Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Clean SKy

Stort kliv upp på hållbarhets-rankning för Saab

När Dagens industri-ägda Aktuell hållbarhet tillsammans med Lunds universitet gör sin årliga sammanställning över hållbara bolag återfinns Saab på plats tre i kategorin Kapitalvaror.

Årets undersökning fokuserar på omställnings- och riskhanteringsförmåga – det vill säga hur förändringar i omvärlden kan påverka Saab som bolag. För detta har Saab påbörjat utförande av scenarioanalyser, i stor del kopplat till Paris-avtalet. Scenarioanalyser innebär att jämföra olika scenarier baserat önskad eller icke önskad målbild i förhållande till dagsläget.

- Inom Saab pågår ständigt arbete med att identifiera och omhänderta de mest betydande riskerna och möjligheterna inom bl.a. klimatområdet. Detta gör vi för att säkerställa bolagets långsiktiga konkurrenskraft globalt och bidra till hållbara samhällen, säger Maria Sahlin, Head of Environment.

I rankningen ingår OMX Nasdaq-noterade bolag som vidare sorteras in i kategorierna Kapitalvaror, Dagligvaror, Konsumtionsvaror och kläder samt Material. Saab ryms inom förstnämnda kategori.

- Saab arbetar kontinuerligt med att utvecklas inom hållbarhetsområdet. Detta är en lång process där det gäller att vara ödmjuka inför de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför. Vår placering på rankingen är ett kvitto på att vi som bolag har kommit en bit på vägen i att ta oss an de här utmaningarna, säger Fredrik Moberg, Acting Corporate Responsibility Coordinator.

Att jobba med scenarioanalyser kan skapa nya affärsmöjligheter och hjälper Saab att uppfylla av framtida lagkrav samt förväntningar från intressenter.

- Saab jobbar i försvars- och säkerhets-branschen, och finns där för att hjälpa kunder hantera sina risker. Hela vårt DNA är inriktat på att hantera olika typer av hotutveckling, så för oss är det här en oerhört viktig fråga, säger Petter Bedoire, teknikchef Saab.

Fakta: så går Hållbara bolag-rankingen till

Rankningen Hållbara bolag fokuserar i år på de svenska börsbolagens omställnings- och riskhanteringsförmåga. Undersökningen omfattar 134 bolag i inom kapitalvaror, konsumtionsvaror, material, dagligvaror samt banker och investmentbolag. Bolagen bedöms utifrån en enkätundersökning (som kan ge max 6 poäng) samt en rapport- och hemsidesstudie (som kan ge max 30 poäng). Rapport- och hemsidesstudien är uppdelad i 5 kategorier: fördjupad risk, antikorruption, personal, hållbarhetsstrategi & SDG samt miljö & klimat. Rankningen genomförs av Lunds Universitet i dialog med en rådgivande kommitté med experter samt representanter från organisationer som FAR, Swesif, SFF, Vinnova och Tillväxtverket.*
*Källa: aktuellhållbarhet.se