Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Seminarium

AFCEA Stockholm bjuder in till ett möte om den Europeiska Försvarsfonden (EDF). 

Vi ska på ett översiktligt sätt sätta ramen för vad EDF är, vad den syftar till och vilka förväntningar som finns på den, dels ur ett statligt perspektiv via FMV:s EDF-kontor och ur ett företagsperspektiv med representanter från Carmenta och Saab.

Moderator är Matilda Karlsson, internationell projektledare på branschorganisationen SOFF.

Övriga medverkande är:

  • Daniel Johansson – FMV, huvudman för EDF-kontoret
  • Torbjörn Lönnqvist - President and CEO, Carmenta Geospatial Technologies
  • Marcus Nadelius - Director Government Affairs, Saab AB

Tid: Tisdag 2021-06-15 kl 17.30

Ingen föranmälan eller registrering krävs.

Välkomna!
AFCEA Stockholm Chapter

AFCEA International är en organisation vars mål är att verka som en brygga mellan politiska beslutsfattare, akademi, totalförsvarsmyndigheter och industri inom områdena underrättelsesystem, lednings- och informationssystem, kommunikationssystem, digitalisering och elektronikutveckling etc.

AFCEA International är en organisation med medlemmar spridda över hela västvärlden. I Sverige är AFCEA organiserat i Stockholm Chapter. Företag och organisationer kan bli medlemmar i AFCEA eller stödja AFCEA genom sponsorskap. Individuellt medlemskap registreras via AFCEA:s hemsida. För mer information, besök AFCEA Stockholm på Facebook och LinkedIn. https://stockholm.afceachapters.org/

Tidigare seminarium

Välkommen till ett spännande seminarium om utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar!

När: Onsdag den 21 oktober 2020 kl. 17.00–18.00
Plats: Seminariet websänds i realtid

År 2018 tillsatte regeringen en utredning om en ny myndighet för psykologiskt försvar. Utredningen ingår i ett av paket av åtgärder som ska stärka Sveriges förmåga att hantera situationer i händelse av höjd beredskap, krig eller kris. Myndigheten kommer att vara en del av det moderna totalförsvaret och ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

Huvudsekreteraren i utredningen Magnus Hjort medverkar och redovisar utredningens arbete och slutsatser. SVT:s VD Hanna Stjärne ger SVT:s perspektiv på arbete med psykologiskt försvar och samverkan mellan medier och myndigheter och public service roll. Därefter framförs kommentarer från Försvarsmakten och MSB och en diskussion och frågestund med samtliga deltagare.

Medverkande:

Magnus Hjort, huvudsekreterare i utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar.

Hanna Stjärne, VD, Sveriges Television.

Anna Yngman, ställföreträdande kommunikationsdirektör, Försvarsmakten.

Mikael Tofvesson, chef för enheten för skydd mot informationspåverkan, MSB

Moderator: Svante Werger, AFCEA Stockholm och MSB

Seminariet kostnadsfritt och kräver ingen föranmälan.

Välkomna!
AFCEA Stockholm Chapter

AFCEA International är en organisation vars mål är att verka som en brygga mellan politiska beslutsfattare, akademi, totalförsvarsmyndigheter och industri inom områdena underrättelsesystem, lednings- och informationssystem, kommunikationssystem, digitalisering och elektronikutveckling etc.

AFCEA International är en organisation med medlemmar spridda över hela västvärlden. I Sverige är AFCEA organiserat i Stockholm Chapter. Företag och organisationer kan bli medlemmar i AFCEA eller stödja AFCEA genom sponsorskap. Individuellt medlemskap registreras via AFCEA:s hemsida. För mer information, besök AFCEA Stockholm på Facebook och LinkedIn. https://stockholm.afceachapters.org/