Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Live training

Interoperabilitási kiképzés

7 min read

A szövetséges nemzetek közös kiképzése a NATO összes tagja számára kulcsfontossággal bír. A hagyományos hadviselés újbóli megjelenéséről van szó, szemben a felkelés elleni és békefenntartó műveletekkel, amelyek az elmúlt két évtizedben gyakorinak számítottak. A hatékony - gyakran nemzetközi szövetségesekkel közös - kiképzés biztosítása, valamint a fenyegetésekre való felkészülés, illetve a rugalmas és gyors szerepváltoztatás érdekében egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a dandár szintű és azon túli interoperabilitási kiképzéseknek.

A nemzetközi stabilizációs műveletekhez hozzájáruló modern fegyveres erők számára az interoperabilitás és a más nemzetekkel való együttműködés kulcsfontosságú tényezővé vált, különösen az ellenfelek elleni jogszerű fellépés képessége tekintetében.  Ez a biztonsági irányelveket, a katonai stratégiát és műszaki szempontokat egyaránt érinti. Az interoperabilitásra kifejtett hatás ennél fogva jelentős, melyet egyre több hadsereg vesz figyelembe a kiképzési doktrínák, valamint a kiképzések, technikák és eljárások (Training, Techniques and Procedures, TTP) kidolgozásakor.

A katonai kiképzés szíve

2021-ben a Saab több élethű kiképzési rendszer és szolgáltatás szállítására vonatkozó szerződést írt alá a Lengyel Köztársaság fegyveres erőivel. A megrendelés egy teljes körű élő erők kiképzési megoldását foglalja magába egy megerősített gépesített zászlóalj számára, valamint négy kiképző központot század méretű egységek részére. E megrendelés biztosítja a Lengyel Köztársaság fegyveres erőinek innovatív, rugalmas kiképzési megoldásait, valamint a szükséges kiképzési kapacitás meglétét. Lehetővé teszi a Lengyel Köztársaság fegyveres erői számára a valós helyzeteknek leginkább megfelelő kiképzést belföldön, valamint nemzetközi együttműködések keretében egyaránt. A megoldás olyan elemeket tartalmaz, mint a Saab legújabb gyakorlatirányító (EXCON) és kommunikációs rendszerei, valamint a katonák, fegyverek és járművek legújabb generációs, rendkívül valósághű szimulátorai. A támogatási komponens kihelyezhető, integrált logikai és műveleti támogatást nyújt a Lengyel Köztársaság fegyveres erőinek. 

A Saab több évtizedes tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a legmodernebb katonai kiképzési és szimulációs rendszerek gyártásában és forgalmazásában, ezért a német fegyveres erők is a Saabot választották az együttműködés további elmélyítésére. A 2020-tól 2026-ig tartó szerződéses időszak alatt a Bundeswehr Gefechtsübungszentrum (GÜZ) harci kiképző központjának működését támogatják az irányítás és a karbantartás területén.   A GÜZ-t a német hadseregen kívül más országok is rendszeresen használják, például Hollandia, Ausztria, a Cseh Köztársaság, az Egyesült Államok 7. hadosztálya a Deployable Instrumented System Europe (DISE) rendszerrel, és újabban a brit fegyveres erők.  

Live training

A brit fegyveres erők az USA-beli partnerekkel együtt az 1990-es évek közepe óta szolgálatban levő Saab Direct Fire Weapon Effects Simulator (DFWES) használatával interoperabilitási gyakorlatokon vesznek részt.  A DFWES egy interoperábilis, lézeralapú rendszer harcászati küldetések szimulációjához, amely egyéni, valamint kollektív, bevetés specifikus kiképzéseket is lehetővé tesz. A Saab tartós kollektív kiképzési támogatási szolgáltatást nyújt a brit fegyveres erők számára felkészített helyszíni szakemberekkel, amelyek világszerte alkalmazásra kerülhetnek, hogy megalapozott támogatást nyújtsanak. A Saab ezzel egyidőben minden szárazföldi képzést biztosító iskolában rendelkezik olyan létesítményekkel, amelyek képesek támogatni az Egyesült Királyság különleges erőit a terrorizmus elleni műveleti kiképzésekben.

