Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Obranný systém země-vzduch s multifunkčním lehkým radarem Giraffe 1X

Ve světě, kde neustále sílící vliv technologií a interakce na velké vzdálenosti znamenají, že se konflikty a hrozby již stěží omezují na oblasti určené hranicemi, vyvstává stále zřetelnější potřeba silné vojenské pozemní obrany. Klíčový faktor při snaze o zajištění národní bezpečnosti představují zejména dohled nad vzdušným prostorem a pozemní protivzdušná obrana, poněvadž v posledních letech se značně zvýšilo potenciální ohrožení pilotovanými a zejména bezpilotními letouny.

Giraffe 1X vehicle

Ústřední součástí moderních obranných systémů země-vzduch je radarový systém, který se již neomezuje pouze na rozpoznávání letadel, nýbrž také detekuje drony, které mohou vážit méně než 50 gramů a které se stále častěji používají ke sledování, průzkumným letům i útokům. Mobilní radary krátkého dosahu, tedy i radar Giraffe 1X vyráběný společnosti Saab, který se již osvědčil v bojových podmínkách, lokalizují nejen letadla, vrtulníky a drony, nýbrž zároveň také střely představované dělostřeleckými a minometnými granáty a raketami.

Systém má dosah 75 kilometrů a oblast detekce v rozsahu 360 stupňů a v případě identifikace objektu automaticky odesílá informace do připojeného velicího a řídicího systému. Tam jsou data během zlomku sekundy roztříděna pomocí přesného algoritmu a seřazena podle stupně ohrožení. Pro velitele jsou tyto vysoce kvalitní informace o cílech nezbytným podkladem pro rozhodování o tom, jak co nejúčinněji reagovat a co nejlépe zajistit ochranu obyvatelstva i vojenských jednotek. Rozhoduje o tom, zda bude vydáno varování nebo zda připojené zbraňové systémy provedou odpovídající protiúder.

Giraffe 1X C2 port of Gothenburg 2020

Multifunkční, výkonné 3D radarové systémy, mezi které patří také radar Giraffe 1X, díky své kompaktnosti a velmi nízké hmotnosti, která nedosahuje ani 150 kilogramů, mimoto umožňují, aby pozemní protivzdušná obrana byla vysoce mobilní. Senzor, který je namontován na vozidlech, je navíc vybaven režimem „track on move“, a umožňuje tak sledování vzdušného prostoru v reálném čase i za pohybu.

Aktuální geopolitická situace v Evropě je tak napjatá a křehká, jak tomu již dlouho nebylo. To, co mohou obranné systémy země-vzduch dokázat na bojišti, je aktuálně patrné na Ukrajině, kde se Rusku dodnes nepodařilo získat vzdušnou nadvládu i navzdory jednoznačné letecké převaze. Mimo přímého bojového nasazení pak tyto systémy poskytují ochranu před rozmanitými výzvami, které s sebou přinášejí moderní technologie. Pozemní protivzdušná obrana podstatně přispívá k zachování nezávislosti a bezpečnosti České republiky a současně představuje účinnou ochranu proti hrozbám neustále se měnícího druhu a původu.