadi tasemeni. Toetamist hõlbustatakse mastaapselt, optimeerides riistvara, tarkvara ja mitmete sidevõimaluste segu ja koostoimet, et pakkuda ülirealistlikku simuleeritud lahingukeskkonda. Üksikud sõdurid on varustatud raadio- ja andurisüsteemidega, mis jälgivad nende asukohta, tule- ja tabamusmõjusid ning nende tervislikku seisundit. Süsteem on võimeline mõõtma ka maapealseid lahingumasinaid, helikoptereid ja merelaevu. Võimalus simuleerida ohte lahinguväljal on võimalik, samas kui plahvatuste simuleerimiseks kasutatakse pürotehnikat ja kõrgsurveõhupõhiseid seadmeid.

Mitu lahinguvälja saab satelliitide kaudu ühendada ja integreerida kombineeritud õppuse stsenaariumit. Intelligentne sidevõrk ja Saab WinExconi tarkvara koguvad kuni 2500 mängijalt reaalajas ülitäpsusega andmeid ning võimaldavad nii taasesitust kui ka efektide ja tulemuste analüüsimist, et anda objektiivset ja sihipärast tagasisidet.  Reaalajas simulatsioonisüsteemiga on võimalikud ka terrorismivastased operatsioonid, keemilised, bioloogilised, radioloogilised ja tuumarelvad (ABK) ning improviseeritud lõhkeseadmete (C-IED) alased väljaõppe võimalused.

_dsc4115_hr.jpg

Arendustegevuse järgmine samm

Arendustegevuse järgmine samm – Beyond Live Training – ühendab ülitäpse reaalajas treeningu realistliku virtuaaltehnoloogiatega. Esimest korda demonstreerib Saab non-line-of-sight , näiteks „Fire & Observe“ rakette.  Need uued kaudtulelahendused on integreeritud WinExconi tarkvarasse, kus kasutajad saavad kavandada, läbi viia, juhtida ja hinnata sõjalisi väljaõppeharjutusi. WinExconi uus funktsioon on Microsofti HoloLens Sandbox, mis võimaldab reaalajas jälgida iga harjutuses osalejat. Vriconi One World Terrain pakub sellele rakendusele fotorealistlikke 3D-kaarte. Ülaltoodud tehnoloogiad suurendavad veelgi treeninguvõimalusi ja täidavad lünga vajaduses optimeeritud treeningkogemuste järele.

CBRN training

Kaasaegse koolituse eesliin

Realistlik koolitus, millele järgneb vahetu tagasiside, on parim viis valmistuda reaalseks missiooniks. Koolituskogemus viib kiirete ja õigete otsuste tegemiseni reaalsetes olukordades, mis päästab ohus olevaid inimelusid.

Lugege lisaks