Belgiummal egy újabb európai ország ismerte fel az interoperabilitás szükségességét, a fegyveres erők pedig nemrég egy teljesen új kiképzési központ beszerzése mellett döntöttek a kiképzési kapacitásuk növelése és a teljes interoperabilitás biztosítása érdekében. A Saab modern harci kiképző központja (Combat Training Centre, CTC) a kiképzés szíve, amely a fegyver- és célszimulátorokhoz, valamint a jármű- és kommunikációs rendszerekhez csatlakozik a releváns, objektív és rendkívül valósághű kiképzési adatok ellenőrzése, nyomon követése és gyűjtése érdekében. A valósághű adatok kulcsfontossággal bírnak a részletes elemzések és a kiképzési események művelet utáni magas szintű felülvizsgálatának lehetővé tételéhez. A belga hadsereg már évek óta használ kiképzési rendszereket valósághű szimulációkhoz a harci kiképzés területén, a mostani új beszerzés középpontjában pedig a NATO-n belüli interoperabilitás állt. 2021 óta az IUC (interoperabilitási felhasználói közösség) tagjainak szabványai szerint zajlanak a kiképzések, és több nemzetet magában foglaló gyakorlatokon vesznek részt többek között Hollandia, Lengyelország, Németország, Ausztria, Svédország, Norvégia, Finnország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok  fegyveres erőivel együtt.

Live training

Valós körülmények - a művelet sikerének kulcsa

Bár semmi sem helyettesíti a tényleges harci tapasztalatot, a valós körülmények biztosítása kulcsszerepet játszik a kiképzés élményének optimalizálásában. Az élő szimulációs kiképzési megoldások pontosan ezeket a körülményeket nyújtják nagy pontosságú adatokkal, melyekkel a harci hatékonyság maximalizálása érdekében levonhatók a fontosabb következtetések. A virtuális szimulációs kiképzés segítségével a felhasználók gyakorolhatják a folyamatokat és a felszerelések kezelését, de megvannak a maga korlátai is.  Az élő szimulációs kiképzés döntő fontosságú külső befolyásoló tényezőkkel egészül ki. A harcoló csapatok egyre összetettebb harctéren, pontosan vezérelt ellenséges tűz alatt, szélsőséges környezeti körülmények között, veszteségeket okozva és elszenvedve tevékenykednek, új és folyamatosan továbbfejlesztett technológiákkal felszerelve. 

Tanulmányok kimutatták, hogy a valósághű élő szimulációs kiképzésen átesett és objektív, nagy pontosságú visszajelzésben részesülő csapatok gyorsabban tanulnak, és magabiztosabban viszonyulnak saját teljesítményükhöz. Így kaphatják a lehető legjobb esélyeket a küldetés sikeres végrehajtásához éles harci környezetben. A cél végső soron a taktikai képességek és teljesítmény fejlesztése és javítása hiteles, realisztikus harci forgatókönyvek és bevetések keretében, valamint a katonák ösztönös cselekvési képességeinek fejlesztése. Az e képességeket és ösztönös cselekvést fejlesztő szimulációs rendszerek ereje és megbízhatósága adja a siker kulcsát.

A kiképző rendszereknek az adott fegyverrendszerek összes funkcióját pontosan kell visszaadniuk. A szimulált fegyvereknek és felszereléseknek pontosan az élő fegyverrendszerrel megegyező tulajdonságokkal, kialakítással és funkciókkal kell rendelkezniük. Emellett a fegyverrendszer teljesítményének, például hatótávolságnak, ballisztikai tulajdonságoknak és a célba érés időpontjának valósághűsége is rendkívül fontos. A hallható visszajelzésen kívül nem lehet különbség egy szimulált és egy tényleges fegyver használata között.  A szimulált és valós fegyverek közötti zökkenőmentes átmenet segítségével a felhasználó az adott hadsereg TTP-ivel összefüggésben fejlesztheti képességeit és optimalizálhatja teljesítményét. 

