Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Sirius Compact_Sensor

Nenápadní strážci: přenosné pasivní senzory vyplňují taktické mezery v elektronickém boji

7 min read

Rostoucí využití elektronického boje a masivní investice do technologií vyústily ve stále větší počet konfliktů mezi téměř rovnocennými protivníky, kdy nepřátelské strany využívají k boji stejné typy zbraní. V důsledku toho získávají informace a data stále větší důležitost v taktickém vedení boje. Získávání těchto dat v rané fázi bez vědomí nepřítele je svým způsobem umění. Tato dovednost sehraje klíčovou roli při rozhodování o výsledku budoucích válečných konfliktů.

Detekce a analýza radarových a komunikačních signálů jsou jedním z nejdůležitějších úkolů dnešních ozbrojených sil. Ve všech oblastech je zapotřebí špičkové technologické vybavení, aby bylo možné získat co nejvíce informací o aktivitách nepřítele a potenciálních hrozbách. Vysoká míra situačního povědomí a jasný obraz situace jsou základem pro přijímání správných strategických a taktických rozhodnutí a v konečném důsledku pro ochranu co největšího počtu životů. Podstatnou výzvu v této souvislosti představuje rychlé tempo technologických změn. Vzniká tak stále více signálů a současně přibývá technologií za účelem skrývání, detekce nebo záměrné manipulace s těmito signály. Nepopiratelnou skutečností je, že: Náskok před nepřítelem získá pouze ten, kdo dokáže v tichosti nashromáždit co nejvíce dat a ve velmi krátké době je klasifikovat nebo analyzovat.

Ústředním problémem při získávání dat je vlastní viditelnost. „Každý, kdo používá k detekci cílů radary, odhaluje také svou vlastní polohu. Díky pasivním senzorům však můžete pozorovat signály nepřítele, aniž byste se sami stali vysílačem. A právě tato schopnost je v elektronickém boji stále důležitější,“ vysvětluje Mathew Willmot, obchodní ředitel pro senzory Sirius Compact ve švédské obranné společnosti Saab. Společnost již desítky let vyvíjí a vyrábí komplexní systémy pasivních senzorů pro lodě, vozidla a letadla. Dnes je společnost Saab považována za jednu z předních firem na trhu v odvětví zpravodajství na bázi elektronických signálů (SIGINT = Signals Intelligence) a elektronických podpůrných opatření (ESM = Electronic Support Measures). Není tedy divu, že nejnovější významný pokrok v oblasti pasivních senzorů pochází také od společnosti Saab: Sirius Compact je název modulárního a škálovatelného, lehkého pasivního senzoru Electronic Warfare (EW), který je na trhu necelé dva roky a je již v sériové výrobě. Tento senzor představuje odpověď na rostoucí výzvy sledování na všech úrovních taktických operací. Lze jej použít samostatně, v síti senzorů nebo jako doplněk ke stávajícím senzorům. Na rozdíl od větších statických řešení může operátor umístit senzory Sirius Compact kamkoli a jejich rozsah je škálovatelný v závislosti na situaci.

Sirius Compact_Man Portable2
Sirius Compact_Tripod

Soupeř s nízkou hmotností a 360° výhledem

Senzory Sirius Compact jsou k dispozici v řadě konfigurací podle druhu aplikace. Nejmenší varianta je vysoká pouhých 35 cm, má průměr 15 cm a neváží více než tři kilogramy. Tento systém se tedy vejde do každého batohu a snadno se přenáší. Systém má integrovaný senzor IMU/GNSS pro poskytování údajů o poloze. Příkon je menší než 60 W a je napájen bateriemi přenášenými vojákem, nebo prostřednictvím hostitelské platformy. Senzor Sirius Compact namontovaný na stativu lze umístit prakticky kdekoli na zemi, ale lze jej integrovat také do dronů, vozidel nebo menších lodí, například do bojového člunu Saab Combat Boat 90 (CB90) nebo do bezpilotní povrchové lodě (USV = Unmanned Surface Vessel).

Sirius Compact poskytuje jednotlivcům a malým jednotkám okamžitý přehled o situaci – kdekoli a kdykoli potřebujete. „Posun k přenosným systémům, které se používají intuitivně a nevyžadují roky odborného výcviku, je odpovědí na potřebu mobilních a flexibilních schopností shromažďování zpravodajských informací v reálném čase a nových možností v taktickém elektronickém boji,“ vysvětluje Willmot. Při vývoji senzoru Sirius Compact byly využity stávající odborné znalosti ze složitějších systémů. Díky pokrytí azimutu 360° lze okamžitě detekovat emise radaru a datového spojení ve frekvenčním rozsahu 1–18 GHz z jakéhokoli směru. Nezávislost na platformě a datovém spojení je pro ozbrojené síly zvláště důležitá. Proto lze tento senzor snadno integrovat do stávajících sítí a platforem.

Magický trojúhelník umožňuje přesnou geolokaci

Dokonce i jediný senzor zlepšuje situační povědomí vojáků – se třemi nebo více senzory je možná přesná geolokace pomocí triangulace s přesností zaměření lepší než 2° rms (střední kvadratická hodnota). Je důležité, aby senzory byly umístěny v odpovídající vzdálenosti a aby byly zohledněny výškové rozdíly v terénu. Od okamžiku, kdy byl tento výrobek před téměř dvěma lety uveden na trh, provedla společnost Saab velké množství testů a ukázek zákazníkům, které prokázaly působivý výkon kompaktních senzorů – dokonce i v podmínkách extrémního větru a počasí. Například letadlo startující ve vzdálenosti 200 kilometrů bylo možné detekovat na vzdálenost 190 kilometrů – jakmile se objevilo nad rádiovým horizontem, a to s velmi přesným vyhledáním směru (DF = Direction Finding). Během celého procesu detekce a analýzy potenciálně nepřátelské letadlo neobdrželo ze senzoru ani jediný signál – takže nepřítel nevěděl, že byl detekován.

Ukázalo se také, že senzor Sirius Compact spolehlivě funguje na rychle manévrujícím bojovém člunu v náročných povětrnostních podmínkách. Dobré parametry a snadné použití softwaru TRS Lite (Tasking & Reporting System) nepotvrdila jen samotná společnost Saab. Tyto senzory byly podrobeny nezávislému testování u velkých vojenských organizací. Po krátkém úvodu byli pěchotní vojáci schopni během několika minut sami nastavit senzor a byli ohromeni jeho okamžitou operační schopností a jednoduchou obsluhou. „Produkt přirozeně těží z našich odborných znalostí v odvětví zpravodajství na bázi signálů. Úkolem je nejen vyrobit co nejmenší a nejmobilnější vysoce technologická zařízení, ale také zajistit, aby výkon nebyl omezen,“ vysvětluje Mathew Willmot, obchodní ředitel pro senzory Sirius Compact.

Sirius Compact_Drone2

Řízení v situacích ohrožení

Detekce signálů je prvním krokem k získání situačního povědomí. Druhým krokem je analýza a klasifikace identifikovaných signálů. Knihovny hrozeb ozbrojených sil obsahují obrovské množství dat, která neustále doplňují činnost senzorů, jako například Sirius Compact. Toto bohatství znalostí je třeba odpovídajícím způsobem chránit. Společnost Saab proto neukládá žádná citlivá data z knihovny hrozeb do senzorů, ale signály předává přímo. Pokud chcete použít senzor na dronu během letu za účelem shromažďování informací, aniž by byl detekován, lze senzor provozovat i bez připojení k síti. Přestože se data dočasně ukládají v senzoru, bez softwaru a související knihovny hrozeb jsou bez užitku. Senzor Sirius Compact je řízen softwarem TRS Lite. S tímto softwarem lze senzory ovládat prostřednictvím tabletu, což podporuje taktickou operativnost. Jeden voják může snadno zvládnout správu až pěti senzorů. Těchto pět senzorů lze zase seskupit a ovládat jako svazky ve složitější verzi nazvané TRS 9EW. „Pomocí těchto přidružených softwarových systémů mohou uživatelé automaticky generovat zprávy, přidělovat úkoly jiným senzorům nebo dokonce zaznamenávat nové signály a rozšiřovat tak svou vlastní knihovnu hrozeb,“ vysvětluje Mathew Willmot.

Dokonalý doplněk do jakékoli sítě

Přenosné pasivní senzory jsou vhodné pro širokou škálu aplikací a představují ideální elektronické podpůrné opatření. Doplňují složitější systémy a fungují zejména jako systém včasného varování, například pro pozemní protivzdušnou obranu (GBAD = Ground-Based Air Defence). Tento senzor lze díky jeho velikosti namontovat téměř kamkoli – dokonce i na civilní infrastrukturu. Tyto senzory přinášejí výhody i pro alianční partnery, jako například NATO, protože získané informace lze sdílet v rámci prostředí sítě Cooperative Electronic Support Measures Operations (CESMO). To představuje přínos pro všechny koaliční partnery. Jednotná DNA všech produktů z řady Sirius společnosti Saab zajišťuje také vysokou přesnost a odbornost plynoucí z desetiletí výzkumu a vývoje nového kompaktního modelu. Celý tento sortiment se neustále vyvíjí. 

Sirius Compact_Vehicle
Sirius Compact_HMI

Přesný systém včasného varování je nepostradatelný

Stále složitější požadavky a hrozby, kterým ozbrojené síly čelí, vyžadují účinné a přesné systémy včasného varování. Zatímco se radary dívají, pasivní senzory naslouchají. Jsou to uši zítřejšího moderního bojiště. Senzory poskytují podrobný obraz činnosti nepřítele, aniž by se samy prozradily. Mobilní systémy jsou více než jen technologický úspěch; v moderním válčení je to strategická nutnost, uvádí Mathew Willmot. „Sirius Compact je čistý produkt naší doby. Více než kdy jindy je třeba poskytovat kritické informace, aniž by byla ohrožena vlastní pozice. Ve světě, kde výsledky konfliktů stále více určuje elektronická válka a informační dominance, jsou tyto systémy nepostradatelné.“ Pasivní senzory, jako například Sirius Compact, umožňují nový rozměr taktického plánování a rozhodování. Jsou tichými strážci a ochránci našich ozbrojených sil a budou hrát stále více rozhodující roli ve hře na kočku a myš v elektronickém boji.

Sirius Compact

Tichá energie - kde ji chcete. Kdy chcete.

Sirius Compact je modulární a škálovatelná pasivní síť senzorů elektronického boje (EW), která poskytuje skutečný násobič sil tím, že zvyšuje povědomí o situaci prostřednictvím tiché detekce, klasifikace a prioritizace radarových a datových emisí.

Přečtěte si více