Rendkívül valósághű kiképzés

Míg a legtöbb élő kiképző rendszer lézereket használ a lövedékek tankokból, tankelhárító rendszerekből és páncélozott járműves fegyverrendszerek támogató tűzerejéből történő kilövésének szimulálására, kizárólag a Saab BT46 2-utas lézerrendszere szimulálja a sebességet és a célba jutás idejét, valamint a lövedékek röppályáját.  Ezek a valósághű ballisztikai adatok pontos és megbízható visszajelzést nyújtanak a 40 milliméteres kaliber fölötti fegyverek pontosságára vonatkozóan. Ezen felül ezt a kiképzési technológiát kisebb, specializált fegyverekhez, például mesterlövész puskákhoz, gépfegyverekhez és gránátvetőkhöz való használatra is át lehet alakítani. A rendszer élő szimulációs harci környezetben, rendkívül pontos tüzérségi kiképzés gyanánt használható - így kiváló ár-érték arányt kínál, mivel megegyező kiképzési érték mellett megtakarítja az éles lőszerrel járó jelentős költségeket. Már 2019-ben valós ballisztikus tüzérségi kiképző rendszereket (BT46) építettek be a Magyar Honvédség kiképzési programjaiba, kifejezetten a harckocsikhoz és a Carl-Gustaf M4-hoz kapcsolódó kiképzéshez. A Saab által kifejlesztett lézer kód napjainkban NATO szabványnak számít a kiképzések és szimuláció terén. 

BT 46
BT 46

Interoperabilitás és skálázhatóság 

Az interoperabilitás és valósághűség mellett a modularitás és skálázhatóság is a kiváló szimulációs kiképzés fontos komponensének számít.  A Saab az egyénitől a kollektív kiképzésig haladva támogatja a folyamatot, egészen a dandárok szintjéig. A támogatás skálázható, optimalizálva a hardver, a szoftver és a többféle kommunikációs lehetőség keverékét és kölcsönhatását, hogy hiperrealisztikus szimulált harci környezetet biztosítson. Az egyes katonák a helyzetüket, tüzelési és találati hatásokat, valamint az egészségi állapotukat nyomon követő rádió- és érzékelőrendszerekkel vannak ellátva.  A rendszer szárazföldi harcjárművek, helikopterek, és hajók műszeres felszerelésére  is alkalmas.  A harctéren fennálló fenyegetések is szimulálhatók, míg a robbanások szimulálására pirotechnikai és nagynyomású levegőalapú felszerelések használhatók. 

Műholdak segítségével több harctér is összekapcsolható és egy kombinált gyakorlati forgatókönyvbe integrálható. Egy intelligens kommunikációs hálózat és a Saab WinExcon szoftvere akár 2500 szereplő valósághű adatait gyűjti össze, és az objektív, célzott visszajelzések érdekében lehetővé teszi a visszajátszást, valamint a hatások és eredmények elemzését.  Az élő szimulációs rendszerrel terrorista-elhárító műveletek, vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN), valamint rögtönzött robbanóeszközök elleni védelmi (Counter Improvised Explosive Device, C-IED) kiképzések is kivitelezhetők.

CBRN training

Beyond Live Training

A fejlesztés következő lépése - a Beyond Live Training - a nagy pontosságú élő kiképzés valósághűségét ötvözi a virtuális technológiákkal. A Saab elsőként mutat be látótávolságon kívül eső lehetőségeket, például „tüzelj és figyelj” rakétákat. Ezek a közvetett tüzelési megoldások a WinExcon szoftverbe vannak integrálva, melyben a felhasználók megtervezhetik, kivitelezhetik, vezérelhetik, és kiértékelhetik a katonai kiképzési gyakorlatokat. A WinExcon egyik új funkciója a Microsoft HoloLens Sandbox, amely lehetővé teszi a gyakorlat összes résztvevőjének valós idejű, háromdimenziós nyomon követését. A Vricon One World Terrain fotorealisztikus, háromdimenziós térképeket nyújt ehhez az alkalmazáshoz. A fenti technológiák tovább fokozzák a kiképzési lehetőségeket, és kiküszöbölik az optimalizált, élő kiképzési tapasztalatokban mutatkozó hiányokat.

Live training

Képzés és szimuláció

A valósághű képzés, amelyet azonnali visszajelzés követ, a legjobb módja a valódi küldetésre való felkészülésnek. A kiképzési tapasztalat a valós helyzetekben gyors és helyes döntéshozatalhoz vezet, ami veszélyeztetett életeket ment meg.

Tudjon meg többet